2021VroegerHoeHetWas

TERUG 
Hoe het vroeger was 1

Vanaf half 2018 tot begin 2020 hebben wij (Eddy Dehond en Christa Goethuys) op geregelde basis in het woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot groepsgesprekken gehouden met mensen afkomstig van Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk. Die gesprekken vonden plaats in de ontmoetingsruimte. Soms hadden we weinig deelnemers en soms een grote groep.

We zijn begonnen met oude foto’s te tonen in de hoop om hierover meer informatie te krijgen. Door die foto’s kwamen er herinneringen boven en beseften we dat die mensen nog veel verhalen te vertellen hadden en zo zijn we overgestapt op gerichte thema’s.

De groep mensen waren allemaal 80-90 plussers en we hebben de verhalen genoteerd zoals het was in hun herinnering.

De groepen wisselden. Soms overleden mensen, soms kwamen er bezoekers bij, soms waren er nog andere activiteiten. Daarom hadden we altijd een diverse groep.

Het was belangrijk dat er ook medewerkers van het woonzorgcentrum zelf mee aanwezig waren, want het gehoor was een groot probleem. Het was een beetje zoeken om de juiste manier te vinden om de herinneringen boven te halen. Gewoon vragen bracht niet het gewenste resultaat. Foto’s en oude voorwerpen waren belangrijk bij de vragenlijst. Toen het bv. over de school ging en we een foto van zuster Prima lieten zien, kwamen er direct veel reacties op, niet alleen over zuster Prima zelf, maar over de school in ’t algemeen. Zo ging het ook met andere foto’s. Het museum van Aarschot heeft ons goed geholpen met het nodige materiaal.

Pasen 

Begafenissen

Het land bewerken

Melken en boteren

Hygiëne en Kleding

De varkensslacht

Trouwen en Trouwfeest

De tweede wereldoorlog

Volksgebruiken

De Namen van wegen

Anecdotes uit de kindertijd.

Volksvertellingen uit Langdorp

Oorlogsgeweld in Langdorp eind 18de eeuw

Vroegeropstapdoorwolfsdonk/

VroegerMarialegioenAarschot

VroegerDeWizze

VroegerPastoorlaereman

VroegerJefKoeneKraan

VroegerDenTeut

vroegerbazin-van-de-heibloem/