(UA-31898617-1)60035425 Sint-Pieter,Langdorp,Gijmel,Wolfsdonk,Aarschot,godsdienst,religie,gemeenschap,

2021Vroeger-Pasen

TERUG 
Pasen

Wat moest men zich ontzeggen tijdens de vasten? Bijvoorbeeld geen vlees op woensdag en vrijdag? Mocht men boter, kaas, eieren, … eten?

Vrijdags werd er gevast. Sommigen denken dat er ook op Aswoensdag geen vlees mocht gegeten worden. In plaats van vlees werd er dan een boterham met vet, pekelharing, gerookte haring, ingelegde rog of eieren gegeten. Haring werd meestal zelf gepekeld. Ingelegde rog werd zo gekocht. Tijdens de oorlog mocht men wel vlees eten op vrijdag als men dat had, omdat vlees zo zeldzaam was. Mijnwerkers moesten niet meedoen met de vasten. Die mochten altijd vlees eten.

Klopt het dat je vroeger niet mocht trouwen tijdens de vasten?

M. denkt zich te herinneren dat je niet mocht trouwen in de vasten, alhoewel iemand anders zich een trouw herinnerde op paaszaterdag, maar ze moesten wachten met vlees te eten tot de klokken terug waren. (Met een trouw gingen ze eerst in de ondertrouw: De namen hingen drie weken uit en werden drie zondagen na mekaar afgeroepen in de mis: 1ste roep, 2de roep, 3de roep. Als je het dan nog niet wist!)

Was er een bepaalde leeftijd vanaf wanneer je moest mee beginnen vasten? Zo ja welke?

Kinderen deden ook al mee aan de vasten, heel kleine kinderen echter niet.

Hoelang moest je je kruisje van Aswoensdag bewaren? Was er hiervoor een beloning?

Op Aswoensdag was de mis om 7 uur. Als men dan al een half uur te voet naar de kerk moest gaan, moest men al vroeg opstaan. Na de mis gaven ze een askruiske op het voorhoofd. Dit moest je proberen te houden tot Pasen en dan kreeg je een wit kleed. Maar dat is nooit iemand gelukt.

Waar werd overal palm opgehangen? Stak men ook palm in de velden?

Iedereen bracht zijn eigen palm mee. Ofwel had je die zelf staan ofwel kreeg je die van je buren. Op ieder korenveld werd op de vier hoeken een palmtakje gestoken. Ook bij het kruisbeeld thuis.

Werden de kapelletjes ook met palm versierd?

De kapellekes werden niet versierd met palm. Er was ook geen palmprocessie. Enkel in mei gingen ze de kapellekes versieren. In iedere processie werd wel altijd een palmtak meegedragen.

Rond Pasen moest men te biechten gaan. Op welke dag was dat?

Tijdens de paasperiode moest men zeker één keer gaan biechten. Dit kon je doen tussen palmzondag en Beloken Pasen (dit zijn de zondagen voor en na Pasen). Na de biecht mocht je ter communie gaan.

Met ’t school moesten we iedere 14 dagen gaan biechten. Dat was meestal een gezamenlijke biecht, niet één voor één. De biecht werd gehoord wanneer de pastoor in de biechtstoel zat. Meestal was dat voor de mis. Het chiquere volk, nl. die van Fassbinder, gingen nooit in Langdorp biechten. Die gingen altijd naar Aarschot biechten.

Klopte het dat de klokken op Witte Donderdag nog éénmaal geluid werden en daarna niet meer tot de paasnacht? Luidden de doodsklokken ook niet als iemand in die periode stierf?

Op Witte Donderdag werden de klokken nog éénmaal geluid en daarna niet meer tot Pasen, ook niet als iemand gestorven was. Op Witte Donderdag was het altijd eerste communie.

Deed de pastoor ook aan voetwassing?

Er gebeurde geen voetwassing bij ons in Langdorp.

Wat werd er verteld aan de kinderen om uit te leggen dat er geen klokken luidden?

Er werd ook toen al verteld aan de kinderen dat de klokken eieren halen waren in Rome. Dit waren wel gewone eieren.

Waren er al paaseieren? Echte eieren of chocolade? Werden ze gekleurd?

Er waren gekleurde eieren. Dit waren rauwe eieren die geverfd waren ofwel werden ze gekookt in rode kool en dan hadden ze roze eieren (de rode kool konden ze daarna nog opeten). De eieren werden verstopt. Van de paashaas was nog geen sprake. Eieren werden niet uitgeblazen.

Hoe verliep de week voor Pasen?

Op Goede Vrijdag ging men de kruisweg doen. Om 15 uur viel alles stil en werd een minuut stilte gehouden. Op Stille Zaterdag was er ’s avonds een mis en werd het doopwater gewijd en de paaskaars aangestoken. Dit gebeurde achteraan in de kerk en dan werd met het licht en water naar voren gegaan. Mensen namen wijwater mee naar huis en dit werd in een wijwatervaatje naast de deur van de slaapkamer gedaan. Met Pasen kreeg men gewoonlijk een nieuw kledingstuk. Op Beloken Pasen werd de paasperiode afgesloten.

Wie herinnert het zich nog:

NUCHTER ZIJN: vast voedsel en ook alcoholische drank mochten genomen worden tot 3 uur, niet-alcoholische drank tot één uur voor de communie – eender op welk tijdstip van de dag.

Dit klopte inderdaad. De kinderen namen ’s morgens hun boterhammen mee naar de mis. Tussen de mis en ’t school werden die dan opgegeten.

In de namiddag gingen ze niet ter communie.

Paasgedichtje

Bim bam beieren

De koster mag geen eieren

Wat mag hij dan

Een stuk spek in de pan

Is dat gene lekkerman!                                               

Er komen nog meer verhalen.

(UA-31898617-1)60035425