WACHTDIENSTEN

Priester

Voor het toedienen van de ziekenzalving of bij een overlijden kan men contact opnemen met de parochieadministrator. Het telefoonnummer Medewerkers bereiken
Huisarts

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 uur en eindigt op maandag om 8 uur. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21 uur voor de feestdag en eindigt om 8 uur nà de feestdag.

Voor Langdorp en Gijmel is het centrale nr. 0900 70 292

Voor Wolfsdonk is het centrale nr. 0900/70 560.
ApothekerCENTRALE NR. 0900-105 00
0900-105 00