WACHTDIENSTEN

Priester

Voor het toedienen van de ziekenzalving of bij een overlijden kan men contact opnemen met het secretariaat:   ni.adams@telenet.be    telefoon: 0471 53 39 54
Ziekensacrament: Men kan hiervoor steeds een beroep doen op Renaat Van den Berckt. (Volkensvoortstraat 35, Wolfsdonk - 0473. 50.43.12) 
Huisarts

Voor de weekends gaat de wachtdienst in op zaterdag vanaf 8 uur en eindigt op maandag om 8 uur. Op de wettelijke feestdagen begint de wachtdienst om 21 uur voor de feestdag en eindigt om 8 uur nĂ  de feestdag.

Voor Langdorp en Gijmel is het centrale nr. 0900 70 292

Voor Wolfsdonk is het centrale nr. 0900/70 560.
ApothekerCENTRALE NR. 0900-105 00
0900-105 00