HARTELIJK WELKOM 
Parochiekerk van Wolfsdonk, Sint-Anthonius AbtParochiekerk Gijmel, O.L.Vrouw van Fatima
Beste mensen van Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk
Hartelijk Welkom op de website van de Parochies van Langdorp.
Een kerkgemeenschap is een levende gemeenschap in een tijd waarin nogal eens snel gedacht wordt dat het christelijk geloof op de sukkel is, kan dat verrassen. Maar wie dagelijks met het leven van de parochie bezig is, weet dat heel veel mensen beroep op haar doen en haar ondersteunen. De drie kerkgebouwen van ons dorp kan je niet missen. Ze staan midden in onze leefgemeenschap. De drie torens zijn de bakens in ons dorp. Maar onze kerken zijn veel meer dan mooie gebouwen.
Zij zijn het symbolische middelpunt van de parochies Sint-Pieter Langdorp, Onze-Lieve-Vrouw van Fatima Gijmel en Sint-Antonius Abt Wolfsdonk. Achter deze gebouwen zit een hele wereld van inzet en gemeenschap. In deze kerken wordt er geleefd en heel wat beleefd: kinderen worden er gedoopt, jongeren doen er hun plechtige geloofsbelijdenis. Echtparen huwen er en nemen er afscheid van hun geliefden. Het leven in al zijn facetten, goede en minder goede, vreugdevolle en verdrietige momenten krijgen er hun plaats. Daarom is er een hele wereld ontstaan van mensen die zieken bezoeken, liturgie voorbereiden, zingen en cathechese geven. Er zijn ook verenigingen die mensen samen brengen. We willen jullie laten kennismaken met deze wereld door deze parochiale website. Deze is voor alle inwoners en geïnteresseerden steeds bereikbaar.
Voor hen die de parochie kennen is dit een goed overzicht van al wat er in de parochie gebeurt. Voor hen die niet zo vaak contact hebben met de Kerk is deze website een goede manier om op een vlugge manier iets te weten te komen van onze parochies. Voor hen die niet gelovig zijn, vormt deze website een gelegenheid om te weten te komen hoe wij ons als parochie zelf zien en hoe wij het geloof in Jezus Christus gestalte proberen te geven.
In deze tijd zoeken mensen meer dan ooit naar de zin van het leven op aarde en stellen ze de vraag naar spiritualiteit en waarden. De drie Langdorpse kerkgemeenschappen willen door hun activiteiten deze zoektocht mee begeleiden en samen met jullie zoeken naar zinvolle antwoorden.
De Geloofsgemeenschappen