Nieuws


OVERLEDEN IN DE HEER : JOS VAN DESSEL op 19 april2018 - zondag 6 mei 2018

Op 19 april overleed 2018 Jos Van Dessel, levensgezel van Lutgarde Mabilde. Jos werd geboren op 31 december 1938 en verbleef in het rustoord te Aarschot. Langs deze weg bieden wij als parochiegemeenschap onze christelijke deelneming aan. Dat Jos rust en vrede mag vinden bij de Vader, de Heer van alle leven. Dat hij mag thuiskomen in Gods Vaderhuis ...

Lees het hele bericht >
Frans Verreycken en Maria Wellens vierden hun 60ste huwelijksverjaardag. Proficiat ! - dinsdag 24 april 2018

...

Lees het hele bericht >
Doopsel Warre Hendrickx op zondag 1 april - dinsdag 17 april 2018

DOOPSEL: WARRE HENDRICKX  Op Paaszondag 1 april werd Warre Hendrickx gedoopt. Warre werd geboren te Leuven op 22 november 2017. Hij is het zoontje van Koen Hendrickx en Elise Vos. Langs deze weg wensen we de dopeling, zijn ouders, meter en peter en de ganse familie proficiat met het doopsel. Dat Warre met de goede zorgen van zijn familie mag opgroeien tot een blije...

Lees het hele bericht >
Overleden in de Heer, Sidonie Hermans op 16 april 2018 - dinsdag 17 april 2018

OVERLEDEN IN DE HEER Sidonie Hermans werd geboren in Langdorp op 27 november 1932 en overleed in Het woonzorgcentrum St.-Rochus te Aarschot op 9 april. Sidonie was de weduwe van Jan De Keyser. De uitvaartliturgie vond plaats in onze parochiekerk op 16 april. Langs deze weg willen we de familie onze deelneming betuigen. Wij bidden dat Sidonie rust en vrede mag vinden bij de Heer....

Lees het hele bericht >
Overleden in de Heer,Maria Van de Weyer op 2 apr 2018 - woensdag 11 april 2018

OVERLEDEN IN DE HEER Maria Van de Weyer werd geboren in Langdorp op 18 april 1927 en overleed inLeuven op 2 april.  Maria was de weduwe van Fons Walschaers. De uitvaartliturgie vond plaats in onze parochiekerk op 6 april. Langs deze weg willen we de familie onze deelneming betuigen.  Wij bidden dat Maria rust en vrede mag vinden bij de Heer. Dat zij mag thuiskomen in Gods Vaderhuis. Voor Maria wordt een herdenkingsviering...

Lees het hele bericht >