Nieuws


Overleden in de Heer, Yvonne Van Rompay op 20 sept 2017 - dinsdag 3 oktober 2017

Woensdag 20 september overleed te Langdorp Yvonne Van Rompay, weduwe van Edward Dehond.  Yvonne werd geboren op 30 september 1924. Dinsdag 26 september vond de uitvaart- en verrijzenisliturgie plaats in de Sint-Pieterskerk. Langs deze weg willen we de familie onze deelneming betuigen.   Dat Yvonne rust en vrede mag vinden bij de Heer.   Dat ze mag thuiskomen in Gods Vaderhuis....

Lees het hele bericht >
Overleden in de Heer, Vic Diels op 23 aug 2017 - maandag 25 september 2017

Vic Diels werd geboren in Balen op 28 september 1931 en overleed in UZ gasthuisberg op 23 augustus.  Hij was de echtgenoot van Josefien Holemans.

Vic was lid van Samana-Ziekenzorg.

Als parochiegemeenschap bieden wij langs deze weg de familie onze deelneming aan.  Dat Vic  moge thuis komen in...

Lees het hele bericht >
Overleden in de Heer, Fons Pauwels, op 1 sept 2017 - maandag 25 september 2017

Fons Pauwels werd geboren in Langdorp op 22 augustus 1936 en overleed

In Wolfsdonk op 1 september. Hij was de echtgenoot van Julia Van Thielen.

Fons was lid van de Wandelclub, OKRA en Samana.


Als parochiegemeenschap...

Lees het hele bericht >
Doopviering Sint-Pieter 3 september 2017 - donderdag 14 september 2017

DOOPVIERING SINT-PIETER Op zondag 3 september werden er 6 kinderen gedoopt in onze kerk.  Noa Pauline Helsen, geboren op 16.10.2010, dochtertje van Kristof en Ilse Smets en  Elise Daems, geboren op 12/08/2010, dochtertje van Kurt en Hendrickx Caroline,  hebben na het volgen van doopcatechese, zich goed voorbereid om het sacrament van het doopsel bewust te ontvangen. Ook volgende kinderen werden boven de doopvont gehouden :  Rune Helsen, broertje van Noa, geboren...

Lees het hele bericht >
Huwelijk Tom Neirinckx en Katrien Willemsens 26 aug 2017 - woensdag 6 september 2017

HUWELIJKSVIERING IN SINT-PIETER Op zaterdag 26 augustus, onder een stralende zon, huwden Tom Neirinckx en Katrien Willemsens in onze Sint-Pieterskerk.    Na de zegening van de ringen door priester Paul, beloofden ze plechtig elkaar trouw te blijven in goede en kwade dagen.  Stephanie Praets en Olivier Verbelen waren getuigen van dit mooie gebeuren.  De ganse parochiegemeenschap wenst het jonge paar veel geluk toe.  ...

Lees het hele bericht >