Nieuws


Overleden in de Heer, Irma Verreydt - dinsdag 2 april 2024

Irma Verreydt, weduwe van de heer Jozef Verbiest, werd geboren te Langdorp op 26 juni 1929. Ze is overleden in het UZ Leuven, Campus Gasthuisberg op 2 april 2024. Irma was lid van Ferm Wolfsdonk en van Samana Wolfsdonk. De uitvaartliturgie had plaats in de parochiekerk Sint-Antonius Abt te Wolfsdonk op dinsdag 9 april. Aan de familie van Irma biedt onze parochiegemeenschap zijn oprechte christelijke deelneming aan. We bidden om hoop en moed voor allen die leven met een gemis aan haar, moge zij bij elkaar en in de vele warme herinneringen troost en steun vinden.

Moeke Irma was graag 100 geworden, wilskrachtig en blakend van levenslust, stammoeder van een hechte familiekring van kinderen, klein- en achterkleinkinderen die ze allen in het hart droeg. Een beroerte op Paasmorgen besliste er anders over maar werd meteen ook een geloofsteken dat ze voortaan mag ontwaken in het volle licht. In Wolfsdonk waar ze geboren en getogen is in een kroostrijk boerengezin namen we afscheid van Irma (94 jaar), weduwe van Jozef Verbiest, in haar parochiekerk Sint-Antonius op dinsdag 9 april. We beluisterden tijdens de afscheidsviering het Paasevangelie niet enkel omdat Irma is overgegaan in de Paastijd maar omdat ze in dit geloof steeds opnieuw bezieling vond hoewel het leven haar niet spaarde van verdriet. Een kind verloren kort na de geboorte en reeds op 40-jarige leeftijd weduwe met een kroost tussen de 8 en 15 jaar. Als je haar vroeg waar ze de kracht vandaan haalde, wees ze steevast naar hierboven. Met een groot moederhart supporterde moeke Irma bij al wat haar kinderen en kleinkinderen ondernamen. Irma was ook graag onder de mensen met een luisterend oor, bij de boerinnenbond/Ferm en later bij Samana. We zullen haar trouwe aanwezigheid in het parochie- en verenigingsleven missen maar met veel genegenheid haar gedenken. Vele jaren ging Irma mee naar Lourdes. Aan de moeder van alle moeders vragen we nu om moeke Irma te onthalen te midden van hen die haar lief waren en zijn voorgegaan. Diaken Bert

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam drie + zeven = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >