Sacramenten

SACRAMENTEN VOOR DE 3 PAROCHIES

Doopvieringen om 15.00 u. : gebeuren telkens op de eerste zondag van de maand. (telkens in een andere parochie). Doopheer is Paul Van der Stuyft .                      De doopaanvragen dienen zéér tijdig aangevraagd te worden, ten laatste 2 à 3 weken op voorhand.    

Het formulier kan u hier vinden         

   www.kerkinaarschot.be                                                    

Het kan ook rechtstreeks gemaild worden naar ni.adams@telenet.be of afgegeven worden op één van de 3 parochiesecretariaten.

2020

DOOPVIERINGEN 

Doopvieringen  Alle doopvieringen starten om 15.00 u.  Doopaanvragen dienen minstens 3 weken op voorhand binnen te zijn.   De formulieren staan op de site www.sintpieterlangdorp.be .   Men kan ze ook onmiddellijk doorzenden naar ni.adams@telenet.be 
 
5 juli : Fatima-Gijmel

2 augustus : Sint-Antonius Wolfsdonk

Bij Sint-Pieter wordt er telkens " onder voorbehoud” vermeld.  Het al of niet kunnen doorgaan in die kerk hangt van de restauratiewerken af.  In juni wordt de doopviering verplaatst naar de tweede zondag van de maand, omwille van openkerkendag 

Huwelijken:

Huwelijkskandidaten kunnen zich wenden tot Rudi Borremans parochieadministrator van Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk , 016.57.20.43

Overlijdens

De familie neemt  contact op met een begrafenisondernemer en deze zal de afspraken maken met de verantwoordelijke parochiepriester. 

Ziekensacrament:

Men kan hiervoor steeds een beroep doen op Renaat Van den Berckt.      (Volkensvoortstraat 35, Wolfsdonk - 0473. 50.43.12)  

COMMUNIES EN VORMSEL 2020 

NIEUWE DATA VORMSELS IN ONZE ZONE

Door de coronacrisis werden de vormsels in het voorjaar opgeschort. Dit zijn de nieuwe data voor de vormsels in onze 3 parochies :

Zondag 27 september 11.00 u.: in de Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk te Gijmel voor de parochie HH. Maria, Pieter en Antonius GijmelLangdorp-Wolfsdonk

Zondag 4 oktober 09.00 u.: in de Sint-Niklaaskerk van Rillaar voor de parochie Sint-Niklaas en Sint-Cornelius Rillaar-Gelrode

Zondag 4 oktober 11.00 u.: in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot voor de geloofsgemeenschappen van Onze-Lieve-Vrouw en Christus Koning Aarschot en H. Hart van Jezus Ourodenberg

De nieuwe data voor de eerste communievieringen in onze gemeenschappen worden zo snel mogelijk meegedeeld.