Sacramenten

SACRAMENTEN VOOR DE 3 PAROCHIES

Doopvieringen om 15.00 u. : gebeuren telkens op de eerste zondag van de maand. (telkens in een andere parochie). Doopheer is Paul Van der Stuyft .                      De doopaanvragen dienen zéér tijdig aangevraagd te worden, ten laatste 2 à 3 weken op voorhand.    

Het formulier kan u hier vinden                                                                Doopaanvraag_.doc       Doopaanvraag_.pdf

Het kan ook rechtstreeks gemaild worden naar ni.adams@telenet.be of afgegeven worden op één van de 3 parochiesecretariaten.

DOOPVIERINGEN 2018 

Doopaanvragen dienen zeker 3 weken, ten laatste 2 weken  op voorhand aangevraagd te worden. 

Dit kan via de site www.sintpieterlangdorp.be    Via één van de parochiesecretariaten of rechtstreeks naar de verantwoordelijke van doopvieringen via het mailadres ni.adams@telenet.be 

Iedere viering begint om 15 u. en wordt meestal verzorgd door onze priester Paul Van der Stuyft. 

Doopvoorbereidingen vinden altijd plaats in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299.  De ouders worden daarvan tijdig op de hoogte gebracht. 

DATUM VAN DE DOOPVIERINGEN : 

7  januari : Sint-Pieter Langdorp i.p.v. Fatima !! 

4 februari : Wolfsdonk 

11 maart : Sint-Pieter Langdorp 

1 april : Fatima - Gijmel 

6 mei : Wolfsdonk 

10 juni : Sint-Pieter Langdorp 

1 juli : Fatima – Gijmel 

5 augustus : Wolfsdonk 

2 september : Sint-Pieter Langdorp 

7 oktober : Fatima – Gijmel 

4 november : Wolfsdonk 

2 december : Sint-Pieter Langdorp 

OPGEPAST ! 3 wijzigingen : 7 januari in Sint-Pieter i.p.v. Fatima 

         11 maart in Sint-Pieter i.p.v. 4 maart 

         10  juni in Sint-Pieter i.p.v. 3 juni.      

Huwelijken: Huwelijkskandidaten kunnen zich wenden tot Huub Gerits, parochieadministrator van Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk , 016.57.20.43, fa921058@skynet.be

Uitvaarten: De familie neemt  contact op met een begrafenisondernemer en deze zal de afspraken maken met de verantwoordelijke parochiepriester.

Ziekensacrament:Men kan hiervoor steeds een beroep doen op Renaat Van den Berckt. (Volkensvoortstraat 35, Wolfsdonk - 0473. 50.43.12)