Sacramenten

SACRAMENTEN VOOR DE 3 PAROCHIES

Doopvieringen                       

De doopaanvragen dienen zéér tijdig aangevraagd te worden, ten laatste 2 à 3 weken op voorhand.    

Het formulier kan u hier vinden         

   www.kerkinaarschot.be                                                    

Het kan ook rechtstreeks gemaild worden naar ni.adams@telenet.be of afgegeven worden op één van de 3 parochiesecretariaten.

Huwelijken:

Huwelijkskandidaten kunnen zich wenden tot Rudi Borremans parochieadministrator van Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk , 016.57.20.43

Overlijdens

KERKELIJKE UITVAARTEN

 

 Uitvaarten: De familie neemt contact op met een begrafenisondernemer. Deze zal de nodige afspraken maken met de lokale verantwoordelijken en priester of diaken.

Samen beleven we, jammer genoeg, vreemde tijden in coronaomstandigheden. De beperkingen op vele vlakken wegen zwaar door voor heel wat mensen. Zeker voor mensen die in deze tijd een geliefde moeten afgeven. We stellen vast dat gelovigen in rouw door de strikte coronamaatregelen soms niet goed weten wat mogelijk is voor de uitvaart van hun dierbare. Het is van belang dat we elkaar steunen en een zo goed mogelijk aanbod doen. Dit is het kerkelijk aanbod dat wij aanbieden in onze pastorale zone Sint-Rochus.

-->     Kerkelijke uitvaarten kunnen doorgaan met het toegelaten maximum volgens de regelgeving op dat moment geldend. Voorgangers, uitvaartbegeleiders en kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend. Mondkapje is verplicht, ontsmettingsgel is in onze kerken aanwezig.

          De oppervlakte van elke kerk laat toe dat we de regel van 10m² per persoon kunnen garanderen. Zo kan er tegemoet gekomen worden aan 50 aanwezigen voor een uitvaart. 

-->     In onze pastorale zone bieden wij voor een uitvaart standaard een gebedsdienst aan.

          Deze dienst kan met of zonder het uitreiken van de Communie.

          De familie kan eveneens kiezen voor een eucharistieviering.

          Dit wordt afgetoetst aan de beschikbare momenten van de priesters.

 -->     Uitvaarten in de zone Sint-Rochus worden voorgegaan door een priester, een           diaken   of een gemandateerd gebedsleider verbonden aan onze zone.

          Indien de familie wenst gebruik te maken van een bevriend of gepensioneerd priester of diaken dan dient dit steeds vooraf aangevraagd te worden bij zonepastoor Rudy Borremans.

 -->     Het gebed bij de laatste rustplaats op het kerkhof blijft mogelijk. Dit kan ook losstaan van de kerkelijke dienst.

 -->     Het inhoudelijk verloop van de viering wordt door de voorganger met de familie besproken in het rouwgesprek.

Contactpersonen voor begrafenissen in onze pastorale zone

geloofsgemeenschap

contactpersoon

telefoon

e-mail

Sint-Cornelius - Gelrode

Sint-Niklaas - Rillaar

Christus Koning - Aarschot

H.H. van Jezus - Ourodenberg

O.-L.-Vrouw - Aarschot

Yvonne Claes

0476/63 66 09

yvonne.claes3@telenet.be

Sint-Pieter - Langdorp

O.-L.-Vrouw van Fatima - Gijmel

Nicole Adams

Luc Luyten

0471/53 39 54

0477/83 20 54

ni.adams@telenet.be

Sint-Antonius Abt - Wolfsdonk

Mariette Van de Schoot

013/77 33 71

0498/04 55 88

 

Wanneer u nog vragen heeft, kan u zich steeds wenden tot het zonesecretariaat 016/57 20 43 of secretariaat@kerkinaarschot.be

 

Ziekensacrament:

Men kan hiervoor steeds een beroep doen op Renaat Van den Berckt.      (Volkensvoortstraat 35, Wolfsdonk - 0473. 50.43.12)  

COMMUNIES EN VORMSEL 2020 

NIEUWE DATA VORMSELS IN ONZE ZONE

Door de coronacrisis werden de vormsels in het voorjaar opgeschort. Dit zijn de nieuwe data voor de vormsels in onze 3 parochies :

Zondag 27 september 11.00 u.: in de Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk te Gijmel voor de parochie HH. Maria, Pieter en Antonius GijmelLangdorp-Wolfsdonk

Zondag 4 oktober 09.00 u.: in de Sint-Niklaaskerk van Rillaar voor de parochie Sint-Niklaas en Sint-Cornelius Rillaar-Gelrode

Zondag 4 oktober 11.00 u.: in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot voor de geloofsgemeenschappen van Onze-Lieve-Vrouw en Christus Koning Aarschot en H. Hart van Jezus Ourodenberg

De nieuwe data voor de eerste communievieringen in onze gemeenschappen worden zo snel mogelijk meegedeeld.