2024Nicole50jaarKoster

Dankjewel Nicole Adams!
 
We schrijven Langdorp 1973 toen de toenmalige pastoor Van Looy Nicole vroeg of zij hem niet wat kon helpen met de parochiale taken.
Op 10 september van dat jaar ging zij aan de slag als koster van de mooie Sint-Pieterskerk te Langdorp.
 
- kerk klaarzetten voor de wekelijkse liturgie
- poetsen van de kerk
- het koor dirigeren en meezingen
- secretariaatswerk voor de parochie
- bijstaan van de verschillende priesters van Langdorp
- en nog zoveel meer...niets is haar teveel
 
Ondertussen staat zij 50 jaar ten dienste van kerk en gemeenschap. Dagelijks vervult zij deze taak met veel liefde, trouw en overgave. Nicole gaf aan om deze dag "in stilte" te willen vieren zonder al te veel toeters en bellen. We zijn haar hierin maar een stukje tegemoet gekomen.
Op zondag 10 september 2023 vierden wij Nicole met de aanwezige parochianen in de Sint-Pieterskerk.
 
We hebben Nicole tijdens de gebedsviering toch een beetje in de bloemetjes gezet met de boodschap : "Laat deze bloemen een mooie getuige zijn bij je thuis van onze dankbaarheid voor al jouw werk.
 
Het Sint-Romboutskruis is in Belgiƫ de hoogste kerkelijke onderscheiding. Dit kruis wordt geschonken aan mensen die zich verdienstelijk hebben opgesteld binnen de kerk en het gemeenschapsleven.
Wij denken, neen wij zijn ervan overtuigd, dat Nicole deze zeer verdient.
Met haar staat van dienst mogen we het goeden Sint-Romboutskruis uitreiken.
 
Er was alleen een kleine kink in de kabel...op 3 september werd de nieuwe aartsbisschop
Luc Terlinden gewijd in de Kathedraal van Mechelen waardoor de diensten die in het aartsbisdom instaan voor de uitreiking van het kerkelijk ereteken niet ten volle draaiden in deze overgangsperioden.
Haar jubileumkruis was dan nog onderweg naar Langdorp.
Op dinsdag 19 december heeft onze zonepastoor Rudy het Sint-Romboutskruis met bijbehorende oorkonde plechtig overhandigd.
 
Tot slot willen we afsluiten met het volgende tekstje:
 
Engelen  van mensen
zij blijven onopvallend
maar zijn er op het juiste ogenblik
 
met heilzame stilte
met luisterende aandacht
met de gepaste vraag
met oog voor het nodige
met handen uit de mouwen
met een troostend woord
met ontzag voor het onzegbare
 
Nicole, dankjewel om zo'n engel van een mens te zijn voor ons en
de geloofsgemeenschap van Langdorp.
 
van harte,
pastoor Rudy, Tom
de zoneploeg, de kerkgemeenschap van Langdorp
en met uitbreiding alle kerkgemeenschappen van onze parochiale zone.