&2020DrieParochies

De nieuwe Parochie in 2020
 
GEESTELIJKE COMMUNIE
Nu we tijdelijk geen eucharistieviering kunnen bijwonen en niet te communie kunnen gaan, is er nog altijd de mogelijkheid om de geestelijke communie te ontvangen. We vragen aan de Heer om met Hem verbonden te mogen blijven. We noemen deze verzuchting de geestelijke communie, omdat wij, hoewel wij niet in de gelegenheid zijn de heilige gaven van Christus' Lichaam en Bloed te ontvangen, verlangen met de Heer verenigd te zijn zoals in de sacramentele communie. Voor de geestelijke communie kan men gebruik maken van enkele gebeden, zoals o.a. : Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.
AANBIDDEN VAN DE HEILIGE ROCHUS TEN TIJDE VAN BESMETTING !Nu we allen geconfronteerd worden met een besmettelijke virus is het misschien aangewezen om de H. Rochus, patroonheilige van onze grote zone, te aanbidden. Sint-Rochus werd aanbeden voor de pest en zou Aarschot meermaals van de zwarte dood hebben bevrijd. Uit dankbaarheid branden we nog ieder jaar kaarsjes om dit nooit meer te vergeten. Nu is er geen pest of dergelijks aanwezig maar wel een uiterst besmettelijk virus. Laten we daarom samen bidden dat we gespaard blijven van de besmetting en bidden voor de reeds gemaakte slachtoffers en hun familie. Onderstaand gebed is al een mooi voorbeeld. Later volgt er nog een noveen voor de Heilige Rochus. Heilige Rochus, U bent eeuwen geleden door onze voorouders gekozen als beschermheer in tijden van pest. Door uw voorspraak werden ze gered van de dood die steden en dorpen verwoestte. Des te meer smeken we U om uw hulp en voorspraak bij de Heer. Wij rekenen niet op onze verdiensten of op onze goede daden, maar alleen op de oneindige verdiensten en de liefde van Jezus voor ons en op uw liefde voor God die tot uitdrukking komt in uw grenzeloze liefde en dienstbaarheid aan uw naaste, die de Heer zo welgevallig was. Terwijl U nog steeds hier op aarde was, had U van God de gave gekregen om mensen te genezen en de zekerheid dat wie in ziekte en ontbering uw voorspraak volgens Gods wil zal aanroepen, genezen kan worden.Versuft door deze belofte vragen wij U, vol vertrouwen en geloof, om ons in de Heer deze genade te vragen, die wij in dit gebed nederig vragen........ ( intentie ) 
Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie namen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing is ingegaan van 14 maart en geldt alvast tot vrijdag 3 april. De intenties die werden aangevraagd zullen op een latere datum hernomen worden. De aanvrager kan hiervoor volgende personen contacteren: Langdorp: Nicole Adams 016/56.68.84 of 0471/53.39.54 Gijmel: Sophie Buyck 016/56 76 71 Wolfsdonk : Leo Janssens 0477/68.86.24 of 013/78.44.28
 ZWERFVUIL RAPEN Wolfsdonk
Na de gezinsviering van 1 maart gingen enkele toekomstige vormelingen en vrijwilligers op pad om zwerfvuil te gaan verzamelen. Maar liefst 8 volle zakken werden in enkele uren tijd gevuld. Proficiat aan allen die hieraan hebben deelgenomen, en foei aan diegenen die dit in de natuur weggooiden !
Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen
 Afbeelding invoegen
 Bingo avond OKRA Wolfsdonk ten voordele van Tanzanië
 Samana Gijmel (Ziekenzorg) bakt pannekoeken.
 Coronavirus: De Belgische Katholieke Kerk neemt maatregelen
Afbeelding invoegen 
Bedankings etentjeVrijwilligers
Feestelijke Startviering Nieuwe Parochie
Speech Nieuwe Parochie
Sint Antoniusfeesten
Ondehoud Kapelletjes Wolfsdonk
WOLFSDONK
PASEN: WARME OPROEP Wij zoeken zangers om de gezinsviering van Pasen op 12 april om 09.30 u. in de kerk van Wolfsdonk op te luisteren. De repetities zullen doorgaan na de zondagsvieringen van 10.00 u. tot 11.00 u. op 1, 15, 22 en 29 maart. Van harte welkom.