&2020DrieParochies

De nieuwe Parochie in 2020

 SINT-ROCHUSVERLICHTING IN LANGDORP, GIJMEL EN WOLFSDONK
Van oudsher vindt op de vooravond van 16 augustus, de feestdag van de heilige Rochus, in Aarschot centrum de Sint-Rochusverlichting plaats. Reeds in 1666 werden in Aarschot "lichtjes" buitengezet om bij Sint-Rochus af te smeken dat de pest niet meer zou toeslaan in de stad van de 'kasseistampers'. En met succes. In de 19e eeuw won de traditie aan belang. De laatste decennia groeide de SintRochusverlichting uit tot een groots gebeuren. Duizenden mensen zakken traditiegetrouw op de avond van 15 augustus af naar Aarschot. De Sint-Rochusverlichting is één van de belangrijkste immaterieel erfgoedtradities die Vlaanderen rijk is - erfgoed dat niet tastbaar is zoals gebouwen of objecten maar een traditie die de Aarschotenaren koesteren.
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
Dit jaar kreeg de Sint-Rochusverlichting een extra bijzondere betekenis door de coronacrisis. Met duizenden bijeenkomen in het centrum was niet mogelijk. Hierdoor riep het Stadsbestuur op om er een sobere Sint-Rochusverlichting van te maken, eentje 'van in uw kot'. Back to the roots. Expliciet werden ook de deelgemeentes opgeroepen om deze keer deel te nemen aan de verlichting. Het hele gebeuren werd uitgezonden op de regionale zender ROB-tv zodat ieder kon meegenieten van in zijn of haar zetel.
 
Ook onze kerken namen enthousiast deel aan de light-versie van de Sint-Rochusverlichting in 2020. Alle kerken van onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot bleven wegens de veiligheidsmaatregelen gesloten, maar verlichtten wel de gevels en toegangswegen met kaarsjes. Aan de kerken van Langdorp, Wolfsdonk en Gijmel werden in totaal meer dan 600 kaarsjes aangestoken. Dank aan alle vrijwilligers die de omgeving mee proper maakten en alle kaarsjes plaatsten en ontstaken! Het werd een feeëriek gebeuren. En deze kaarsjes drukken niet zomaar 'gezelligheid' uit. Ze symboliseren de verbondenheid met elkaar in deze moeilijke coronatijden en zetten meteen ook Sint-Rochus centraal. Licht als teken van Hoop, Geloof en Liefde.
 
Niet voor niets werd Sint-Rochus als patroonheilige gekozen voor de nieuwe pastorale zone waaronder ook onze nieuwe Langdorpse parochie valt. Rochus werd eind 13e eeuw geboren in Montpellier, in het zuiden van Frankrijk, in een welgesteld gezin. Toen hij op zijn 20e zijn beide ouders had verloren, besloot hij op pelgrimstocht naar Rome te vertrekken. Hij gooide zijn leven om. Hij schonk een groot deel van zijn vermogen weg aan de armen en gaf de rest in bewaring bij zijn oom. Onderweg legde Rochus zich toe op het verzorgen van zieken, in het bijzonder pestlijders. Eenmaal op de terugweg van Rome liep hij in Piacenza zelf de pest op maar hij genas. Toen hij terugkwam in Montpellier werd hij niet meer herkend door zijn familie en vrienden. De stadsbaljuw, zijn oom nota bene, sloeg hem zelfs in de kerker omdat hij als een spion aanzien werd. Mogelijk was Sint-Rochus getekend door de pest, maar het niet meer herkend worden bij thuiskomst van zij die op pelgrimstocht gingen, is typisch voor pelgrimsverhalen: de pelgrim komt herboren terug. Zijn tocht heeft hem veranderd en een nieuwe weg doen inslaan.
 
Afbeelding invoegen
 
Aan de kerk en pastorij van Langdorp werd op de vooravond van Sint-Rochus' feest het pad naar de kerk verlicht. De vaandels van onze drie geloofsgemeenschappen - met Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, Sint-Antonius Abt en Sint-Pieter - werden halverwege het pad opgesteld met kaarsjes aan beide zijden. Op de vensterbank van de bovenverdieping van de pastorij werd een beeld van Onze-LieveVrouw opgesteld: we vierden immers ook Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming op 15 augustus. Aan de deur beneden stond een nieuw beeld van Sint-Rochus opgesteld. Dit beeld heeft de kerkfabriek kunnen overnemen van de Sint-Jozefskerk van Battel, ten noorden van Mechelen aan het kanaal Leuven-Dijle, die herbestemd wordt naar brouwerij. We kunnen de parochianen van Battel verzekeren dat we dit beeld een mooie toekomst geven. Het heeft alleszins op 15 augustus al mooi dienst gedaan bij de Sint-Rochusverlichting !
 
Afbeelding invoegen
 
We hopen dat volgende zomer, de restauratie van de kerk volledig afgerond, ook corona uit het land zal zijn, en we opnieuw een volgende Sint-Rochusverlichting mét volk kunnen organiseren in de Langdorpse kerken. Mogelijk opnieuw met een dansvoorstelling zoals vorige zomer !
 
Tot slot nog iets over de attributen die Sint-Rochus' beeltenis tooien: zijn beeld toont zijn pelgrimsstok en ook een engel die hem in moeilijk omstandigheden bijstaat. Daarnaast zien we ook dat Sint-Rochus zijn mantel omhoog trekt aan zijn been en een hondje dat hem vergezeld. Deze attributen vertellen eigenlijk een heel eigentijds verhaal: wanneer Sint-Rochus in Piacenza, NoordItalië, de pest oploopt, plaatst hij zich in 'zelfquarantaine'. Hij toont de besmetting door zijn mantel op te trekken. Hij wil zeker niemand besmetten met zijn besmettelijke ziekte en trekt zich vrijwillig terug in een houten hutje in het bos. Hij wordt er gevoed door een hondje dat hem steeds opnieuw opzoekt en dat ook zijn wonden likt... Het baasje van dit hondje, Gottard, komt op die manier bij Sint-Rochus terecht. Deze legende vertelt ons over de moeilijkheden van quarantainemaatregelen en doet ons stilstaan bij de vraag hoe we op een veilige manier zorg geven en in interactie gaan met diegene die in afzondering geplaatst is / zich in afzondering plaatst. Door de contacten die Rochus en Gottard hadden - op veilige afstand ? - maakt ook Gottard een ommeslag in zijn leven. Hij raakt bekeerd en geïnspireerd door de figuur van Sint-Rochus. Hoe gaan wij om met elkaar in de quarantaineperiode? Hoe zorgen wij voor elkaar? Hoe luisteren wij naar elkaar? Wat zeggen we en wat niet? Wat is voor ons inspirerend? Vele vragen, wat antwoorden, waar Sint-Rochus voor zorgt bij deze feestdag van de pestheilige. Niet voor niets misschien dat in het logo van onze pastorale zone Sint-Rochus een stralenkrans heeft die Licht uitstraalt.
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Het kapelletje aan de school van Langdorp, het Sint-Antoniuskapelletje aan de school in Wolfsdonk en het kapelletje van Ons-lief-vrouwke van de Donk werden ook prachtig verlicht. 
BLOEMENHULDE
Op zaterdag 15 augustus vierden we met onze parochiegemeenschap het feest van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming, het patroonsfeest van onze parochie Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. Meerdere mensen hadden kleurige bloemen meegebracht voor ons beeld van Onze-Lieve-Vrouw. Het nieuwe Mariabeeld kregen we geschonken van de zusters van Berlaar vorig jaar. De gezellige jaarlijkse receptie na de viering kon door de huidige situatie niet doorgaan. Maar de parochianen genoten wel van een mooi verzorgde viering en prachtige bloemen. Afbeelding invoegen
 VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE IN DE MAAND JULI
Op zondag 14 juni vond in de Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk van Gijmel voor het eerste sinds maanden opnieuw een eucharistieviering plaats. Dat deed ons deugd en alles verliep veilig ! Na de lockdown herneemt ons parochiaal leven stap voor stap. We doen dit zo veilig mogelijk. Daarom beslisten we in de maand juni alleen op zondag eucharistie te vieren in de kerk van Gijmel om 9u30.
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 LIVESTREAMEN VAN ONZE VIERINGEN IN CORONATIJDEN
Wegens de uitzonderlijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen we momenteel niet samenkomen in onze kerken om eucharistie te vieren. Er kunnen geen vieringen met kerkgangers doorgaan, maar onze Pastorale zone Sint-Rochus Aarschot wil via het digitaal uitzenden van vieringen wel een manier aanbieden om toch verbonden te zijn. Ook in de Goede Week.
U kan de vieringen rechtstreeks bekijken via www.misviering.be of via de link op onze website www.kerknet.be/pastorale-zone-aarschot of de Facebookpagina's van Rudy Borremans, de Pastorale Zone Sint-Rochus Aarschot, Aarschot online, 'Wolfsdonk leeft' of 'Langdorp, ons dorp'.
De volgende momenten kan u via het internet een viering volgen vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot met de volgende voorgangers:

Donderdag 9 april 2020 om 19 uur: Witte Donderdag
voorganger priester Paul Van der Stuyft

Vrijdag 10 april 2020 om 15 uur: Kruisweg
voorganger diaken Bert Hellebaut

zaterdag 11 april 2020 om 19 uur: Paaswake
voorganger priester Rudy Borremans
 
zondag 12 april 2020 om 10 uur: Pasen
voorgangers: diaken Bert Hellebaut en priester Rudy Borremans
 
U kan via op de websites www.misviering.be en www.kerknet.be/pastorale-zone-aarschot ook alle voorbije vieringen terug bekijken:
 
zondag 29 maart 2020 om 10 uur:
voorganger priester Rudy Borremans

zondag 5 april 2020 om 10 uur: Palmzondag
voorganger priester Rudy Borremans

In verbondenheid, zonepastoor Rudy Borremans en de ganse zoneploeg
ONZE PASTORALE ZONE IN CORONATIJDEN
Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ligt het dagelijkse leven zo goed als stil. Het is voor ons als christelijke gemeenschap niet mogelijk om fysiek samen te komen voor vieringen in onze kerken. Maar toch zijn we door gebed en in geloof met elkaar verbonden. We kunnen in onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot ook via kleine en grotere acties elkaar nabij zijn en uitdrukken dat we samen gemeenschap willen vormen, ook van thuis uit…
 1. Iedere zondag tussen 9u55 en 10u luiden we tot het einde van de corona-epidemie de klokken van onze kerken. We willen hierbij eenieder in deze moeilijke periode een hart onder de riem steken, in het bijzonder de zieken en allen die zich voor hen inzetten. Tevens is het een oproep tot gebed. Want ook al kunnen christenen tijdelijk niet fysiek samen bidden, individueel of in het gezin kan het uiteraard onverminderd.
 2.  Aan alle kerken in onze zone hangen witte lakens om onze dankbaarheid voor de mensen in de zorg uit te drukken. We hebben hen broodnodig in deze crisis en zij doen dit belangeloos. Zonepastoor Rudy en pastoraal werker Tom stuurden daarom namens de zone ook een bemoedigend woord aan de medewerkers van de woonzorgcentra, kinderopvang, Apojo, scholen, artsen en de Wit-Gele Kruisafdeling van onze zone.
 3. Heb je hulp nodig of wil je je hulp aanbieden? Via de website www.aarschothelpt.be vind je heel wat informatie. We denken bijvoorbeeld aan het naaien van mondmaskers (zie www.samenferm.be/mondmaskermaken) of hulp aan vzw Bij Ons Thuis, die vluchtelingen huisvest op de Bekafsite te Aarschot. Voedingswaren (fruit, groenten, melk, eieren, droge voeding) voor een voedselbedeling voor Aarschotse vluchtelingen kunnen afgezet worden in de Franseliniestraat 34 te Langdorp.
 4. De bisschoppen hebben beslist om tot zondag 19 april geen vieringen te laten doorgaan. Ook de Palmzondagviering zal dus niet kunnen plaatsvinden. In navolging van de richtlijn van de bisschoppen worden er geen gezegende palmtakken verspreid binnen of buiten het kerkgebouw.Om een tweevoudige reden.
  1. Een liturgische reden: omdat deze palmtakken eerst en vooral thuishoren in de liturgie van palmzondag.
  2. Een preventieve reden: om samenscholingen van personen te vermijden. Uit bezorgdheid om ieders gezondheid leven we deze maatregelen na, maar we nodigen u wel uit thuis een kruis met groen uit de tuin te tooien en het gebed dat u in dit parochieblad vindt samen te bidden.
 5. Zonepastoor Rudy Borremans zond de voorbije twee zondagen al een viering uit vanop zijn Facebookpagina. Vanaf Palmzondag zenden we met onze pastorale zone vieringen uit vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot, achter gesloten deuren. Via een link dit u vindt op www.kerknet.be/pastorale-zone-Aarschot kan u de vieringen bekijken op
 • zondag 29 maart (10u),
 • Palmzondag 5 april (10u),
 • Witte Donderdag (19u),
 • Goede Vrijdag (Kruisweg 15u),
 • Paaszaterdag 11 april (19u) en
 • Pasen (10u).
 • Zo zijn we als geloofsgemeenschappen op die momenten extra verbonden met elkaar. We hopen dat u in deze moeilijke periode niet met een overlijden geconfronteerd wordt. Desalniettemin willen we in dat geval u ook als Kerk nabij zijn. In navolging van de richtlijnen van de Belgische bisschoppen zijn uitvaarten in deze periode alleen mogelijk in heel beperkte kring, in de kerk (nauwe familie met voldoende afstand van elkaar), of met een gebed op de begraafplaats in heel beperkte kring, dan gevolgd door een grotere herdenkingsviering na de crisis. De voorgangers bekijken met de families welke opties zij verkiezen en wat mogelijk is.
 • Nieuwe fase voor onze Pastorale Zone Na de mooie jubileumviering voor Huub Gerits op 8 maart, luiden we in deze moeilijk periode ook een nieuwe fase in voor de ganse pastorale zone Sint-Rochus Aarschot, het samenwerkingsverband voor onze parochies: Vanaf maart 2020 is pastoor Rudy Borremans aangesteld als zonepastoor voor onze zone. Hij is nu na te Sint-Niklaas en Sint-Cornelius Rillaar-Gelrode ook actief als priester in de grote Onze-LieveVrouweparochie, voor de gemeenschappen van Onze-Lieve-Vrouw, Christus Koning en Heilig Hart van Jezus Ourodenberg. Rudy neemt zijn intrek in de dekenij en is ook aangesteld als administrator voor de parochie HH. Maria, Pieter en Antonius Langdorp.
 • Priester Paul Van der Stuyft blijft naast zijn taak op het seminarie in Namen, in onze zone actief in de Langdorpse parochie. Hij zet zich in voor het Spiritueel Centrum Jan Van Ruusbroec en voor vieringen in Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk.
 • Diaken Bert Hellebaut, die ons in september 2019 deeltijds vervoegde, trekt de gezinsvieringen in de parochie HH. Maria, Pieter en Antonius. Hij is verantwoordelijk voor de catechese in Gijmel, uitvaarten in Wolfsdonk en verschillende andere activiteiten in onze zone.
 • Ook diakens Luc Carré en Frans Jans blijven respectievelijk in Langdorp en Rillaar mee actief in onze pastoraal.
 • Vanaf maart is ook Tom Wolput aangesteld als nieuwe pastoraal werker voor onze zone Sint-Rochus. Tom blijft godsdienstles geven op de Sancta Maria basisschool in Aarschot maar zal deeltijds voor alle parochies van de zone de coördinatie van de pastoraal opnemen. Hij opereert vanuit het nieuwe zonesecretariaat in de dekenij en ondersteunt de werking van al onze geloofsgemeenschappen, samen met de zoneploeg. De zoneploeg, die vorig jaar in maart 2019 werd aangesteld in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, neemt verder haar verantwoordelijkheid op met geëngageerde vrijwillige leken, ieder met een specifieke taak.
 • Jonas Danckers geeft de coördinatie van de pastorale zone geleidelijk door aan Tom Wolput en Rudy Borremans. Hij blijft daarnaast veldverantwoordelijke voor het Tijdelijke: hij zorgt samen met de Economische Raad en de kerkfabrieken dat het beheer van onze gebouwen en middelen op de beste manier gebeurt.
 • Roger Janssens en Toon Ooms stimuleren als veldverantwoordelijken diaconie activiteiten die hulp bieden aan de zwakkeren in onze samenleving vanuit een christelijke inspiratie.
 • Lieve Verbiest trekt als veldverantwoordelijke evangelisatie hedendaagse acties om mensen op een frisse manier te laten kennismaken met onze Blijde Boodschap.
 • Wilfried Van Welde is als veldverantwoordelijke catechese verantwoordelijk voor het afstemmen van de verschillende initiatieven rond doopcatechese, eerste communiecatechese, vormselcatechese, volwassenencatechese, etc. in onze zone.
 • Uiteraard blijven velen van u als lokale vrijwilligers op vele terreinen van de pastoraal actief, waarvoor onze oprechte dank. In volgende edities zullen we zowel zonepriester Rudy, pastoraal werker Tom, priester Paul, de diakens en de leden van de zoneploeg verder in detail aan u voorstellen. Na de coronacrisis is een rondgang in de verschillende geloofsgemeenschappen gepland zodat u eenieder nog beter kan leren kennen. Vrede en alle goeds ! 
 • GEESTELIJKE COMMUNIE
  Nu we tijdelijk geen eucharistieviering kunnen bijwonen en niet te communie kunnen gaan, is er nog altijd de mogelijkheid om de geestelijke communie te ontvangen. We vragen aan de Heer om met Hem verbonden te mogen blijven. We noemen deze verzuchting de geestelijke communie, omdat wij, hoewel wij niet in de gelegenheid zijn de heilige gaven van Christus' Lichaam en Bloed te ontvangen, verlangen met de Heer verenigd te zijn zoals in de sacramentele communie. Voor de geestelijke communie kan men gebruik maken van enkele gebeden, zoals o.a. : Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.
  AANBIDDEN VAN DE HEILIGE ROCHUS TEN TIJDE VAN BESMETTING !Nu we allen geconfronteerd worden met een besmettelijke virus is het misschien aangewezen om de H. Rochus, patroonheilige van onze grote zone, te aanbidden. Sint-Rochus werd aanbeden voor de pest en zou Aarschot meermaals van de zwarte dood hebben bevrijd. Uit dankbaarheid branden we nog ieder jaar kaarsjes om dit nooit meer te vergeten. Nu is er geen pest of dergelijks aanwezig maar wel een uiterst besmettelijk virus. Laten we daarom samen bidden dat we gespaard blijven van de besmetting en bidden voor de reeds gemaakte slachtoffers en hun familie. Onderstaand gebed is al een mooi voorbeeld. Later volgt er nog een noveen voor de Heilige Rochus. Heilige Rochus, U bent eeuwen geleden door onze voorouders gekozen als beschermheer in tijden van pest. Door uw voorspraak werden ze gered van de dood die steden en dorpen verwoestte. Des te meer smeken we U om uw hulp en voorspraak bij de Heer. Wij rekenen niet op onze verdiensten of op onze goede daden, maar alleen op de oneindige verdiensten en de liefde van Jezus voor ons en op uw liefde voor God die tot uitdrukking komt in uw grenzeloze liefde en dienstbaarheid aan uw naaste, die de Heer zo welgevallig was. Terwijl U nog steeds hier op aarde was, had U van God de gave gekregen om mensen te genezen en de zekerheid dat wie in ziekte en ontbering uw voorspraak volgens Gods wil zal aanroepen, genezen kan worden.Versuft door deze belofte vragen wij U, vol vertrouwen en geloof, om ons in de Heer deze genade te vragen, die wij in dit gebed nederig vragen........ ( intentie ) 
  Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie namen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing is ingegaan van 14 maart en geldt alvast tot vrijdag 3 april. De intenties die werden aangevraagd zullen op een latere datum hernomen worden. De aanvrager kan hiervoor volgende personen contacteren: Langdorp: Nicole Adams 016/56.68.84 of 0471/53.39.54 Gijmel: Sophie Buyck 016/56 76 71 Wolfsdonk : Leo Janssens 0477/68.86.24 of 013/78.44.28
   ZWERFVUIL RAPEN Wolfsdonk
  Na de gezinsviering van 1 maart gingen enkele toekomstige vormelingen en vrijwilligers op pad om zwerfvuil te gaan verzamelen. Maar liefst 8 volle zakken werden in enkele uren tijd gevuld. Proficiat aan allen die hieraan hebben deelgenomen, en foei aan diegenen die dit in de natuur weggooiden !
  Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen
   Afbeelding invoegen
   Bingo avond OKRA Wolfsdonk ten voordele van Tanzanië
   Samana Gijmel (Ziekenzorg) bakt pannekoeken.
   Coronavirus: De Belgische Katholieke Kerk neemt maatregelen
  Afbeelding invoegen 
  Bedankings etentjeVrijwilligers
  Feestelijke Startviering Nieuwe Parochie
  Speech Nieuwe Parochie
  Sint Antoniusfeesten
  Ondehoud Kapelletjes Wolfsdonk
  WOLFSDONK
  PASEN: WARME OPROEP Wij zoeken zangers om de gezinsviering van Pasen op 12 april om 09.30 u. in de kerk van Wolfsdonk op te luisteren. De repetities zullen doorgaan na de zondagsvieringen van 10.00 u. tot 11.00 u. op 1, 15, 22 en 29 maart. Van harte welkom.