2020GeestelijkeCommunie

GEESTELIJKE COMMUNIE
Nu we tijdelijk geen eucharistieviering kunnen bijwonen en niet te communie kunnen gaan, is er nog altijd de mogelijkheid om de geestelijke communie te ontvangen. We vragen aan de Heer om met Hem verbonden te mogen blijven. We noemen deze verzuchting de geestelijke communie, omdat wij, hoewel wij niet in de gelegenheid zijn de heilige gaven van Christus' Lichaam en Bloed te ontvangen, verlangen met de Heer verenigd te zijn zoals in de sacramentele communie. Voor de geestelijke communie kan men gebruik maken van enkele gebeden, zoals o.a. : Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.