2020Vormselmoment

VORMSELMOMENT
Afbeelding invoegen 
De Geest waait waar hij wil, ook al is het enkele maanden later dan oorspronkelijk gepland en hadden sommige vormelingen ‘hun scheut’ gekregen de voorbije maanden. Het vormselmoment voor ieder kind afzonderlijk was coronaproof tot de kern herleid maar rakend, mede door de warme, eenvoudige woorden van Mgr. Bert Vanbuel, Salesiaan. Hij beklemtoonde dat met de hulp van de H. Geest je als jonge mens anderen gelukkig kan maken en ook zelf gelukkig worden door het goede te doen. De gezinsbubbel, uitgebreid met grootouders, desgevallend peter en meter stonden in een boog rondom hun vormeling en legden mee de handen op. Een sterk moment. Regiodeken Patrick Maervoet sprak in zijn videoboodschap aan de vormelingen over een zoen van God die betekenisvol kan zijn en je in vuur en vlam zet. Een kus hoeft niet lang te duren om intens te zijn. En zo kende dit bijzonder vormseljaar toch een mooi begeesterend einde voor de vormelingen van Langdorp, Wolfsdonk en Gijmel in de kerk van OLV van Fatima met stemmige Taizé-muziek op de achtergrond. Bidden we dat het voor onze vormelingen ook een nieuw begin mag zijn in de voetsporen van Jezus. Proficiat aan de vormelingen, hun ouders die een rode roos als dank kregen en de ganse familie. Tevens proficiat en dank aan de catechisten die het voorbije jaar met hen op weg gingen. Bert, diaken