2020EucharistischeAanbiddingTongerloo

 Afbeelding invoegen
 
De gemeenschap Zaden van het Woord en de abdijgemeenschap van Tongerlo organiseren een namiddag van Eucharistische Aanbidding en Lofprijzing op 18 oktober. Op deze dag houdt de Abdij haar maandelijkse Eucharistische Aanbidding tussen 14.30 u en 15.15 u. Aansluitend volgt een gebedsmoment van lofprijzing en zang tussen 15.15 u en 16.00 u. We zingen vreugdevolle liederen met de psalmen en voorbede. Iedereen is van harte welkom.