2020CoronaNovember

Beste parochianen van Langdorp, Wolfsdonk en Gijmel,

Jaarlijks gedenken we met Allerheiligen en Allerzielen onze dierbare overledenen. Even bezinnend stilvallen in deze herfstdagen, een bezoek aan het kerkhof, een viering bijwonen, herinneringen ophalen met een lach en een traan,…

Zeker in dit coronajaar hebben we extra nood aan deze rituelen. Jammer genoeg is een ‘gewone Allerheiligen’ dit jaar niet mogelijk. Wegens de verstrengde coronamaatregelen zullen vanaf dit weekend in de ganse pastorale zone Sint-Rochus Aarschot GEEN VIERINGEN meer plaatsvinden. Deze moeilijke beslissing was eerder deze week al genomen om als kerkgemeenschap zo onze bijdrage te leveren aan de strijd tegen het virus, in het belang van de kwetsbaren. De extra lockdownmaatregelen die de regering gisteravond nam, bevestigen nogmaals de noodzaak om onze contacten zoveel mogelijk te beperken. De actuele coronasituatie is immers zeer ernstig. 

Als alternatief zullen er opnieuw digitaal vieringen uitgezonden worden vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot. Op Allerheiligen, zondag 1 november, wordt er een viering uitgezonden om 11u en een gedachtenisviering om 15u. U kan de vieringen bekijken via deze link: https://st-rochus.live.streamdesigner.eu De inlogcode is: Allerheiligen2020  Meer info vindt u op www.kerkinaarschot.be

Daarnaast zullen alle kerken van de pastorale zone - Aarschot O.L.V, Christus Koning, Gelrode, Rillaar, Wolfsdonk en Gijmel - nu zondag open zijn tussen 14 en 16u. U kan er zo even tot rust komen, een kaarsje branden,... In Gijmel zal de kerk daarnaast ook op zaterdagavondgeopend zijn tussen 17u30-18u30, in Wolfsdonk is de kerk ookop zondagvoormiddag van 9-12u open. De kerk van Langdorp blijft om veiligheidsredenen gesloten wegens de lopende restauratiewerken. Het kerkhof is er wel geopend. Op de kerkhoven en in de kerken geldt de mondmaskerplicht. We vragen ook uitdrukkelijk om in de kerken de nodige afstand te bewaren, de handen te ontsmetten en met niet meer dan 4 personen samen te scholen. Met het openstellen van de kerken hopen we in deze donkere dagen mensen toch nabij te zijn door ruimte te bieden voor bezinning - zeker voor zij die een dierbare verloren hebben de laatste maanden. De gedachteniskruisjes- en prentjes zullen in een latere viering worden meegegeven aan de betrokken families. U krijgt daarvan nog bericht.

Dit zijn geen makkelijke beslissingen, maar we hopen op uw begrip. Alleen met onze gezamenlijke inspanning kunnen we het virus verslaan. We doen als parochie meteen ook een warme oproep om elkaar vanop afstand - met een bezoekje aan de deur, een kaartje of telefoontje - nabij te zijn deze periode. Menselijke nabijheid en gebed kunnen wonderen doen.

Nog ter aanvulling i.v.m. de kerkhoven: begin 2020 vond de fusie plaats van de parochies en kerkfabrieken van Sint-Pieter Langdorp, Onze-Lieve-Vrouw van Fatima Gijmel en Sint-Antonius Abt Wolfsdonk. Denieuwe kerkfabriek HH. Maria, Pieter en Antonius blijft de zorg voor de oude kerkhoven van Wolfsdonk en Langdorp actief opnemen. Ook dit jaar zijn op het oude kerkhof van Wolfsdonk gietijzeren en houten kruisen, porseleinen Christuskopjes, marbrieten naamplaten en arduinen graven gerestaureerd. Achteraan op het kerkhof is in een metalen bak aarde ter beschikking die u kan gebruiken om de aarden bedjes op het kerkhof op te maken. Ook op het oude kerkhof van Langdorp restaureerden we de laatste jaren enkele graven minutieus. Met steun van de Vlaamse overheid en de Stad Aarschot focussen we nu eerst op de buitenrestauratie van de kerk en de kerkhofmuur en weldra ook op de vernieuwing van de verwarming en het sanitair binnenin de kerk. We appreciëren bijzonder de vele chrysanten die u aan de graven plaatst op deze oude kerkhoven. Samen met u blijven we respect betonen voor de geschiedenis van ons dorp en onze dierbare overledenen.

We wensen u veel moed en alle goeds in deze moeilijke periode,

Hartelijke herfstgroeten,

De parochie en kerkfabriek van Langdorp, Wolfsdonk en Gijmel