2020SpeechNieuweParochie

SPEECH NIEUWE PAROCHIE
Op zondag 5 januari 2020 hielden we de nieuwe parochie HH. Maria, Pieter en Antonius boven de doopvont in de kerk van Gijmel.
Jonas Danckers formuleerde er namens de kerkfabriek en de pastorale zone een slotwoord, dat we hier graag publiceren om de ontwikkelingen van de volgende weken in onze parochie en zone op de voet te kunnen volgen… Beste parochianen van onze nieuwe parochie HH. Maria, Pieter en Antonius, We zijn als drie parochies naar hier gekomen en we gaan, op een andere wijze, als drie geloofsgemeenschappen binnen één nieuwe parochie van hier weg. Met vreugde in het hart om het Kind dat we gezien hebben. Om het samen vieren. Om het samenzijn. Om wat komt. Met de oprichting van onze nieuwe parochie werken we aan een Kerk voor de toekomst. Een Kerk die bij de tijd is en vanuit Geloof, Hoop en Liefde de krachten bundelt. We doen dit in groot-Aarschot ook binnen de pastorale zone Sint-Rochus Aarschot, waarmee we projecten opzetten rond evangelisatie, diaconie, catechese, het tijdelijke, etc. Met al onze geloofsgemeenschappen zetten we nieuwe projecten op, maar versterken we het bestaande. Voor 2020 staan we hier voor grote uitdagingen, nu ere-deken Huub vanaf 8 maart op pensioen gaat. Huub is een belangrijke drijvende kracht in onze geloofsgemeenschappen en vanaf vandaag ook officieel administrator van onze nieuwe parochie. Huub is ondertussen al vertrokken voor de viering in de grote kerk, maar mogen we jullie vragen te applaudisseren zodat hij het kan horen tot in Aarschot? De volgende maanden zullen we het vertrek van Huub in goede banen leiden samen met de ganse zoneploeg van leken, priesters Paul en Rudy, diaken Bert, diakens Frans en Luc en vanaf maart 2020 ook een nieuwe pastoraalcoördinator. Er komen ook kleine veranderingen in de uurregeling om alle activiteiten in de parochies zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, maar daarvan houden we jullie zeker op de hoogte. Bij een nieuwe parochie hoort ook een nieuwe kerkfabriek, die de zorg voor alle gebouwen en goederen van onze drie gemeenschappen zo goed mogelijk zal opnemen. De bisschop zal binnenkort een officiële benoeming doen van de vijf leden van de nieuwe kerkfabriek. We danken hierbij de leden van de drie vroegere kerkfabrieken voor hun jarenlange inzet – Vic, Louis, Jos, Koen en Luc voor Gijmel – Rik, Jos, Chris, Mark en Jonas voor Wolfsdonk – Lut, Luc, Mark en Jonas voor Langdorp. Naast de kerkraad zullen er ook kerkteams gevormd worden, mensen die de dagdagelijkse noden en taken voor de kerk en de kerkgemeenschap lokaal mee helpen dragen. Via deze weg ook een grote dank je wel aan alle tientallen vrijwilligers die al jarenlang meewerken om de vieringen mogelijk en mooi te maken: zij die voor de bloemen zorgen, de zangkoren, de voorgangers, de poetsploeg, de lectoren, de kosters, onze fanfares, de verenigingen, enz. We hopen in de toekomst te kunnen blijven reken op ieders helpende hand om een fijne en warme gemeenschap te kunnen vormen in aangename en goed onderhouden gebouwen. De nieuwe kerkfabriek zal heel wat uitdagingen hebben, heel wat grote projecten om de volgende jaren in goede banen te leiden. Er is de lopende restauratie van de Sint-Pieterskerk die we tot een goed einde willen brengen. Er zal zo ook gezorgd worden voor een nieuwe verwarming en de installatie van een keukentje en sanitair in de kerk van Langdorp. Ook de beschermde pastorij en het oude kerkhof rond de kerk van Langdorp met haar historische muur zullen aangepakt worden om ze mooi te bewaren voor de toekomst. We zullen de Sint-Pieterssite, langs de Demer – waar ook de picknicktafel werd geïnstalleerd, verder uitbouwen. In de historische pastorietuin gaan we dra aan het tuinieren met mensen van ‘t Hof en Apojo – hiervoor volgt in februari een oproep voor vrijwilligers. Voor de O.L.V. van Fatimakerk hier in Gijmel zal het uitwerken van de nevenbestemming van de kerk van Gijmel heel wat aandacht vragen. Er werden al heel wat ideeën verzameld, nu bekijken we samen hoe die met respect voor de vieringen die hier doorgaan, uit te werken. Voor Wolfsdonk zal het project rond het schoolpleintje Den Abt en de parking aan Onze School te Wolfsdonk, het onderhoud van het Sint-Antoniusbos met de Onze-Lieve-Vrouwekapel en de beschermde Dopkesboom in de processieweg, en de restauratie van het beschermde orgel Wolfsdonk de volgende jaren de nodige aandacht krijgen. Het project "Verhalen verbinden platteland”, om onze gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen rond de verhalen die eigen zijn aan onze dorpen, zal ook in 2020 blijven doorlopen. Het voorbije anderhalf jaar huldigden we zo al het monument in de Opperstraat in voor de Jodentransporten die daar in 1943 passeerden. We brachten de crash van een Amerikaanse bommenwerper in Wolfsdonk in herinnering, 75 jaar na datum en we verzamelden vele oude verhalen in Verhalencafés in ’t Hof en in zaal Den Abt. In juni vorig jaar zetten we zo ook "Religare” op, een kunstproject in onze drie kerken en de kapelletjes ertussen, in samenwerking met de Hagelandse Academie voor beeldende kunst. Achteraan in de kerk zijn trouwens nog de glasramen te zien die toen gemaakt werden. In Wolfsdonk maakten de schoolkinderen onder professionele begeleiding muziek en knutselwerken over de verhalen van het dorp. Dit jaar zullen ook de schoolkinderen in Langdorp en Gijmel dezelfde workshop kunnen volgen. We blikken ook verder vooruit. Op zondag 19 januari staat alweer een bijzondere activiteit van onze nieuwe parochie op het programma: de Sint-Antonius feesten in Wolfsdonk. De viering start om 10 uur opgeluisterd door de Fanfare De Verenigde Vrienden, naar goede gewoonte gevolgd door de traditionele varkenskoppenverkoop in zaal Den Abt. Ook de volgende jaren zullen we de andere bijzondere vieringen in onze nieuwe parochie, zoals de Sint-Hubertusviering in Langdorp, en de bloemenhulde op de vooravond van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart in Gijmel blijvend in de aandacht zetten. Het grondgebied van onze nieuwe parochie valt samen met de middeleeuwse Sint-Pietersparochie – toen de parochies Wolfsdonk en Gijmel – nog niet waren opgericht. En ook met de oude gemeente Langdorp. Niet toevallig misschien prijkten de drie koningen ook begin jaren ’60 op een kaart van de gemeente Langdorp… Terugblikken op wat was maar vooral vooruitkijken naar wat komt, dat is wat we op de receptie straks graag met u allen doen. Prosit !