2020Coronavirus

CORONAVIRUS:OOK BELGISCHE KATHOLIEKE KERK NEEMT VOORZORGSMAATREGELEN
 
De overheid roept op tot extra waakzaamheid en voorzorgsmaatregelen i.v.m. het coronavirus Covid19. De Belgische bisschoppen sluiten zich hierbij aan en vragen aan de katholieke geloofsgemeenschappen van ons land met onmiddellijke ingang volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij alle samenkomsten: * Bij de vredeswens tijdens vieringen geen begroeting met de hand of met een kus * Geen gebruik maken van wijwater bij binnengaan en verlaten van het kerkgebouw * De communie alleen op de hand ontvangen. Indien praktisch haalbaar enkel door de voorganger uit te reiken. Pagina 5 van 13 De bisschoppen danken allen die met grote inzet en deskundigheid alles doen wat mogelijk is om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te dijken en wie besmet is optimaal te verzorgen. De Bisschoppenconferentie van BelgiĆ« Brussel, 2 maart 2020