2020AanbiddenVanDeHeiligeRochus

AANBIDDEN VAN DE HEILIGE ROCHUS TEN TIJDE VAN BESMETTING !Nu we allen geconfronteerd worden met een besmettelijke virus is het misschien aangewezen om de H. Rochus, patroonheilige van onze grote zone, te aanbidden. Sint-Rochus werd aanbeden voor de pest en zou Aarschot meermaals van de zwarte dood hebben bevrijd. Uit dankbaarheid branden we nog ieder jaar kaarsjes om dit nooit meer te vergeten. Nu is er geen pest of dergelijks aanwezig maar wel een uiterst besmettelijk virus. Laten we daarom samen bidden dat we gespaard blijven van de besmetting en bidden voor de reeds gemaakte slachtoffers en hun familie. Onderstaand gebed is al een mooi voorbeeld. Later volgt er nog een noveen voor de Heilige Rochus. Heilige Rochus, U bent eeuwen geleden door onze voorouders gekozen als beschermheer in tijden van pest. Door uw voorspraak werden ze gered van de dood die steden en dorpen verwoestte. Des te meer smeken we U om uw hulp en voorspraak bij de Heer. Wij rekenen niet op onze verdiensten of op onze goede daden, maar alleen op de oneindige verdiensten en de liefde van Jezus voor ons en op uw liefde voor God die tot uitdrukking komt in uw grenzeloze liefde en dienstbaarheid aan uw naaste, die de Heer zo welgevallig was. Terwijl U nog steeds hier op aarde was, had U van God de gave gekregen om mensen te genezen en de zekerheid dat wie in ziekte en ontbering uw voorspraak volgens Gods wil zal aanroepen, genezen kan worden.Versuft door deze belofte vragen wij U, vol vertrouwen en geloof, om ons in de Heer deze genade te vragen, die wij in dit gebed nederig vragen........ ( intentie )