2020VredesweekGezinsviering

VREDESWEEK GEZINSVIERING
Afbeelding invoegen
De feestdag van Sint Franciscus op 4 oktober vierden we met de vormelingen 2021 van Gijmel, Langdorp en Wolfsdonk in de kerk van Gijmel in aanwezigheid van de gezinsbubbels. Het was ook de dag dat de nieuwe encycliek ‘Tutti Fratelli’ van paus Franciscus verscheen. De vormelingen ontwapenden zich symbolisch door een speelgoedwapen in te ruilen voor een peace-polsbandje in alle kleuren van de regenboog. Sommigen brachten een tekening mee van een scherpe tong, een dikke nek. Alle wapens verdwenen in een grijze vuilzak onder een veelkleurige vredesvlag. Vrede is immers een gelaagd begrip en houdt veel meer in dan de afwezigheid van oorlog. Waar families leven in verdeeldheid, waar er gepest of geroddeld wordt, is er geen vrede. Met dialoog en respect komt vrede heel wat dichterbij. Het gaat ook over de sociale omstandigheden waarin mensen leven, leven in armoede brengt onvrede. Idem voor wat onze houding tegenover de natuur betreft. Al te vaak leven we in onmin met de dieren, de bossen en de oceanen. Tijdens de viering klonk de vraag te bouwen aan vrede op al deze vlakken. Maar zelf als alle voorwaarden vervuld zijn, dan nog ontbreekt vaak de vrede van het hart. Sint Paulus in de zondagse lezing sprak ons over ‘de vrede van God, die alle begrip te boven gaat’. We moeten toegeven dat vredevol leven niet altijd op eigen houtje lukt maar dat we hiervoor ons hart dienen te openen in gebed, in stilte, in de natuur, bij het branden van een kaarsje. Vrede is in die zin gave Gods maar ook opgave om bruggen te bouwen, op de eerste plaats naar de meest kwetsbaren. Franciscus is niet als heilige geboren, hij is het geworden tijdens zijn leven door in de voetstappen te treden van Jezus, met vallen en opstaan. Aan ons om broeders en zusters te worden van allen en alles. Een ‘vormend’ en deugddoend jaar toegewenst aan alle Kring 12-ers.
Vrede en alle goeds Bert, diaken