2020VieringenInJuniCorona

VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE IN DE MAAND JULI
Op zondag 14 juni vond in de Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk van Gijmel voor het eerste sinds maanden opnieuw een eucharistieviering plaats. Dat deed ons deugd en alles verliep veilig ! Na de lockdown herneemt ons parochiaal leven stap voor stap. We doen dit zo veilig mogelijk. Daarom beslisten we in de maand juni alleen op zondag eucharistie te vieren in de kerk van Gijmel om 9u30.
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 LIVESTREAMEN VAN ONZE VIERINGEN IN CORONATIJDEN
Wegens de uitzonderlijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen we momenteel niet samenkomen in onze kerken om eucharistie te vieren. Er kunnen geen vieringen met kerkgangers doorgaan, maar onze Pastorale zone Sint-Rochus Aarschot wil via het digitaal uitzenden van vieringen wel een manier aanbieden om toch verbonden te zijn. Ook in de Goede Week.
U kan de vieringen rechtstreeks bekijken via www.misviering.be of via de link op onze website www.kerknet.be/pastorale-zone-aarschot of de Facebookpagina's van Rudy Borremans, de Pastorale Zone Sint-Rochus Aarschot, Aarschot online, 'Wolfsdonk leeft' of 'Langdorp, ons dorp'.
De volgende momenten kan u via het internet een viering volgen vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot met de volgende voorgangers:

Donderdag 9 april 2020 om 19 uur: Witte Donderdag
voorganger priester Paul Van der Stuyft

Vrijdag 10 april 2020 om 15 uur: Kruisweg
voorganger diaken Bert Hellebaut

zaterdag 11 april 2020 om 19 uur: Paaswake
voorganger priester Rudy Borremans
 
zondag 12 april 2020 om 10 uur: Pasen
voorgangers: diaken Bert Hellebaut en priester Rudy Borremans
 
U kan via op de websites www.misviering.be en www.kerknet.be/pastorale-zone-aarschot ook alle voorbije vieringen terug bekijken:
 
zondag 29 maart 2020 om 10 uur:
voorganger priester Rudy Borremans

zondag 5 april 2020 om 10 uur: Palmzondag
voorganger priester Rudy Borremans

In verbondenheid, zonepastoor Rudy Borremans en de ganse zoneploeg
 
 LIVESTREAMEN VAN ONZE VIERINGEN IN CORONATIJDEN
Wegens de uitzonderlijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen we momenteel niet samenkomen in onze kerken om eucharistie te vieren. Er kunnen geen vieringen met kerkgangers doorgaan, maar onze Pastorale zone Sint-Rochus Aarschot wil via het digitaal uitzenden van vieringen wel een manier aanbieden om toch verbonden te zijn. Ook in de Goede Week.
U kan de vieringen rechtstreeks bekijken via www.misviering.be of via de link op onze website www.kerknet.be/pastorale-zone-aarschot of de Facebookpagina's van Rudy Borremans, de Pastorale Zone Sint-Rochus Aarschot, Aarschot online, 'Wolfsdonk leeft' of 'Langdorp, ons dorp'.
De volgende momenten kan u via het internet een viering volgen vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot met de volgende voorgangers:

Donderdag 9 april 2020 om 19 uur: Witte Donderdag
voorganger priester Paul Van der Stuyft

Vrijdag 10 april 2020 om 15 uur: Kruisweg
voorganger diaken Bert Hellebaut

zaterdag 11 april 2020 om 19 uur: Paaswake
voorganger priester Rudy Borremans
 
zondag 12 april 2020 om 10 uur: Pasen
voorgangers: diaken Bert Hellebaut en priester Rudy Borremans
 
U kan via op de websites www.misviering.be en www.kerknet.be/pastorale-zone-aarschot ook alle voorbije vieringen terug bekijken:
 
zondag 29 maart 2020 om 10 uur:
voorganger priester Rudy Borremans

zondag 5 april 2020 om 10 uur: Palmzondag
voorganger priester Rudy Borremans

In verbondenheid, zonepastoor Rudy Borremans en de ganse zoneploeg
 
ONZE PASTORALE ZONE IN CORONATIJDEN
Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ligt het dagelijkse leven zo goed als stil. Het is voor ons als christelijke gemeenschap niet mogelijk om fysiek samen te komen voor vieringen in onze kerken. Maar toch zijn we door gebed en in geloof met elkaar verbonden. We kunnen in onze pastorale zone Sint-Rochus Aarschot ook via kleine en grotere acties elkaar nabij zijn en uitdrukken dat we samen gemeenschap willen vormen, ook van thuis uit…
 1. Iedere zondag tussen 9u55 en 10u luiden we tot het einde van de corona-epidemie de klokken van onze kerken. We willen hierbij eenieder in deze moeilijke periode een hart onder de riem steken, in het bijzonder de zieken en allen die zich voor hen inzetten. Tevens is het een oproep tot gebed. Want ook al kunnen christenen tijdelijk niet fysiek samen bidden, individueel of in het gezin kan het uiteraard onverminderd.
 2.  Aan alle kerken in onze zone hangen witte lakens om onze dankbaarheid voor de mensen in de zorg uit te drukken. We hebben hen broodnodig in deze crisis en zij doen dit belangeloos. Zonepastoor Rudy en pastoraal werker Tom stuurden daarom namens de zone ook een bemoedigend woord aan de medewerkers van de woonzorgcentra, kinderopvang, Apojo, scholen, artsen en de Wit-Gele Kruisafdeling van onze zone.
 3. Heb je hulp nodig of wil je je hulp aanbieden? Via de website www.aarschothelpt.be vind je heel wat informatie. We denken bijvoorbeeld aan het naaien van mondmaskers (zie www.samenferm.be/mondmaskermaken) of hulp aan vzw Bij Ons Thuis, die vluchtelingen huisvest op de Bekafsite te Aarschot. Voedingswaren (fruit, groenten, melk, eieren, droge voeding) voor een voedselbedeling voor Aarschotse vluchtelingen kunnen afgezet worden in de Franseliniestraat 34 te Langdorp.
 4. De bisschoppen hebben beslist om tot zondag 19 april geen vieringen te laten doorgaan. Ook de Palmzondagviering zal dus niet kunnen plaatsvinden. In navolging van de richtlijn van de bisschoppen worden er geen gezegende palmtakken verspreid binnen of buiten het kerkgebouw.Om een tweevoudige reden.
  1. Een liturgische reden: omdat deze palmtakken eerst en vooral thuishoren in de liturgie van palmzondag.
  2. Een preventieve reden: om samenscholingen van personen te vermijden. Uit bezorgdheid om ieders gezondheid leven we deze maatregelen na, maar we nodigen u wel uit thuis een kruis met groen uit de tuin te tooien en het gebed dat u in dit parochieblad vindt samen te bidden.
 5. Zonepastoor Rudy Borremans zond de voorbije twee zondagen al een viering uit vanop zijn Facebookpagina. Vanaf Palmzondag zenden we met onze pastorale zone vieringen uit vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot, achter gesloten deuren. Via een link dit u vindt op www.kerknet.be/pastorale-zone-Aarschot kan u de vieringen bekijken op
  • zondag 29 maart (10u),
  • Palmzondag 5 april (10u),
  • Witte Donderdag (19u),
  • Goede Vrijdag (Kruisweg 15u),
  • Paaszaterdag 11 april (19u) en
  • Pasen (10u).
 6. Zo zijn we als geloofsgemeenschappen op die momenten extra verbonden met elkaar. We hopen dat u in deze moeilijke periode niet met een overlijden geconfronteerd wordt. Desalniettemin willen we in dat geval u ook als Kerk nabij zijn. In navolging van de richtlijnen van de Belgische bisschoppen zijn uitvaarten in deze periode alleen mogelijk in heel beperkte kring, in de kerk (nauwe familie met voldoende afstand van elkaar), of met een gebed op de begraafplaats in heel beperkte kring, dan gevolgd door een grotere herdenkingsviering na de crisis. De voorgangers bekijken met de families welke opties zij verkiezen en wat mogelijk is.
 7. Nieuwe fase voor onze Pastorale Zone Na de mooie jubileumviering voor Huub Gerits op 8 maart, luiden we in deze moeilijk periode ook een nieuwe fase in voor de ganse pastorale zone Sint-Rochus Aarschot, het samenwerkingsverband voor onze parochies: Vanaf maart 2020 is pastoor Rudy Borremans aangesteld als zonepastoor voor onze zone. Hij is nu na te Sint-Niklaas en Sint-Cornelius Rillaar-Gelrode ook actief als priester in de grote Onze-LieveVrouweparochie, voor de gemeenschappen van Onze-Lieve-Vrouw, Christus Koning en Heilig Hart van Jezus Ourodenberg. Rudy neemt zijn intrek in de dekenij en is ook aangesteld als administrator voor de parochie HH. Maria, Pieter en Antonius Langdorp.
 8. Priester Paul Van der Stuyft blijft naast zijn taak op het seminarie in Namen, in onze zone actief in de Langdorpse parochie. Hij zet zich in voor het Spiritueel Centrum Jan Van Ruusbroec en voor vieringen in Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk.
 9. Diaken Bert Hellebaut, die ons in september 2019 deeltijds vervoegde, trekt de gezinsvieringen in de parochie HH. Maria, Pieter en Antonius. Hij is verantwoordelijk voor de catechese in Gijmel, uitvaarten in Wolfsdonk en verschillende andere activiteiten in onze zone.
 10. Ook diakens Luc Carré en Frans Jans blijven respectievelijk in Langdorp en Rillaar mee actief in onze pastoraal.
 11. Vanaf maart is ook Tom Wolput aangesteld als nieuwe pastoraal werker voor onze zone Sint-Rochus. Tom blijft godsdienstles geven op de Sancta Maria basisschool in Aarschot maar zal deeltijds voor alle parochies van de zone de coördinatie van de pastoraal opnemen. Hij opereert vanuit het nieuwe zonesecretariaat in de dekenij en ondersteunt de werking van al onze geloofsgemeenschappen, samen met de zoneploeg. De zoneploeg, die vorig jaar in maart 2019 werd aangesteld in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, neemt verder haar verantwoordelijkheid op met geëngageerde vrijwillige leken, ieder met een specifieke taak.
 12. Jonas Danckers geeft de coördinatie van de pastorale zone geleidelijk door aan Tom Wolput en Rudy Borremans. Hij blijft daarnaast veldverantwoordelijke voor het Tijdelijke: hij zorgt samen met de Economische Raad en de kerkfabrieken dat het beheer van onze gebouwen en middelen op de beste manier gebeurt.
 13. Roger Janssens en Toon Ooms stimuleren als veldverantwoordelijken diaconie activiteiten die hulp bieden aan de zwakkeren in onze samenleving vanuit een christelijke inspiratie.
 14. Lieve Verbiest trekt als veldverantwoordelijke evangelisatie hedendaagse acties om mensen op een frisse manier te laten kennismaken met onze Blijde Boodschap.
 15. Wilfried Van Welde is als veldverantwoordelijke catechese verantwoordelijk voor het afstemmen van de verschillende initiatieven rond doopcatechese, eerste communiecatechese, vormselcatechese, volwassenencatechese, etc. in onze zone.
 16. Uiteraard blijven velen van u als lokale vrijwilligers op vele terreinen van de pastoraal actief, waarvoor onze oprechte dank. In volgende edities zullen we zowel zonepriester Rudy, pastoraal werker Tom, priester Paul, de diakens en de leden van de zoneploeg verder in detail aan u voorstellen. Na de coronacrisis is een rondgang in de verschillende geloofsgemeenschappen gepland zodat u eenieder nog beter kan leren kennen. Vrede en alle goeds !