2020AfscheidVanHuubGeritsDeken

AFSCHEIDSVIERING ERE-DEKEN HUUB GERITS – ZONDAG 8 MAART 
 Op zondag 8 maart vierden alle geloofsgemeenschappen van onze pastorale Sint-Rochus ere-deken Huub Gerits in de grote kerk in Aarschot. Na 20 jaar neemt Huub afscheid van Aarschot, maar niet zonder een mooie dankviering. Dank voor zijn 50 jaar priesterschap, zijn rol als pastoor in Aarschot, deken in het grote Dekenaat Aarschot, administrator in onze parochie Gijmel-Langdorp-Wolfsdonk en zoveel meer. De foto's spreken voor zich (met dank aan Roel Peeters). Het was een mooie, warme viering. Meer dan 500 aanwezigen, hemelse klanken van het gelegenheidskoor, mooie teksten en een priesterschare waaronder ook abt Marc Fierens van de Abdij van Averbode, waar norbertijn Huub nu een nieuwe taak krijgt. Op het einde van de viering werden enkele cadeau's overhandigd en dankwoorden uitgesproken. Jonas Danckers sprak er namens de pastorale zone en onze parochie de volgende tekst uit :
 Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen

Goede Huub, Goede zeg ik bewust.
Net zoals jij schrijft in menige aanspreking in mails, Huub, gebruiken we hier bewust niet de overtreffende trap, beste. Niet omdat we zoals de Jezuïeten je willen aansporen tot "Plus est en vous”. Nee, verre van, je hebt jezelf al overtroffen. "Goede Huub”, heel uitdrukkelijk, om je goedheid, je goede wil te beklemtonen. Vanuit alle geloofsgemeenschappen van onze pastorale zone Sint-Rochus, goede Huub, willen we je uitdrukkelijk danken voor de evangelische overmaat waarmee je de laatste twintig jaar hemel en aarde hebt verzet in onze stad en haar dorpen. In de Talmoed – jou niet onbekend – valt te lezen "De hoogste vorm van wijsheid is goede wil”. Het is meer dan toepasselijk op jou. Je was hier in Aarschot en omstreken pastoraal actief met ongebreidelde inzet. Niet te stoppen. Zonder maat. Altijd beschikbaar. Altijd bezig. 75 jaar, we zouden het jou niet aangeven. Op de trappen naar jouw beiaard liet je menige 50er achter je. Een hartoperatie? Die nam je er wel even tussen. Bij wijze van spreken tussen rouwbezoek en uitvaart, verdween jij even naar het ziekenhuis, maar je verantwoordelijkheidsgevoel riep je altijd snel terug. Even niet bereikbaar? Dan was jij wellicht het dak van de Sint-Rochuskerk aan het kuisen. Mos en haalden opruimen. Het alarm van de kerk inschakelen. De vuilbakken buitenzetten. Geen kleine taak was je te min.
Verdwijntrucks – even kort je batterijen opladen – deed je zelden. Alleen de Joodse gemeenschap of Chagall konden je uit Aarschot weglokken. Of eens goed gaan eten. Met vrienden, bij de zusters of in de abdij. Jos verwoordde al je tomeloze inzet voor de ‘stenen’ van dit kerkgebouw. Myriam schetste je herder zijn voor de gemeenschappen van de Onze-Lieve-Vrouweparochie: hier in de grote kerk, destijds op Bergvijver, in Christus Koning en in Ourodenberg. Maar parochianen die over jou spreken of je zelf met waardering aanspreken, zeggen niet alleen ‘meneer pastoor’, maar ook vaak ‘meneer den deken’. Inderdaad, goede Huub, lange tijd was jij ook deken van het grote Dekenaat Aarschot. Met die eindverantwoordelijkheid voor 28 parochies van Boortmeerbeek tot Wolfsdonk – misschien niet toevallig beide met Sint-Antonius Abt als patroonheilige – had jij monnikengeduld nodig: alle grote en kleine problemen – waarvan wij vaak niet wisten – kwamen in de Jan Van Ophemstraat terecht bij jou.
Intermenselijke of financiële problemen, waar jij van wakker lag en die jij voor ‘ons goed’ zonder verpinken oploste.
Je was voor de vzw VPW Dekenaat Aarschot onmisbaar: onbezoldigde archivaris en postman, een kolossaal geheugen, ongelofelijke dossierkennis. Je nauwe band met de dorpen van het dekenaat, zoals bijvoorbeeld Begijnendijk, kwam tot z’n hoogtepunt bij het 10-daagse dekenaal bezoek van Mgr. Leonard in 2013. Een jaar later werd je ook administrator van de parochies Langdorp, Wolfsdonk en Gijmel. In onze dorpen woonde je trouw de vergaderingen van de kerkfabrieken bij. Alles werd zorgvuldig in je notaboek/agenda genoteerd. We hopen stellig dat die annalen van de Aarschotse pastoraal niet op de papierslag in Bergvijver zijn beland. Ze zijn voor KADOC allicht voer voor een doctoraat over eigentijdse religieuze geschiedenis. Je schreef voor ons mee tekstjes voor het parochieblad en verzorgde de uitvaarten. Je begroef onze vaders, grootvaders, moeders en grootmoeders. Je troostte met mooie, bemoedigende woorden. Je inspireerde met heldere preken. Ten gepaste tijde vertelde je een goede mop. Staat in diezelfde Talmoed niet te lezen: "Breng je onderwijzing met een grap. Breng je leerlingen aan het lachen. Word daarna serieus.” Zo ver zat je er Nineve… In het najaar van 2016 werd op initiatief van het Vicariaat het proces opgestart om met de acht Aarschotse parochies toe te werken naar een nauw samenwerkingsverband: een pastorale zone Aarschot. Met leken en priesters hielden we ontelbare vergaderingen, vaak met jou als gastheer. Jij leek je op de achtergrond te houden, maar faciliteerde en stuurde zachtjes mee. Je liet de ruimte, Huub, om de zone langzaam te doen groeien. Je motiveerde de juiste mensen. Het siert je enorm dat je de hakken niet in het zand zette. Het was allicht niet makkelijk, maar je zette je fierheid en perfectionisme vaak voor ons opzij. Je liet ons proberen en stimuleerde. Naar het Bisdom toe toonde je af en toe je rebels karakter. Je nam het voor ons op. (Is dat zo????) Je valt misschien niet toevallig te rekenen tot de generatie van soissant-huitards? Met jouw steun konden we met een ploeg van leken en priesters in maart 2019 in deze kerk de nieuwe pastorale zone Sint-Rochus boven de doopvont houden. Vandaag staat de zoneploeg met leken-veldverantwoordelijken voor diaconie, catechese, het tijdelijke en evangelisatie paraat. Samen met priesters Rudy en Paul, onze nieuwe pastoraal werker Tom, diakens Bert, Luc en Frans, de priesters op rust en vele vrijwilligers staan we klaar om jouw werk met veel inzet verder te zetten. We zullen je missen, Huub. Niet alleen voor de nootjes, chips en pralinen bij de vergaderingen. Niet alleen voor de lekkere taart en pinten Averbode. Nee, voor je warme woorden, je talent als fotograaf, je scherpe blik boven je bril, je gevatte samenvattingen, je schaterlach. Je Huub zijn. Weet, goede Huub, dat we je hier in het Aarschotse met een ganse ploeg moeten vervangen. Dank, tot 7 maal 70 maal. Daarom wil ik u beste mensen, vragen als teken van onze waardering een oorverdovend applaus te geven voor onze ere-deken ! Nee, Huub, je bent van ons nog niet van af. Averbode is net te dichtbij om niet eens op bezinning te komen in de Abdij. Bepaalde delen van onze zone liggen zelfs nog dichter bij Averbode dan Aarschot… En dan nu geschenken! Nu je al je Chagalls weggegeven hebt, is er ruimte voor iets nieuws, niet? We willen als zoneploeg graag je interesse wekken voor een andere kunstenaar – Léon Spillaert – en nodigen je dan ook graag uit om in de zomermaanden samen met de zoneploeg naar Oostende te sporen voor een museumbezoek en er samen eens goed gaan te eten. We hoorden dat je kamer in de abdij al vol staat, maar misschien is er toch nog plaats voor één presentje. Een fotokader dat je menige herinnering aan onze pastorale zone mag doen ophalen. Rita en Lieve overhandigen deze kader graag aan jou. Proficiat. Dank je wel. Toda, goede Huub ! Op 29 februari hielden de parochianen in Gijmel al een mooie afscheidsviering Voor Huub Gerits. Hieronder een foto met zijn trouwe dienaars…op de voorgrond Staf Eelen: al meer dan 25 jaar ! Proficiat ! 
 

 Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen  


Afbeelding invoegen

 
Niemand kan het echt geloven, maar op zondag 8 maart 2020 zal ere-deken Huub Gerits zijn laatste eucharistieviering voorgaan als pastoor van de Onze-Lieve-Vrouweparochie van Aarschot en administrator van de parochie HH. Maria, Pieter en Antonius Langdorp. Op 19 januari 2020 werd Huub immers 75 en begin maart wordt hij op pensioen gesteld en keert hij terug naar de Abdij van Averbode... We laten hem niet echter zomaar vertrekken... We nodigen u allen uit om op zondag 8 maart 2020 om 11u samen eucharistie te vieren in de OnzeLieve-Vrouwekerk van Aarschot. Huub zal er samen met de priesters van de pastorale zone Aarschot voorgaan. De dankplechtigheid wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor onder leiding van Hilde Debleser. Het is naast een afscheidsviering meteen ook een jubileumviering want Huub werd 50 jaar geleden, op zondag 1 maart 1970, door Mgr. Schoenmaeckers tot priester gewijd in de abdijkerk van Averbode. Na zijn studies in Rome en Jeruzalem werd hij dekenaal verantwoordelijke voor de jeugd in Averbode (1975-1982). Van 1982 tot 2000 was hij pastoor-deken in Averbode. Van 2000 tot 2020 was hij pastoor in Aarschot en administrator in onze dorpen. We willen Huub uitdrukkelijk danken voor zijn grote inzet en warme aanwezigheid in onze pastorale zone. Op zondag 8 maart zullen er dan ook geen andere vieringen doorgaan in onze zone om zo iedereen de kans te geven aan te sluiten bij de feestelijke afscheids- en jubileumviering in de grote kerk. Van harte welkom !
Afbeelding invoegen