Oproep kandidaten Kerkraad

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt te Langdorp (gemeente Aarschot).

 

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

 

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de aanstelling;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint-Antonius Abt betreft het de gemeente(n) Langdorp).

 

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2011 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint-Antonius Abt
ter attentie van E.H. Jef Van Osta

 

Langdorpsesteenweg 299

 

B-3201 Langdorp.

 

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

 

Na 1 februari 2011 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint-Antonius Abt te Langdorp.

 

Opgemaakt op 20 december 2010 te Langdorp

 

E.H. Jef Van Osta

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Antonius Abt te Langdorp (gemeente Aarschot).

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Fatima te Langdorp (gemeente Aarschot).

 

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

 

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de aanstelling;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Onze-Lieve Vrouw van Fatima betreft het de gemeente(n) Langdorp).

 

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2011 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Fatima
ter attentie van E.H. Jef Van Osta

 

Langdorpsesteenweg 299

 

B-3201 Langdorp.

 

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

 

Na 1 februari 2011 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Onze-Lieve Vrouw van Fatima te Langdorp.

 

Opgemaakt op 20 december 2010 te Langdorp

 

E.H. Jef Van Osta

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Onze-Lieve Vrouw van Fatima te Langdorp (gemeente Aarschot).

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I) 

 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter te Langdorp (gemeente Aarschot).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

 

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de aanstelling;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint-Pieter betreft het de gemeente(n) Langdorp).

 

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2011 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint-Pieter
ter attentie van E.H. Jef Van Osta

 

Langdorpsesteenweg 299

 

B-3201 Langdorp. 

 

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

 

Na 1 februari 2011 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint-Pieter te Langdorp.

 

Opgemaakt op 20 december 2010 te Langdorp

 

E.H. Jef Van Osta

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Pieter te Langdorp (gemeente Aarschot).