BELANGRIJK!!

NIEUWE VASTE DATUM H. VORMSEL VOOR ONZE DRIE PAROCHIES

 

 

Na overleg tussen onze catechisten en het bisdom werd beslist om de plechtige geloofsbelijdenis en het sacrament van het H. Vormsel opnieuw te laten samenvallen in het laatste jaar van de lagere school. Er werd in samenspraak met alle catechisten en het bisdom ook een vaste datum bepaald waarop de vormselviering vanaf 2013 plaats vindt.

Concreet betekent dit dat de kandidaat vormelingen van Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk de volgende jaren steeds samen gevormd worden op de derde Paaszondag. De eerste Paaszondag is de hoogdag van Pasen zelf! Voor 2013 betekent dit: Pasen valt op 31 maart, de derde Paaszondag op 14 april. Het H. Vormsel wordt met andere woorden toegediend op zondag 14 april 2013.

In samenspraak met onze catechisten werd besloten dat àlle vormselvieringen doorgaan in Onze-Lieve-Vrouwkerk te Aarschot.

 

Jozef Van Osta, federatiepastoor Aarschot