GebedSintPieter

  Gebed tot de Heilige Petrus
Afbeelding invoegen

Heer Jezus,

 

 

Gij hebt Simon Petrus geroepen.

Hij liet zijn visnetten achter

en werd uw eerste leerling.

Onstuimig en edelmoedig riep hij uit:

"Gij zijt de Christus”.

Zo werd Petrus de Rots

waarop Gij Uw kerkgemeenschap

bouwt.

Toch bleef de apostel een zwakke mens.

Tot drie maal toe

was hij bang om te zeggen:

"Ook ik ben een volgeling van Jezus”.

Zijn tranen om die verloochening

sterkten hem om Uw zending te volbrengen.

Toen Gij hem als de Verrezene

tegemoet kwam,

sprak hij:

"Heer, U weet alles,

U weet dat ik van U houd”(Joh. 21,19)

Als herder van Uw kudde

heeft hij U beleden tot de marteldood.

Heer Jezus,

geef ons iets van de vurigheid

van Uw eerste Apostel.

Zodat wij moedig verkondigen dat Gij de Christus zijt.

Geef ons op Petrus’ voorspraak

de kracht om niet te kiezen

voor de minste weerstand,

maar om de weg

van Uw Blijde Boodschap te gaan en U in eenvoud te dienen.

Heilige Petrus, bid voor ons.

Sint-Pieterskerk Langdorp

 

(Jozef Van Osta, Josée Lehon)