GebedSintAntonius

 Afbeelding invoegen
Heilige abt Antonius
 
U werd tot stilte van de woestijn geroepen om
de mensgeworden Zoon van God, onze Heer Jezus
Christus, na te volgen. verleen dat allen die door
de eenzaamheid van hun zonden gekweld worden,
en vervreemd van hun verlosser geraken, op Uw
voorspraak zich met Hem verzoenen, en zo terug
de kinderen worden van onze Moeder, de H.
katholieke Kerk, die de enen en ware kerk van ons
Heer is.
 
Machtige vriend van God en heilige volksvriend,
Ontelbaren worden door U geholpen. Wij vragen
U, bid God om vele priester- en kloosterroepingen.
Zegen vanuit de hemel onze gezinnen, en geef ons
de kracht elke bekoring van de satan af te wijzen,
omwille van Jezus Christus, onze Zaligmaker.
Amen
 
H.Abt Antonius,
Hemelse helper bij helse bekoringen
BID VOOR ONS!
 
 

Antonius werd rond 251 geboren in de Egyptische plaats Koma (nu: Qiman el-Ar, Midden-Egypte). Zijn levensverhaal is opgetekend door zijn leerling Sint Athanasius de Grote († 373; feest 2 mei). Deze vertelt dat Antonius zich rond 310 naar Alexandrië begaf om zich als christen bekend te maken, met de bedoeling de marteldood te ondergaan. Het was immers de tijd van de christenvervolgingen onder keizer Maximinus Daia (305-313). Maar deze liet hem ongemoeid.

 

 

Teruggekeerd "beoefende hij een nog strengere ascese en onderging hij het martelaarschap naar de geest". Immers vanaf zijn 20e jaar leefde hij als kluizenaar. Dat kwam omdat hij als welgestelde jongeman eens in de kerk de evangelietekst hoorde voorlezen: "Als je volmaakt wil zijn, verkoop dan alles wat je bezit en volg mij" (Matteus 19,21). Antonius was zo gegrepen door die tekst, dat hij hem letterlijk in praktijk bracht en op zijn eentje de woestijn in trok.