2022KruisaanvaardingVormelingen

De 25 Kring 12-ers van Wolfsdonk en Gijmel kregen als opstap naar het vormsel (1 mei) hun vormselkruisje omgehangen tijdens de zaterdagavondviering met kruisaanvaarding op 12/03 in de kerk van Gijmel. De kruisjes, keuze van de vormelingen, waren verschillend van vorm zoals ook het geloof voor iedere christen persoonlijk is. De viering volgde op een catechese waarbij stilgestaan werd bij de betekenis van het kruisgebeuren, in het bijzonder op Goede Vrijdag en Pasen.

Afbeelding invoegen
Het werd een bruisende viering met de liederen die ook gezongen zullen worden tijdens de vormselviering. Orgelist Luc verzorgde de begeleiding en Nicole hanteerde het dirigeerstokje, de koorleden ondersteunden. Catechisten Leo en Erna vertelden een passend verhaal met inbreng van ouders en kinderen.
Vanuit de homilie: "Bovenop een berg staat er vaak een kruis geplant, ooit de berg opgedragen, niet zonder moeite voor de kruisdragers. Voor bergbeklimmers is dit kruis een punt om zich naar te richten, om hun oriëntatie te behouden, niet verloren te lopen. Zo dadelijk krijgen jullie een kruisje omgehangen. Moge het ook voor jullie een richtingwijzer zijn in het leven om op het juiste pad te blijven. Moge het je helpen op belangrijke kruispunten in het leven, telkens je een ingrijpende keuze dient te maken. Misschien door jezelf de vraag te stellen: wat verlangt Jezus van me in deze situatie? Hoe kan ik in zijn voetspoor treden? Hoe kan ik zijn voorbeeld navolgen? …”
Proficiat aan de toekomstige vormelingen en nog een begeesterende voorbereiding toegewenst.

Bert, diaken