2022HeropeningStPieterskerk

Heropening St-Pieterskerskerk Langdorp na grondige restauratie
Afbeelding invoegen
 

Er was heel veel volk opgekomen om de opening van onze hernieuwde Sint-Pieterskerk mee te maken op zondag 26 juni. Het deed deugd om langs de Demerboorden, na drie jaar klokkenstilte, terug het viergelui te horen galmen om de feestelijke eucharistieviering van 9.30 uur aan te kondigen.

Zonepastoor Rudy Borremans, priester Paul Van der Stuyft, diaken Bert en pastor Tom kwamen plechtig en in een sterke stilte de kerk binnen. Het gelegenheidskoor, onder leiding van pianist-organist Rik en dirigente Jo, opende met het toepasselijke lied: ‘Dit huis gereinigd en versierd’. De kerk was inderdaad piekfijn in orde na de buitenrestauratie van muren, toren en dak: langs binnen ook de muren geschilderd, de ramen ontdaan van 100 jaar vuil, de altaren afgestoft, het sanitair voorzien, de verwarming hernieuwd en … alle aanwezigen diepgelukkig omdat ‘hun’ kerk terug open ging.

Pastoor Rudy gebruikte in zijn homilie een mooi beeld: als de kinderen het huis uit gaan, dan is het goed dat het huis niet verkocht wordt maar er nog altijd blijft zodat ze een warme thuis hebben om altijd naar terug te keren. Zo ook met de gelovigen die niet meer vaak naar de vieringen komen maar toch een spirituele nood blijven hebben om af en toe thuis te kunnen komen in het kerkgebouw waar de tafel altijd gedekt is. Daarom is het zinvol een oud kerkgebouw als onze Sint-Pieterskerk (13deeeuw) van Langdorp te behouden, te onderhouden en op te knappen.

Na de mooie eucharistieviering schetste Jonas Danckers, voorzitter van de kerkfabriek, de lange weg van het restauratiedossier en de plannen met de ruimere Sint-Pieterssite. Drie jaar lang was er een hechte samenwerking tussen de kerkfabriek, architecten, aannemers en arbeiders. Jonas verwees naar vorige voorzitter Jos Peeters, dankzij wiens ‘onophoudelijk druppelen er uiteindelijk een gat in een steen was ontstaan’ en de restauratie uiteindelijk in 2019 kon starten. Vele anderen werden bedankt. U leest de tekst van de speech in deze editie van het parochieblad.

Schepen Bert Van der Auwera, verantwoordelijk voor kerkfabrieken, ruimtelijke ordening en tot voor kort erfgoed, verwoordde de (financiële) steun vanuit het schepencollege en vertelde over zijn zeer persoonlijke link met de kerk en ‘de zaal’. Tevens vermeldde hij de plannen die er zijn om de bestaande kerken van groot-Aarschot een neven- of herbestemming te geven. Burgemeester Rutten, met bevoegdheden cultuur-erfgoed-toerisme en tevens gidse, verontschuldigde zich voor de viering maar sloot later deze feestelijke dag nog aan.

Penningmeester Mark Van der Borght schetste vanuit de kerkfabriek de tweewekelijkse werkvergaderingen en de slapeloze nachten wanneer het budget riskeerde overschreden te worden. Gelukkig was er telkens Nicole om alle gemoederen te sussen en iedereen in de watten te leggen.

Bert Ruymbeek en Laura Cortese vrolijkten het formele gedeelte verder op met viool- en accordeonmuziek. Zo weerklonk er iets van de residentie die zij in het voorjaar in Langdorp hadden in het kader van het Merodefestival.

Iedereen was blij uiteindelijk een drankje en een hapje te krijgen en vooral om veel mensen terug te zien en gezellig te babbelen. Met de belofte dat ‘het water binnenkort in bier zal veranderen’ kijkt iedereen nu ook uit naar de spoedige tijdelijke herinvulling van de vroegere parochiezaal.

Met deze feestdag van Sint-Pieter was deze feestelijke heropening ook een beetje ‘Langdorp Kermis’. Voortaan is iedereen terug welkom in de wekelijkse zondagsviering in Langdorp om 10.30 uur. In de namiddag mochten we bij de rondleidingen nog tientallen mensen ontvangen die de mooi gerestaureerde kerk kwamen bewonderen. Jonas vertelde hen honderduit over de restauratie, de geschiedenis van de kerk en haar mensen.

De tekst, aangebracht op een plaatje in het portaal van onze kerk, vat deze dag mooi samen: ‘De liefde verborgen achter alle inzet en zorgen is als muziek die eeuwig klinkt en door God blijvend met vreugde wordt gehoord.’

 

1000 x Dank

 

De feestelijke viering voor de heropening van de kerk en onze patroon Sint-Pieter was maar mogelijk met de inzet van velen. We bedanken in het bijzonder: zonepastoor Rudy Borremans en pastores priester Paul, pastor Tom en diaken Bert voor het voorgaan in de viering; de Suisse, die de viering extra feestelijk maakte; organist Rik Pijpers, die een vleugelpiano ter beschikking stelde vanuit Pijpers Piano’s en de viering mooi begeleidde; dirigente Jo Duyck en de leden van de zangkoren van Langdorp-Wolfsdonk-Gijmel voor de prachtige gezangen; Maarten Deboes voor de puike verlichting van het hoofdaltaar en het koor. Dank ook aan Leo, Rosa, Nicole en Lut die de flyers ronddeelden; merci aan Roza, Luc, Nicole, Erna, René, Jonas en Mark voor de hulp bij het kuisen; merci aan Vic, Louis en Rudy voor de hulp bij het ophangen van de schilderijen; aan Bert en Laura voor de hemelse muziek en aan Filip Van Daele van Metalmorphosa, internationale specialist Cortenstaal uit de Gijmel, die het ontwerp en de plaatsing van het plaatje in het portaal verzorgde. Merci aan Josée Lehon voor de idee voor dit plaatje, de tekst en hulp bij de kwaliteitsvolle realisatie. Merci aan alle helpers bij de receptie !

Bij het buitengaan kon ieder een flesje water in ontvangst nemen dat ‘in bier zou veranderen’, een knipoog naar de tijdelijke invulling van de parochiezaal, vanaf juli "de Pieter” gedoopt. Ook de flyer van het feest 10 + 1 jaar ’t Hof op zondag 28 augustus kreeg bijval: wat kijken we uit naar het volgend dorpsfeest!

Na de speeches en de mooie muziek werden de volgende mensen uitdrukkelijk bedankt met een mand streekproducten van ’t Hofke:

-          Jos Peeters, voormalig voorzitter voor die druppels die op de stenen zijn gevallen…

-          Jos Martens, toenmalig architect voor de stevige basis voor het restauratiedossier…

-          Karel Beeck en Elfi Hermans, architecten, om dit dossier verder te zetten en hun fijngevoelige zin voor detail en passie voor het vakgebied…

-          Rudy en Carl Peeters van de firma Van Loy restauraties, aannemers, voor hun flexibele en correcte opvolging van de werken.

-          Hilde Thibaut, erfgoedconsulente van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid die het dossier in detail opvolgde met veel passie en gedrevenheid…

-          Mark Van der Borght, onze penningmeester, zonder wiens inzet dit dossier nooit zou gelukt zijn, voor de coördinatie van de werken, het bordjes in de lucht te houden in Wolfsdonk, Gijmel en hier in Langdorp, voor de leiding in het Centraal Kerkbestuur en de vele andere dossiers. Dank voor het heel vele werk achter de schermen.

-          Nicole Adams, onze kosteres, voor alle kleine taakjes onzichtbaar maar oh zo belangrijk…

Tot slot werd nog een foto gemaakt met de schepen, het kerkbestuur, de voorgangers, de architecten, aannemers, etc.

 

 

SPEECH

Beste Langdorpenaren,

Als voorzitter van de kerkfabriek HH. Maria, Pieter en Antonius van Langdorp, Wolfsdonk en Gijmel ben ik uitzonderlijk blij en vereerd samen met jullie onze vernieuwde Sint-Pieterskerk te mogen inhuldigen. De viering was feestelijk, eindelijk mochten we hier terug samen vieren met z’n allen. De kerk is – zoals het intredelied aangaf – ‘gereinigd en versierd’. En hoe. Het stof van de werken dwarrelt nog neer maar het resultaat van jaren werk mag er zijn. We zijn er fier op. De eeuwenoude kerk werd in haar oude glorie hersteld. En ja, die geschiedenis gaat ver terug.

In 1217, 805 jaar geleden, wordt Langdorp voor het eerst vermeld in de geschriften. De toenmalige pastoor van Langdorp was getuige in een document over Onze-Lieve-Vrouw Tielt, hier aan de overkant van de Demer. Het oudste gedeelte van onze kerk gaat dan ook terug tot die periode, tot de vroege 13e eeuw. De vroeggotische spitsbogen van het koor getuigen hiervan. De robuuste toren in ijzerzandsteen, vierkant formaat van 7,5 x 7,5 meter dateert uit de 14e eeuw. Eind 18eeeuw werd de kerk fors uitgebreid, de kerk van Langdorp was toen immers de parochiekerk voor een groot grondgebied tussen Testelt, Herselt en Aarschot en een bevolkingstoename noopte hiertoe: de zijbeuken in baksteen werden opgetrokken in 1775-76, de lambrisering aangebracht in Louis XVI-stijl. Het fameuze Robustelly-orgel en het pompeuze barokaltaar werden geïnstalleerd in deze jaren net voor de confiscatie van heel wat kerken in 1795. Sinds Napoleon zetten generaties kerkfabrieken het werk van de vroegere kerkmeesters verder. Gedurende al die eeuwen was op dit kerkgebouw de tekst die op het nieuwe Cortenstaal plaatje, dat vandaag werd ingezegend in het portaal, staat te lezen, meer dan van toepassing:

"De liefde verborgen achter alle inzet en zorgen is als muziek die eeuwig klinkt en door God blijvend met vreugde wordt gehoord.”

Inzet voor deze kerk, voor dit gebouw, betekende en betekent nog steeds inzet voor onze gemeenschap. De kerk van Langdorp staat symbool voor ons dorp, voor de Langdorpenaren. De muren van deze kerk hebben het allemaal in zich opgenomen: de inzet van vele vrijwilligers en parochianen, de bewondering voor deze kerk maar ook de zorgen die ze hier achterlieten, de muizenissen maar ook hun geluksmomenten. Droeve maar blije momenten, een heilig gebouw met emotie en verbondenheid. Een dorpshuis, een plek van geloof, waar Langdorpenaren met hun zorgen terecht konden en kunnen, even konden en kunnen stilvallen en waar eeuwen voor gezorgd is. Net zo heeft deze kerk de tand des tijds doorstaan, vanuit die zorg en liefde.

Vanuit diezelfde liefde en zorg voor de Langdorpenaren en haar kerk, vanuit diezelfde bekommernis, nam de toenmalige kerkfabriek Sint-Pieter Langdorp meer dan 10 jaar geleden het initiatief om een grondige en volledige restauratie op te starten van deze kerk en haar omgeving. In 2002 had het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid de kerk, het kerkhof en de pastorij beschermd als monument en de huizen tussen het oud gemeentehuis en kerk als beschermd dorpsgezicht erkend. In 2006 werd norbertijn Jef Van Osta pastoor in Langdorp, Wolfsdonk en Gijmel. Onder zijn bezieling ging de kerkfabriek van Langdorp – ook hier een openbaar bestuur zoals een Stad of Gemeente met vijf leken die zich vrijwillig en onbezoldigd inzetten voor het onderhoud en beheer van onder meer kerk, kerkhof, pastorij – aan de slag met heel wat nieuwe dossiers. Maria Verstraeten, Gijs Laureys, Luc Geudens, Lut Petit-Jean en in het bijzonder voorzitter Jos Peeters vormden een dynamisch team. In 2018 mochten we jouw ereburgerschap vieren in deze kerk, Jos, en ook daar klonk bewondering voor jouw inzet. Ik gebruikte toen het Latijnse spreekwoord  "Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendum.”, dat eveneens van toepassing is op de hele onderneming van deze grootse restauratie. "Een steen kan maar uitgehold worden als een druppel steeds opnieuw blijft vallen op dezelfde plaats...”. Voor de opstart van dit restauratiedossier en vele andere dossiers was inderdaad doorzettingsvermogen en volharding nodig: het project plattelandskerkhoven samen met Wolfsdonk, het herstellen van het historisch viergelui waarvoor de torenvloeren moesten worden vernieuwd en waarbij uitzonderlijke beeldjes werden gevonden(die ook straks bij de rondleiding kunnen worden bewonderd), net zoals het opstarten van de restauratie van de 17e-eeuwse schilderijen van deze kerk: De "Boetvaardige Petrus”, het "Visioen van Franciscus”, de "Kroning van Onze-Lieve-Vrouw door de Heilige Drievuldigheid” en de "Vrijkoping van de slaven” – ze werden ondertussen allen keurig gerestaureerd.

Voor de restauratie van het kerkgebouw werden verschillende vooronderzoeken uitgevoerd: materiaaltechnisch onderzoek (om bijvoorbeeld te kijken welke materialen gebruikt werden of welke verflagen verstopt zitten onder huidige lagen) maar bijvoorbeeld ook bouwhistorisch onderzoek door historica Annelies Wouters. De kerkfabriek kon architect Jos Martens aantrekken, een specialist met een ruime ervaring in het restaureren van kerken. Hij werkte met veel geduld drie stevige dossiers uit: één voor het exterieur, één voor het exterieur en één voor het kerkhof.

De toenmalige kerkfabriek kreeg de steun van het toenmalige stadsbestuur: burgemeester André Peeters, met zijn duidelijke link met Langdorp, en schepen Bob Verstraete, bevoegd voor kerkfabrieken en monumentenzorg, steunden vanuit het College het dossier. De toezegging dat de nodige budgetten konden worden vrijgemaakt, sterkte de kerkfabriek het dossier verder voor te bereiden. In de meerjarenbegroting werden gelukkig de nodige budgetten voorzien.

In 2013 werd door de Vlaamse regering een nieuw Onroerenderfgoeddecreet uitgewerkt dat per 1 januari 2015 volledig zou ingaan voor alle regelgeving betreffende monumenten, archeologie en landschappen. Wilde de kerkfabriek nog 80% subsidie krijgen van de Vlaamse overheid moest alles voor het einde van 2014 worden ingediend. Daar slaagde het kerkbestuur ook in: het volledig uitgewerkte dossier voor de buitenrestauratie van dak, muren, toren en glasramen werd succesvol ingediend. Dan was het circa 6 jaar wachten op de wachtlijst met dossiers…

In 2017 werden Mark Van der Borght en ikzelf respectievelijk penningmeester en voorzitter van de kerkfabriek Sint-Pieter Langdorp in opvolging van Maria Verstraeten en Jos Peeters. We konden de ervaring die we als vrijwilligers in Wolfsdonk hadden opgebouwd ook hier in Langdorp inzetten samen met Lut Petit-Jean en deken Huub Gerits. Meteen zetten we zo de eerste stappen naar de nakende fusie van de drie parochies / kerkfabrieken tot de nieuwe parochie en kerkfabriek HH. Maria, Pieter en Antonius.

In 2018 is het dossier ‘gevallen’: met andere woorden, de Vlaamse overheid maakte 80% van de totaalkost van de renovatie vrij zodat het dossier definitief kon worden opgestart. Architect Martens ging op dat moment wel op pensioen maar opvolging werd gevonden in architecten Elfi Hermans en Karel Beeck van het bekende restauratiebureau Beeck en Hermans uit Mechelen. Ze hebben tot vandaag een zeer sterke reputatie in de restauratiewereld en zijn gekend van onder meer de renovatie van de Begijnhofkerk van Mechelen en de muren van de Abdij van Park te Leuven.

De concrete plannen voor de vernieuwing van het dak, de toren, de glasramen, de muren, etc. konden verder vorm krijgen nadat het nieuwe stadsbestuur in 2019 bevestigde dat binnen de meerjarenbegroting voor de kerkfabrieken van groot-Aarschot ook budget voorzien werd voor deze restauratie. We kregen als kerkbestuur volop de steun van huidig eerste schepen Bert Van der Auwera, tevens bevoegd voor kerkfabrieken en erfgoed, en thuis in Langdorp.

Gezien de grootte van de werken werd een bijzonder officiële procedure van aanbesteding gevolgd voor het gunnen van de werken zelf. De firma Van Loy uit Herselt kwam als beste uit de bus. Een bedrijf uit de streek, maar met een ijzersterke reputatie in het renoveren van historische monumenten. Niet voor niets is het onderschrift van hun bedrijf ‘Meesters in restauratie’. Carl en Rudy Peeters en hun bekwame team lieten de kerk stap voor stap de kerk weer schitteren in haar oude glorie. Parochianen, wandelaars, fotografen, Langdorpenaren op weg naar het werk, toeristen met de fiets zoevend langs de Demer, zovelen zagen de werken gestaag vorderen sinds 2019.

Ondertussen fietste corona in 2020 ertussen: de kerk moest wegens het stof en voor de veiligheid gesloten worden, maar ook corona stak een stokje tussen de deur… Achter de schermen werkte het kerkbestuur echter stevig verder aan de restauratie. Per 1 januari 2020: ontstond vanuit de fusie van de drie kerkfabrieken Langdorp – Wolfsdonk – Gijmel, de nieuwe fusiekerkfabriek met Louis Van Roie, Vic Tielemans, Lut Petit-Jean, Mark Van der Borght en Jonas Danckers als leden. Nieuwe zonepastoor Rudy Borremans sloot aan vanuit de pastoraal. De zorgen voor onze drie kerken werden er niet minder op.

Voor de kerk van Langdorp was de inzet van penningmeester Mark Van der Borght gedurende de laatste jaren fenomenaal. Uren en uren besteedde Mark aan de restauratie: elke avond werden een tiental mails beantwoord met complexe vragen, van concrete details van kleuren en materialen tot het financiële plaatje.  Zonder die volledig vrijwillige en onbaatzuchtige inzet was deze renovatie niet mogelijk geweest. U weet wel, dat vrijwilligerswerk waarnaar het plaatje in het portaal verwijst…. Op vrijdagochtend vonden tweewekelijks de werfvergaderingen plaats – architect Karel Beeck, typerend met strikje, en de aannemers Peeters bespraken met Mark en andere specialisten heel wat details… tot alles goed kwam.

Ook zonder Nicole Adams was dit geheel praktisch niet mogelijk geweest. Nicole en de kerk van Langdorp, ze worden vaak in één adem genoemd. En inderdaad: zij hield altijd een oogje in het zeil en zorgde op tijd en stond voor koffie en koekjes, tot blijdschap van de werkmannen en specialisten.

Kijkt u eens naar de details van de kerk, hoe wonderlijk alles gerestaureerd werd: het hout van de galmgaten, de kleur van de voegen, de structuur van de ijzerzandsteen, de kwaliteitsvolle leien, etc. Ook binnen de kerk werd, ongeacht dit eerst niet voorzien was, ook stevig ingegrepen. Er werd met de budgetten geschoven na spaarzaam de geplande werken te hebben uitgevoerd: we wilden bewust niet nog eens 10 jaar wachten op renoveren binnen maar nu reeds ook binnenin wat werken aanpakken: er werd een volledig nieuwe verwarming geïnstalleerd met het Duitse MAHR systeem (zoals in de kerk van Wolfsdonk), het sanitair werd aangebracht met urinoirs, een mindervaliden- en een gewoon toilet. Bovendien werd de kerk ook opnieuw geschilderd – van grijs naar superwit, wat maakt dat de kerk een lichte en frisse indruk geeft. Ook buiten herrees de oude kerkhofmuur al gedeeltelijk (met de budgetten die er zijn) in haar oude glorie.

De kerk ziet er niet alleen mooi uit maar ze staat nu ook praktisch op punt. De vieringen zullen nu vlot kunnen hernemen hier in Langdorp iedere zondag om 10u30. Dopen, uitvaarten, huwelijken, het kan allemaal terug in onze Sint-Pieterskerk. Daarnaast stimuleren we de volgende jaren het multifunctioneel gebruik van ons kerkgebouw. In nevenbestemming zal de kerk niet alleen onze geloofsgemeenschap, maar alle mensen van Langdorp, Aarschot en de bredere regio tot inspiratie zijn. We zetten de concerten in het kader van het Merodefestival graag verder. Een samenwerking met de muziekschool en het Cultureel Centrum zien we als kerkbestuur helemaal zitten: Tentoonstellingen, kunst en cultuur, muziek, geschiedenis van Demer en Hageland, thema’s die mooi aansluiten bij deze prachtige kerk.

Net zoals ik hier zelf gedoopt ben en deze zomer voor de kerk huw, heeft ieder van u wel specifieke herinneringen aan deze heilige plek. Wij wensen dan ook dat de kerk er met deze restauratie nog vele, vele jaren tegen kan – minstens nog eens 805 jaar. Het is dan ook de ambitie van het kerkbestuur om de volgende tijd de kerk nog vaker open te stellen voor de Langdorpenaar en de toerist die de site aandoet. We plannen de heropstart van het Robustelly-orgel en later het inrichten van een keukentje, de vernieuwing van de vloer van de sacristie, veranderen van de verlichting, etc.

Ook voor de ruimere site rond de kerk zijn de plannen groots: We willen met de kerkfabriek van de hele Sint-Pieterssite nog meer een parel van rust en ontmoeting maken: in de pastorijtuin plannen we moestuinieren met vrijwilligers en cliënten van ’t Hof en Apojo. Voor de Sint-Pieterssite plannen we samen met de Stad en Regionaal Landschap Noord-Hageland een heringroening, met aandacht voor de kajakaanlegplaats, de picknicktafel – Demertrefplaats en de nodige parkeerplaats.

Ook voor de oude parochiezaal zijn er nieuwe plannen. Vanuit de parochie, die het beheer teruggekreeg heeft na het vertrek van brouwerij Wolf, is er de wil om met de Pastorale Zone een duurzame langetermijninvulling te geven aan de zaal via een gezamenlijk toekomstverhaal met ’t Hof, de Stad Aarschot en verschillende lokale partners. In afwachting van deze plannen kiest de Pastorale Zone er bewust voor het gebouw niet te laten leegstaan maar een tijdelijke invulling te voorzien waar culturele activiteiten en een drankje mogelijk zijn. ‘De Pieter’ zal vanaf juli openen onder leiding van Lily Schrijvers en André Matthijssens. We blijven uitkijken naar een langetermijninvulling van de oude parochiezaal en het sportlokaaltje met niet louter commerciële maar ook pastorale en maatschappelijke functies. De verenigingen en mensen van Langdorp worden hier zeker nog bij betrokken, maar zo net voor de zomer met Sint-Pieter zijn de perspectieven rooskleurig.

U hoort het – deze eeuwenoude Sint-Pieterskerk zal zo als gebedshuis en culturele hub op de ruimere site, in ons lange dorp tussen de laatste heuvels van het Hageland en de Demer, in groot-Aarschot en onze Merodestreek – nog heel wat harten kunnen veroveren.

Ad multos annos, op nog vele jaren !

Zondag 26 juni 2022, Hoogfeest van Sint-Pieter

Jonas Danckers, voorzitter kerkfabriek

 Afbeelding invoegen 
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen