2022De Kelk van Pastoor Rudi Borremans

AARSCHOT: PASTOOR RUDY BORREMANS EN ZIJN KELK

Afbeelding invoegen

Voor een bezoeker van de zilverkamer is een kelk een kunstig en rijk object. Voor een gelovige is het een voorwerp dat met eerbied bejegend wordt. Voor een priester heeft een kelk nog een bijkomende betekenis als symbool van de eucharistie.  We vroegen aan pastoor Rudy Borremans wat ‘kelk’ voor hem betekent.

Vroeger was het de traditie dat bij een priesterwijding een kelk en een stola/kazuifel als geschenk gegeven werd, gewoonlijk door de familie. Of het een gebrek aan traditie was of de aard van zijn roots, weet Rudy niet, maar een kelk was er niet, wel een kazuifel met stola.

Voor onze pastoor gaat de symboliek van stola en kelk samen. Voor hem heeft de stola een heel belangrijke betekenis: het verwijst naar het juk dat een priester op de schouders neemt, de zorg om vele mensen, de lasten die men moet dragen en moet verdragen. Zorg dragen voor mensen is één van de fundamenten van zijn priesterschap.

In zijn seminarietijd had Rudy veel goede contacten met deken Eysermans, die in Rotselaar en later in Tremelo-Ninde woonde. Zijn levenseinde was getekend door lijden en ziekte. Tijdens één van de talrijke bezoeken die Rudy – ondertussen priester gewijd – hem bracht, overhandigde hij een koffertje met daarin ‘zijn’ kelk. Samen met een kruisbeeld kreeg hij dit alles ‘in bewaring’. Het mooie, grote Johanneskruis (met de armen naar boven, teken van verrijzenis) hangt in de zitkamer van de pastorij, de kelk komt weliswaar niet vaak uit het koffertje maar wordt met veel eerbied door de pastoor gekoesterd.

Deze kelk (met een opvallend grote ‘cuppa’, uitnodigend om met velen te drinken!) maar verwijst naar de persoonlijkheid en de waarden die E.H. Eysermans kenmerkten: een diepgelovig man, met veel eerbied voor het kerkelijk gezag, die tevens de noodzaak zag om soms ‘buiten de lijntjes te kleuren’, iemand met heel veel begrip en empathie. Ook wel met een ‘vrees’ voor het uiteindelijke godsoordeel: heb ik wel genoeg gedaan voor God en de mens?

Deze kelk zet een lange traditie verder van priesters die waarden en geloof  willen verdergeven. Voor onze pastoor is dat zeker de zorg en aandacht voor mensen die zowel fysiek als geestelijk lijden, los van hun geloofsovertuiging. Diezelfde sterktes vindt hij ook terug bij de heilige Damiaan, die voor hem een heelmeester is. Dat in Aarschot zowel de H. Damiaan als Sint-Rochus vereerd worden, versterkt voor hem de band met onze stad. Daarom staat de pastoor er ook op om de Sint-Rochuskerk (terug) te openen voor eredienst of andere sacrale vieringen. Als onze geloof nog leeft, dan is het op plaatsen zoals de site rond de Sint-Rochuskerk, waar ooit zoveel mensen sneuvelden en a.h.w. geofferd werden, dat we als geloofsgemeenschap moeten kunnen samen komen, is zijn visie. Het kruis dat de oude, zieke priester hem gaf, sluit hier naadloos bij aan.

De kelk die Rudy ‘cadeau’ kreeg, is mooi maar zeker geen waardevol kunstwerk dat ooit in de schatkamer zou kunnen komen. Of misschien toch? Voor Rudy is de emotionele waarde echter veel belangrijker. Het zou geen goed teken zijn als de Kerk anno 2022 nog fortuinen zou neertellen voor gouden kelken. In vroegere eeuwen was uiterlijke rijkdom echter een manier waarop mensen hun eerbied tegenover God toonden. Nu kan het met veel eenvoudiger materialen en op veel andere manieren die niet alleen het verstandelijke aspect van een gelovige aanspreken maar ook – misschien vooral - zijn emotionele mens-zijn.

Afbeelding invoegen

Kelk ontworpen door pater Raskin, (voorlopig nog?) bewaard bij de zusters clarissen in Sint-Truiden

Als je binnen in een holle kelk kijkt, word je geconfronteerd met je eigen foto… vervormd en ondersteboven gekeerd. Jezus doet werkelijk iets met je en vervormt je, of het nu een eenvoudige kelk is of een gouden en prachtig versierd exemplaar (zoals de prachtige kelk die pater Raskin zelf ontwierp en misschien ook wel ooit een plaatsje krijgt in de zilverkamer). Kelk en stola brengen allebei het offer en het lijden voor gerechtigheid en vrede in herinnering. Vermits de droom van de verrezen Jezus nog altijd niet is gerealiseerd, is er voor ieder van ons nog veel werk aan de winkel.