2021StAntoniusfeestWolfsdonk

 WOLFSDONK VIERT SINT-ANTONIUS ABT ONDANKS CORONA

Afbeelding invoegen

Diaken Bert Hellebaut met het beeld van Antonius Abt in Wolfsdonk op de achtergrond

Ook in Vlaanderen zijn tientallen kapellen, kerken en parochies toegewijd aan Sint-Antonius de Grote (251-356), die als kluizenaar in de Egyptische woestijn leefde en een van de vroegste vaders van het kloosterleven is: in Blankenberge, de Gentse wijk Meulestede, Waasmunster, Zoersel, noem maar op. In Wolfsdonk, een deelgemeente van Aarschot, wordt het patroonsfeest van Antonius Abt op 17 januari telkenjare gevierd en wordt daarna verbroederd bij een varkenskoppenverkoop in de parochiale feestzaal. De heilige kluizenaar uit het derde en vierde-eeuwse Egypte – Antonius werd naar verluidt 105 jaar! – wordt in het Westen sinds de veertiende eeuw doorgaans met een varken met een bel afgebeeld.

De antonieten – een orde die zich inzette voor pestlijders – waren de enigen die met een varken door de stad mochten lopen.

Livestream

Dit jaar valt 17 januari op een zondag, maar het patroonsfeest met het hele dorp in de parochiekerk vieren, zat er niet in vanwege de coronamaatregelen. Gelukkig beschikt de pastorale zone Sint-Rochus Aarschot over een team dat tijdens de lockdown elke week een viering vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aarschot livestreamde, en voor de gelegenheid trok men naar de Sint-Antonius Abtkerk van Wolfsdonk voor een sobere, maar stijlvolle eucharistieviering. De fanfare van Wolfsdonk was er niet live bij, maar er was wel opgenomen muziek van het ensemble te horen. En ook de kinderen van de dorpsschool leverden hun bijdrage met kleurrijke tekeningen van 'Toontjes varken'.

Deze coronatijden vormen voor vele mensen een soort woestijnervaring, maar Sint-Antonius leert dat daaruit inkeer kan komen. Diaken Bert Hellebaut

Sint-Antoniustraditie

Wij zijn trouwens niet de enigen die ‘Toontje met het varken’ vieren, zegt Jonas Danckers, onder meer verantwoordelijk voor het Tijdelijke in de acht geloofsgemeenschappen van de pastorale zone Aarschot. En met deze coronacrisis merken we hoezeer het tijd is om na te denken over de toekomst van zo’n volksfeesten, waaraan telkens tientallen mensen uit verschillende lokale verenigingen deelnemen. Parcum, het Leuvense expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur in de Abdij van Park, lanceerde overigens een oproep aan het adres van die Sint-Antoniusvieringen met traditionele verkoop van varkenskoppen en andere agrarische producten, om de aanvraag voor erkenning als immaterieel erfgoed te ondersteunen.

 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wolfsdonk-viert-sint-antonius-abt-ondanks-corona

 
TERUGBLIK DIGITAAL PATROONSFEEST WOLFSDONK

Ondanks corona vierde de geloofsgemeenschap van Wolfsdonk precies op zondag 17 januari - met verve - haar patroonheilige !

Afbeelding invoegen

 

Afbeelding invoegen

Op (de) zondag (na) 17 januari viert Wolfsdonk traditiegetrouw haar patroonheilige Sint-Antonius Abt. Een overvolle kerk met fanfare "De Verenigde Vrienden" en alle Wolfsdonkenaren was in 2021 wegens de pandemie helaas niet mogelijk. Maar ... We konden als Parochie HH. Maria, Pieter en Antonius (Gijmel, Langdorp, Wolfsdonk) deze feestdag niet zomaar laten voorbij gaan...

Op zondag 17 januari 2021 werd om 11u daarom een viering gelivestreamd vanuit de Sint-Antonius Abtkerk. Zo drukten we als Wolfsdonkenaren onze verbondenheid uit, uitkijkend naar een échte viering en koppenverkoop in Zaal Den Abt in 2022 !

De vele positieve berichten die we ontvangen hebben, tonen aan dat dit toch een echte hoogdag was voor onze parochie en geloofsgemeenschap! Een dikke proficiat en dank u wel aan ieder die deze viering mogelijk maakte: priester Paul en diaken Bert voor het voorgaan, lectoren Lieve, Mieke, Mark, Erna en Niels, organist Rik, zangeres Jo, technieker David en zijn assistente Heidi en achter de schermen René, Leo, Jonas en Katrien voor de voorbereiding. Ook dank aan de bestuursleden van de verenigingen die mee publiciteit maakten en hun vlaggen aanleverden voor deze viering. Dankzij een opname van Koninklijk Fanfare "De Verenigde Vrienden" konden we tijdens de uitgezonden viering ook genieten van echte Wolfsdonkse fanfaremuziek. Mooi ! De schoolkinderen kleurden mooie kleurplaten in van Toontjes varken. De foto's van André Matthijssens zorgden voor prachtige sfeerbeelden bij de intro van de dienst.

Afbeelding invoegen

De viering is op het internet opnieuw te herbekijken via https://youtu.be/rXBTp9fCuEU (viering vanaf min. 17:30 - ervoor sfeerbeelden) of op de Facebookpagina's van "Wolfsdonk leeft", "Langdorp, ons dorp" en die van de "Pastorale zone Sint-Rochus Aarschot".

Onze viering ging ook op nationaal vlak niet onopgemerkt voorbij: Kerknet maakte nog diezelfde zondag een mooie korte reportage, die overal in Vlaanderen te lezen viel in hun nieuwsbrief en op hun website: www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/wolfsdonk-viert-sint-antonius-abt-ondanks-corona

We kijken met volle teugen uit naar een volwaardige patroonsfeest in kerk en zaal in 2022 !

SINT-ANTONIUS –FEESTDAG VAN DE PATROONHEILIGE VAN WOLFSDONK
 
Op 17 januari vieren we traditiegetrouw Sint-Antonius Abt, de patroonheilige van Wolfsdonk. Dit jaar valt zijn feestdag op een zondag, maar helaas kan wegens corona de traditionele viering met koppenverkoop niet doorgaan. We kijken al uit naar een volgende editie met veel volk in 2022 ! Als voorsmaakje publiceren we hier graag enkele foto's van afbeeldingen van Sint-Antonius Abt die zich op het religieus erfgoed van onze kerk bevinden, van kazuifels, beeldjes en glasramen tot zijn mooie reliek. invoegen 5 foto’s
Afbeelding invoegen 
 
 
De Sint-Antoniustraditie bestaat niet alleen in Wolfsdonk, maar ook elders in Vlaanderen. We publiceren hier graag een oproep om deze traditie samen met andere Sint-Antoniusparochies- en geloofsgemeenschappen te koesteren voor de toekomst: H e l p d e S i n t-A n t o n i u sv i e r i n g e n t e l a t e n e r k e n n e n a l s i m m a t e r i e e l e r f g o e d Op 17 januari wordt de heilige Antonius, ‘Toontje met het varken’, gevierd. Deze SintAntoniusvieringen zijn heuse volksfeesten. Jaarlijks nemen honderden mensen uit verschillende verenigingen en geloofsgemeenschappen hieraan deel. Met als belangrijkste element de verkoop van varkenskoppen. Dit jaar zullen de vieringen er wellicht anders uitzien. Toch kunnen we de SintAntoniusvieringen in de kijker zetten! Op initiatief van enkele verenigingen, willen Centrum Agrarische Geschiedenis, Histories en PARCUM de Sint-Antoniusviering in Vlaanderen laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. Samen met zoveel mogelijk lokale vieringen. Een eerste stap in dit traject is het samenbrengen van de erfgoedgemeenschap. Dit zijn de mensen die de vieringen een warm hart toedragen. Zowel mensen die een actieve rol opnemen in de organisatie van de Sint-Antoniusvieringen, als deelnemers. Geïnteresseerden nodigen we graag uit voor een eerste digitaal infomoment op donderdag 11 februari, om 19u. Die avond gaan we dieper in op de Sint-Antoniusvieringen, hoe een erkenningstraject precies verloopt en bekijken we wie actief betrokken wil worden. Interesse? Schrijf je in via laura.danckaert@cagnet.be of 016 37 21 90. De praktische info voor deelname aan het digitale infomoment volgt na bevestiging. Onzeker over zo’n digitale meeting, maar toch geïnteresseerd in dit infomoment? Laat dit dan zeker weten en we zorgen ervoor dat je zonder problemen kan deelnemen.
 
Afbeelding invoegen