2021ReligieuzenLangdGijWolfsd

WIE WAREN en ZIJN ONZE GEESTELIJKEN?  DEEL 1

Een geïnteresseerde lezer van onze bijdragen stelde onder meer deze vraag. En al beschikken we niet over een volledige lijst om hier een antwoord op te geven, toch willen we al een eerste deel publiceren waarmee we met jullie op zoek kunnen gaan niet alleen naar een aanvulling ervan, maar vooral naar levensverhalen van en anekdotes over onze Langdorpse geestelijken. We zouden immers ook graag hun warm kloppend hart willen voelen. 

In Wolfsdonk vonden we reeds een drietal documentatiemappen met namen van zusters, broeders, paters en priesters. Eén daarvan werd door pastoor Fonteyn in de jaren 1957-1958 samengesteld en een andere door Frans Janssens, de drijvende kracht achter de Wolfsdonkse dorpsraad. Uit Gijmel kregen we al wat gegevens over geestelijken uit de documentatie van Bekke Lemmens. Daarnaast beschikken we over een elektronisch bestand van doodsprentjes en -brieven waarmee we een drietal jaren geleden begonnen zijn en dat nog haast dagelijks groeit. Het bevat reeds ruim 3000 namen, vooral van gewezen bewoners van Wolfsdonk. Hiervoor waren enkele verzamelaars en families bereid ons hun persoonlijke verzameling voor enkele dagen uit te lenen.

We durven hopen ook van uwentwege niet alleen aanvullende gegevens te ontvangen voor de lijst der geestelijken, maar zo mogelijk ook een tijdelijke uitlening van uw doodsprentjes en -brieven. Het kan allemaal terecht op deze adressen:

* Julia Brems, Elsleukenstraat 23, gsm 0472 86 6571  julia.brems@skynet.be

* Renaat Van den Berckt, Volkensvoortstraat 35, gsm 0473 50 43 12 renaatvdb35@gmail.com.  

             A.  Zijn afkomstig van Langdorp, Gijmel of Wolfsdonk

 Alaerts Franciscus, broeder Timoteus, Picpus, werd geboren te Blauberg op 15 juni 1879 als zn van Edward en Van de Brande Seraphina maar woonde te Wolfsdonk tegenover de rijkswacht. Hij legde gelofte af te Kortrijk op 17 mei 1898 en was professor in de wijsbegeerte. Hij werd ziek en overleed  te Aarschot op 10 okt 1902 slechts 23 jaar oud. Hij is een broer van Ferdinand.

* Alaerts Ferdinand, broeder Simeon, Picpus. Zelfde ouders als Franciscus, geboren te Blauberg op 17 mei 1874. Hij legde zijn gelofte af te Leuven op 26 mrt 1896 en was bedelbroeder tot kort voor zijn overlijden in 1955.

Andries Celina,zuster Valerie (Vorselaar),  L of G. zus (?) van Magdalena.

* Andries Magdalena, zuster Maria Firmine (Vorselaar), L of G.

Bergen Magdalena, zuster Raphaël, °Testelt 27 nov 1926, maar woonde te W.  Dochter van Jan en De Hondt Theresia, deed haar gelofte te Scherpenheuvel bij de zusters Ursulinen. Wellicht is ze daar ook overleden.

Bergen Maria,zuster Maria Eulalie (Vorselaar), L of G.

Billion Frans Aloïs, pater Joannes van de congregatie van O.L.Vrouw van Barmhartigheid, (Scheppers), werd geboren te °W. op 7 mei 1849, zn van Henri en Bergen Antonia. Hij was ingetreden te Mechelen om broeder te worden. Pas toen hij in Jefferson (V.S.) werkzaam was, deed hij verdere studies om priester te worden. Wijding te Dakota, Sioux op 22 nov 1891. Pastoor in Wakonda (Zuid-Dakota). Hij overleed te Wakonda, Sioux op 15 apr 1896.

Boeckx Albert. °W.17 jan 1917 zn van Victor en Meynckens Maria, werd priester gewijd te Luik op 17 okt 1943 en vanaf september leraar benoemd in St.-Truiden. Hij overleed aldaar in de kliniek op 16 okt 1955, 38 jaar oud.

Boeckx Frans Louis,°W.22 dec.1874, zn van Jan Jozef en Van Wezemaal Maria Catharina. Priester gewijd te Mechelen op 5 apr 1899. Werd eerst meewerkend priester te Vossem en vanaf  29 mei 1901 onderpastoor te Kessel-Lo tot 25 jan 1912. Vervolgens was hij onderpastoor te Vollezele tot 20 jan 1915. Ten slotte werd hij pastoor benoemd te Leerbeek en was daar werkzaam tot 15 mrt 1941. Hij kwam op rust in Wolfsdonk in de Senatorlaan en overleed op 15 jan 1970 in de kliniek van Diest.

Afbeelding invoegenE.H. pastoor Louis Boeckx

Boeckx Rosa,zuster Maria Stanislas, °W.11 juni 1906, dr van Victor en Meynckens Maria, trad binnen en deed haar gelofte bij de Ursulinen van Vorst-Laakdal op 21 sep 1931. Ze verbleef er wellicht tot haar dood.

Boeckx Simon, °W. 14 mei 1862, zn van Petrus Egied en De Kock Maria Rosalia. Wijding te Mechelen op 9 mei 1886. Eerst was hij leraar te Halle in het O.L.V.-college tot 29 jan 1892 en ten slotte leraar te Mechelen in de middelbare meisjesschool tot 9 aug 1910. Hij kwam op rust naar Wolfsdonk tot mei 1940, en overleed in Oostende op 3 nov 1940. Hij was oom van pastoor Louis Boeckx.

Boeckx Suzanna, zuster Marie-Louise, °W.18 mei 1914, dr. van Denis en Jans Lucie, trad in bij de zusters van Bever en deed er haar gelofte op 22  juli 1939. Ze verhuisde naar Neufville (Fr) in aug 1940. Verdere gegevens ontbreken.

Brems Bernardus,°W.11 feb 1791, zn van Joannes Antoon en Willems Maria Theresia. Wijding te Mechelen op 1 jan 1814. Hij werd onderpastoor te Deurne tot 16 juni 1819, pastoor te Berchem St.-Agatha tot 21 juni 1826, pastoor te Kampenhout tot 15 mrt 1855 en pastoor te Meerbeek-Everberg tot zijn overlijden op 13 april 1963. Hij was broer van Jan Frans en Vital Brems.

* Brems Jan Frans,°W.17 mrt 1789, zelfde ouders. Na zijn priesterwijding te Mechelen op 14 mrt 1812  werd hij onderpastoor in Hoboken tot 1 juni 1814, in  Balen tot 9 mrt 1820. Daarna was hij  pastoor in Zichem tot 12 mrt  1827 en in Zandhoven waar hij ook overleed op 15 sept 1852.

* Brems Vital,°W. 28 april 1801, dezelfde ouders. Wijding te Mechelen 24 apr 1825. Hij werd onderpastoor te Berg tot 5 juli 1831 en te Merksplas tot 28 juli 1836. Op 28 juli 1866 ten slotte werd hij pastoor te Turnhout-Schoonbroek. Hij ging op rust te Merksplas en overleed daar  op 1 juli 1872.

Deze drie priesters waren groot-ooms van Mgr. Jozef Brems uit Testelt, bisschop in Denemarken. Ze hadden gestudeerd in de zogenaamde Latijnse School van Joannes-Baptista Peeters waarover meer in ‘Wolfsdonk weleer’ blz. 144.

Brems Jan Baptist °W. 10 juli 1783 was zoon van Andreas en Van der Borght Catharina Theresia. Priester gewijd te Mechelen op 23 sep 1809, werd hij onderpastoor te Beerse tot 6 nov 1821 en daarna op dezelfde plek pastoor tot zijn overlijden op 28 april 1864.

Brems Pius °W. 18 juni 1871, zn van Jan Antoon en Sannen Barbara, ontving de priesterwijding te Mechelen op 6 apr 1896. Hij werd onderpastoor in Pamel en vanaf 12 jan 1900 in Nieuwrode tot 3 aug 1901. Daarna werd hij coadjutor (meewerkend priester) in Neervelp tot 11 jan 1907 en in Etterbeek St.-Gertrudis tot 17 nov 1927. Ten slotte werd hij onderpastoor in Brussel St.-Clara tot  zijn overlijden op 15 mrt.1932. Hij was broer van Frans Polidor.

* Brems Frans Polidor °W. 16 juli 1877, dezelfde ouders, werd priester gewijd te Mechelen op 24 mei 1901. Hij was onderpastoor te Merksem tot 25 feb 1905, coadjutor te Bierbeek tot 11 juli 1911, te Gooik tot 5 febr 1919, en onderpastoor te Herent tot 17 dec 1928. Daarna was hij pastoor te Roosbeek tot 30 sept 1951 en rustend te Scherpenheuvel !ot hij op 9 sept 1957 overleed in de kliniek te Leuven. Hij werd begraven in Wolfsdonk op 13 sept 1957.

Bruyninckx Jan Baptist, °W. 16 sept 1851 was zoon van Ignaas en Verbruggen Monia. De wijding ontving hij te Mechelen op 22 sep 1877. Hij werd coadjutor te Attenrode tot 19 mrt 1880, onderpastoor te Sint-Lenaerts (Brecht) tot 3 aug 1904 en pastoor te Kortenaken tot op 10 sept 1922, de dag van zijn overlijden.

Ceulemans Francine, zuster Sophia (Vorselaar), L of G.

Engelen Angèle, zuster Margareta (Vorselaar),  L of G.

Engels Franciscus, W. 18 juni 1866 zn van Jan en Van Looy Maria Theresia, kreeg bij de paters norbertijnen in Tongerlo de kloosternaam Evermodus, maar ontving de diocesane priesterwijding te Mechelen op 23 okt 1892, werd leraar te Basse-Wavre, parochiepriester te Geel, Anderlecht en Brussel. Hij werd benoemd tot rector bij de zusters in Schaarbeek en bleef daar van 1921 tot zijn overlijden op 27 jan 1928. Hij was broer van Joannes.

* Engels Joannes, °W.4 jan 1872, zn van dezelfde ouders, werd als pater Franciscus gewijd bij de Norbertijnen van Tongerlo op 20 apr 1897. Hij werd proost van de monialen te Oosterhout (NL) en overleed daar op 5 mrt 1922.

EveraertsAdeline, zuster Maria Nicasia °W. 31 okt 1907, dr van Joannes en Jansen Angelina.  Ze deed haar gelofte op 7 sept 1931 te Berlaar. Geen verdere gegevens. Zus van Maria Elisabeth.

* Everaerts Maria Elisabeth, zuster Maria Antonia (Berlaar) °L. 13 okt.1904, dezelfde ouders,  gelofte te Berlaar op 17 sep 1928. Ze verbleef te Berlaar en te Kapellen waar ze op 24 aug 1983 overleed.

Everaerts Florentina, zuster Cornelia (Berlaar) °W. 10 juni 1885 dr van Jozef en Beylemans Maria Carolina. Legde haar gelofte af te Berlaar op 16 sept. 1909. Verbleef te Nieuwmoer, Kapellen, Merksem en Wiekevorst. Geen verdere gegevens.

Geerts Florentina, zuster Maria Leonia (Berlaar), °W. 8 feb.1883, dochter van Henri Geerts  en Francisca Bergen (zie foto 52 in ‘Honderd jaar de lens op Langdorp’), Ze was werkzaam te Webbekom en is daar ook overleden op 7 nov 1952. Ze was tante van o.m.Frans Brems en Frans Van den Berckt.

Heylen Isidorus, broeder Pascal, °W 3 mei 1861 zn van Jan Jozef en Verbiest Maria Isabella, legde als redemptorist zijn gelofte af op 1 nov 1891. Hij werkte te Jette, en te Rome op het generalaat. Hij is overleden te Boulogne-sur-Mer op 28 nov 1940. Hij was broer van Antonius en van meester Jan-Baptist, en oom van Heylen AntoonJozef.

* Heylen JozefAntonius (Toon),  ingetreden bij de jezuïeten, °W 5 okt 1863, dezelfde ouders. Overleed te Vineville (Macon in de USA) op 13 aug 1888. Hij was nog geen 25 jaar en wellicht

nog niet priester gewijd. De brief die zijn vader ontving na zijn overlijden volgt over enkele weken.

Heylen Antoon Jozef(Jef), °W. 3 mei 1889, zn van meester Jan-Baptist en Wellens Maria Leonia, priester gewijd te Mechelen vlak voor W.O. I die hij als aalmoezenier bij het leger meemaakte. Een tweede maal zou dit gebeuren in W.O. II en in bezet Duitsland. Ondertussen was hij leraar in een college. Later werd hij aalmoezenier in de Sint-Elisabethkliniek te Ukkel tot hij  op rust kwam in Wolfsdonk bij zijn zussen Eliza en Marieke (nu Senatorlaan) en daar overleed op 18 apr 1958.

Heylen Bertha, zuster Floribertha, (Vorselaar), L of G.

* Heylen Josephine, zuster Cornelia (Vorselaar), L. of G.

* Heylen Roza, zuster Norbertine (Vorselaar), L of G.

Heylen Magdalena zuster Illuminata, norbertines van Duffel, °W. 3 feb 1927, dr van Frans en Grieten Irma Rosalia. Deed haar geloften te Duffel op 11 april 1956. Ze werkte daar als verpleegster. Geen verdere gegevens. Ze was zus van Harlinda.

* Heylen Maria Harlinda, zuster Rosula, norbertines van Duffel. °W.11 okt.1937, dezelfde ouders. Geen verdere gegevens.


 WIE WAREN en ZIJN ONZE GEESTELIJKEN?  DEEL 2

  A. Vervolg: Geestelijken van Langdorp, Gijmel of Wolfsdonk afkomstig 

Dehond Hortensia, zuster Teresita (Berlaar), °L.30 okt 1916 dr van ??, gelofte 25 apr 1941, overleden op 15 juli 1996 in Berlaar.

Jacobs Louis, pater Timoteus picpus, °W. 10 mei 1909 zn van Karel en Eggers Maria Catharina. Hij deed zijn middelbare studies in het Damiaaninstituut van A., zijn noviciaat en filosofie in Tremelo en theologie in Zandhoven waar hij op 25 juli 1935 de priesterwijding ontving. Hij vertrok als missionaris naar de Hawaï-eilanden op 11 juli 1936. Daar is hij in een viertal parochies pastoor geweest. Hij kwam met verlof in 1948, 1955 en 1967. Hij overleed in Honolulu op 5 mei 2003.

Janssens Elise, zuster Maria Leopolda van Opwijk, °W. 25 mei 1921, dr van Leopold en Didden Ludovica. Deed haar gelofte in Opwijk op 8 sept 1942. Ze verbleef in Sterrebos, Wuustwezel, Hulshout, Opwijk en Leefdaal. Zus van Isabella en Maria Leopoldina en van Frans Janssens-Verreydt. Zij overleed in de kliniek van Brasschaat op 20 nov 2006.

* Janssens Isabella,zuster Maria Reginalda van Opwijk, °W. 29 jan 1933, dezelfde ouders. Ze deed haar gelofte te Opwijk op 31 aug 1954 en was werkzaam in Kalmthout-Heuvel.

In mrt 2021 was ze nog in leven.

* Janssens Maria Leopoldina, zuster Maria Michelina van Opwijk, °W. 1 dec 1929, dezelfde ouders. Ze deed haar gelofte in Opwijk op 13 aug 1951 en verbleef daarna in Kalmthout-Achterbroek en Ruisbroek-Sauve-Garde. Ze overleed in Kalmthout op 12 mei 2020.

Janssens Josephine, zuster Simonne van Vorselaar (Christelijke scholen), °L. 6 juli 1921, schoonzus van Marcel Verbruggen. Ze deed haar gelofte op 26 juli 1939 en overleed in Westmalle op 8 aug 2017.

In het gezin J.Baptist Liekens - M.Thérèse Schepers (Hoek Oudenstok/Diepvenstraat) waren twee dochters bij de grauwzusters in Antwerpen:

Liekens Maria Angelina, zuster Godelieve, ° Herselt op 9 dec 1907 maar het gezin verhuisde korte tijd daarna naar L. Gelofte op 1 juli 1934. Overleden in Antw. op 7 mei 1997.

*Liekens Maria Elisabeth,zuster Bonaventura, °L. 19 juni 1910. Gelofte 11 aug 1935. Overleden in rusthuis H.-Hart Nijlen op 8 sept 1999.

Liekens Hilda, zuster Antonia, grauwzuster Antwerpen, ° Blauberg  24 apr 1932. Enkele jaren later verhuisd naar L. Gelofte 30 dec 1954. Ze verblijft momenteel in een RVT in het Antwerpse. Zuster Godelieve en zuster Bonaventura waren haar tantes.

Meynckens Rosalie,zuster Brigitte van de Goede Herder, °L.4 april 1883, dr van Jan-Baptist en Brems M.Theresia. Gelofte in Meerle. Ze overleed op 13 aug 1964.

* Meynckens Juliette, zuster Martha, °L.23 jan 1880, idem. Zrs H.-Hart Oudergem, +juli 1953. 

Pauwels Elisabeth, zuster Alvara, Berlaar °W. 17 sep 1915, dr van Frans  en van Peeters Maria Catharina. Gelofte 27 april 1939. Geen verdere gegevens. Zus van Maria Josephina  NOTA: ze was tevens zus van Louis Pauwels ( Mouthoren) en Jozef (Elsleuken) - gekend als familie Tamboer.

*Pauwels Maria Josephina, zr Catharina, Berlaar °W. 26 sept 1913, dezelfde ouders. Gelofte 27 apr 1942, Ze overleed in Wiekevorst op 3 april 2001.

Pauwels Maria, zuster Cornelie, ursulinen Scherpenheuvel, °W. 9 jan 1911, dr van Jozef en Blockx Elisabeth. Ze deed haar gelofte in Scherpenheuvel op 31 aug 1932 en is overleden in Leuven 29 op mrt 1996. Ze is de zus van Maria Clementina.

* Pauwels Maria Clementina, zuster Heliodora, Berlaar, °W 14 jan 1931, dezelfde ouders,  gelofte in Berlaar op 30 april 1952.

Peeters Andreas Benedictus °W.13 apr 1790 zn van Gaspar en Peeters Anna Elisabeth (Zavel). Wijding in Mechelen op 18 mrt 1813.  Hij werd in Steenokkerzeel onderpastoor  tot 7 juni 1821 en daarna pastoor. Op 30 apr 1844 werd hij tevens district-deken van Vilvoorde. Hij overleed in Steenokkerzeel op 8 mei 1857.

NOTA Op een gedenksteen in deze kerk staat hij vermeld als "Weldoener van deze kerk”. Hij vergrootte voor eigen rekening de zijbeuk van de kerk. Zijn vader en zus Anna Catharina woonden bij hem in. Joannes Antonius was zijn broer.

*Peeters Joannes Antonius °W.17 jan 1799. Wijding in Mechelen 14 juli 1821. Onderpastoor  in Steenokkerzeel tot 17 juni 1857. Pastoor in Sterrebeek tot 20 juni 1865. Rustend in W tot zijn overlijden op 12 feb 1880.

NOTA:  zij studeerden aan de Latijnsche School, de eerste middelbare uit de streek, die door Joannes-Baptista Peeters van de Zavel op de Rode werd opgericht. (Zie W.w. blz.144).

Peeters Bertha, zuster Ceciliana (Berlaar) °W.  6 jan 1904 dochter van Joannes en Cauberghs Joanna. Ze deed haar geloften in  Berlaar en is daar ook overleden op 1 mei 1970. Ze is de zus van Joanna Dymphna en van Leonia Peeters.

* Peeters Joanna Dymphna, zuster Wenceslas, Berlaar. °W 19 mrt 1893. Gelofte 17 sept 1918, +?

* Peeters Leonie, zuster Dymphna, Berlaar °W. 19 okt.1895. Gelofte 5 sept.1925, +?

Nota: ze zijn zussen van de echtgenotes van Edward Luyten, Isidoor Verheyen en Fille Peeters (Veerlestraat).

Peeters Bertha, zuster Maria Augustina, ursuline Scherpenheuvel °W 23 mrt 1905 dr van Louis en Gebruers Maria. Gelofte 13 sep 1927. +? Ze is zus van Juliana en Maria Peeters..

* Peeters Juliana, zuster Maria Amanda, ursuline Scherpenheuvel °W.18 dec.1902, gelofte 13 sept 1927. Werkte in Scherpenheuvel en in Belgisch Kongo. +?

* Peeters Maria,zuster Monica, ursuline Scherpenheuvel,°W. 2 juli 1898, idem dr van Louis en Gebruers Maria, Gelofte 28 aug 1934, +Scherpenheuvel 26 mei 1949.

Peeters Joannes Franciscus °W. 6 feb 1862, zn van Gaspar Vitus en Sools Maria Theresia. Wijding in Mechelen op 19 juni 1886. Daarna leraar in St.-Norbertuscollege Antwerpen tot 29 dec 1886, onderpastoor in Leuven St.-Michiel tot 20 apr 1900, pastoor in Attenrode tot zijn overlijden 28 mrt 1905.

Peeters Jozef, pater Erik, passionist. Hij werd geboren in  W. op 8 juni 1922 als zoon van Jozef en Octavie Janssens. Ontving de priesterwijding in Diepenbeek op 14 apr 1948. Werd missionaris op enkele plaatsen in Congo tot 1976. In ons land was hij werkzaam in Ransberg, en in de kloostergemeenschap van Kortrijk waar hij op 11 oktober 1995 overleed. Broer van Elisabeth.

* Peeters Elisabeth, zuster Gerda, Berlaar °W 26 jan 1918. Gelofte op 31 aug.1936, kleuterklas te Wiekevorst  en daar overleden op 10 okt 2011.

Sannen Irma, zuster Maria-Octavia (Vorselaar), L of G. Geen verdere gegevens.

Sannen Joannes Emmanuel°L. 12 jan 1838, zn van Jan Frans en van De Kock Maria Theresia, priester gewijd in Mechelen op 21 dec 1801. Pastoor in Vollezele en daar overleden op 8 nov 1920.

In het gezin van Petrus Sempelsen Leonie De Hondt waren vier dochters bij de zusters ursulinen te Scherpenheuvel en één zoon witheer van Averbode. Een gezinsfoto staat in W.w. op blz. 114.

* Sempels Achiel °W 21 apr 1902, overleden als missionaris in Brazilië op 15 juli 1975.

* Sempels Anna °W 29 mrt 1905, zuster Angelina, overleden in Diest op 5 dec 1995.

* Sempels Francisca°W 8 aug 1896, zuster Mathilde, overleden in Scherpenheuvel op 24 jan 1992

* Sempels Leonie°16 juli 1890, zuster Emelie overleden in Scherpenheuvel op 11 aug 1983.

* Sempels Marie °W. 25 mei 1893, zuster Christine, overleden in Scherpenheuvel op 3 jan 1974.

In het gezin van IgnaasSempels en Francisca Peeterswaren twee witheren van Averbode en één ursuline van Scherpenheuvel.

* Sempels Amandus Franciscus (Jacobus Hroznata) °W. 13 mei 1877 overleden in Averbode op 2 mrt 1907.

* Sempels Antonius°W. 15 nov. 1872, witheer Averbode, pastoor in Messelbroek en overleden in Averbode op 14 mei 1925.

* Sempels Clementina°W. 9 sep 1870, zuster Maria Colombia (orde?) overleden in Buizingen op 21 aug. 1917.

Smekens Maria Angelina, zuster Laurence, ursuline Scherpenheuvel, °L 3 mrt 1866, dr van Louis en van Van Woensel Bernardina. Ze is overleden in Scherpenheuvel op 28 okt 1958.

Soetemans Maria Francisca, zuster Carolina, grauwzuster in Antwerpen, °W. 26 juli 1866, dr. van Jan Antoon en Rens Rosalia. Gelofte in Antw. op 25 juni 1895. Overleden in Antw op 3 april 1956. Nota: ze leerde als dienster in Antw. de grauwzusters kennen. Zij was tante van Maria Soetemans en van Anna Tielemans, zuster Gabriël.

Soetemans Maria, zuster Gerarda van de grauwzusters in Antwerpen,°L op 15 mrt 1891, dr van Jan Isidoor (°W. 17 mei 1860) en Billion Paulina (°W. 11 mrt 1864). Ze overleed in Antw. rond 1968.

Soetemans Maria Justina, zuster Servanda ( Vorselaar). ° L. 25 feb 1890, dr van Jan Antoon en Willems Francisca. Ingetreden 10 apr 1910. Overleden in Westmalle op 24 sept 1951.

Somers Emerentiana, zuster Henrica (Berlaar), °W 25 aug 1882 dr van Louis en Van Habberney Isabella. Ze deed haar gelofte in Berlaar op 15 sep 1908. +? Zus van Maria Somers.

* Somers Maria, zuster Isabella (Berlaar) °W 18 mei 1874. Was werkzaam in Congo van nov  1901 tot nov 1919 en later in de schoolkolonie van Berlaar. Geen verdere gegevens.

Somers Ludovica Josephina, zuster Irena van Gonzaga, (Gent, Sint Amandsberg),°W. 1 nov 1888, dochter van Coleta Somers. Gelofte in Gent op 10 mrt 1914. Was werkzaam in Edelare, Gent, Eine en Leopoldsburg. +?

Strackx Maria, zuster Francisca, ursuline Scherpenheuvel, °L 23.juli 1910, overleden in Scherpenheuvel op 2 okt 1985.

Theys Bertha1926, zuster Magdalena (Berlaar), °L 23 juli 1910 uit het gezin Theys-Peeters, overleden in Kapellen op 2 okt 1989.

Tielemans Anna, zuster Gabriël, grauwzuster van Aarschot,  °L. 27 feb.1907, dr van Victor en Soetemans Maria. Gelofte op 6 mei 1977. Werkte in de materniteit van Aarschot en in het rusthuis van Rillaar, waar ze overleed op 18 juli 1977. Nicht van Soetemans Maria F., Tante van Renaat Van den Berckt..

(wordt voortgezet)

Afbeelding invoegen 

  De oude, diepchristelijke familie van het  Wolfsdonk van weleer: het gezin  Petrus Sempels-Leonie De Hondt op de Heide na de eremis van pater Achilles Sempels in 1928, met o.m. ook de vier kinderen kloosterzusters Francisca, Marie, Leonie en Anna.


WIE WAREN en ZIJN ONZE GEESTELIJKEN?  DEEL 3

Geestelijken afkomstig van Langdorp, Gijmel of Wolfsdonk

Vooreerst een paar rechtzettingen en een mededeling bij deel 2:

Janssens Josephine, zuster Simonne (Vorselaar), °L. 6 juli 1921, geprofest 26 juli 1939, overleden te Westmalle 8 aug 2017, was niet de schoonzus van Marcel Verbruggen, maar zijn tante, een zus van zijn moeder Maria Janssens.

Theys Bertha, zuster Magdalena (Berlaar), Correctie data: ° L. 13 jan 1926, in het gezin Theys-Peeters, geprofest in Berlaar op 23 aug 1948, + in Kapellen 4 aug 1989.

Vanwege de zusters van Vorselaar krijgen we binnenkort meer info over de zusters van  L. of G. van wie we tot hiertoe enkel de wereldlijke naam en de kloosternaam kennen. Waarvoor dank!

Deel 3:

Brems Joannes (een priester die eigenlijk in deel 1 thuis hoorde maar wat laat binnenkwam). ° W. 6 mrt 1789, + Zandhoven 15 sept 1852. Kerkelijk hoger onderwijs a.h.Grootseminarie van Mechelen vanaf 1808. Wijding 14 mrt 1812. Onderpastoor in Hoboken 1812-1814, onderpastoor in Balen 1814-1820, pastoor in Zichem 1820-1827, pastoor in Zandhoven 1827 tot zijn overlijden in 1852.

Torfs Maria Isabella, zr Huberta (Vorselaar), °L.3 mei 1871, dr van Louis Frans en Van Ouytsel Marie Angeline. Geprofest in Vorselaar op 16 feb 1897 en overleden in Heist-Goor op 25 mrt 1928. Ze is tante van zuster Véronique en zuster Marie-Huberta (zie verder bij Verbruggen).

Van Aelst Elza, zuster Reginalda. Zuster van het Convent van Bethlehem (norbertinessen Duffel), °W. 4 juli 1932, dr van Edward en Alaerts Bertha. Ze deed haar gelofte in Duffel op 21 sept 1956 en werd daar kleuteronderwijzeres. Overleden in Duffel op 26 dec 2008.

Van Aelst Sophia, zuster Marie Calasanz, maar liet zich graag zuster Sofie noemen. Kleuterleidster. °L. 19 okt 1912. Professie Vorselaar op 12 okt 1934. Overleden in Lier op 2 nov 1998.

Van den Berckt Emiel, pater Simeon (picpus),°W. 5 dec 1889 zn van Joannes en Vermeulen Theresia. Wijding te Brugge op 21 mei 1921. Werkzaam in Kaatsheuvel, Wandrey (Binche), Leuven. Legeraalmoezenier, doodgeschoten door een Duitse scherpschutter in het klooster op het pater Damiaanplein in Leuven op 4 sept 1944 bij de bevrijding van de stad. Hij was de jongste zoon thuis, broer van ‘‘Tistke de wever’ en van Sidonie, echtg. Jozef Salaets. 

Van den Berckt Renaat, °W. 26 sep 1938, zn van Frans en Paulina Tielemans. Wijding in Brussel op 7 juli 1963. Onderpastoor in Lot van 26 juli 1963 tot okt1984 en tevens dienstdoend pastoor in Vlezenbeek van 31 okt 1982 tot 13 mei 1984. Vanaf 14 okt 1984 was hij pastoor in Leuven St.-Kwinten. Op 31 aug 1999 werd hij tevens benoemd tot pastoor in Leuven St.-Jozef en op 4 mei 2001 tot federatiepastoor van Leuven binnenstad. Op 1 okt 2011 ging hij op rust in Wolfsdonk en werd meewerkend priester in de federatie van Herselt-Hulshout en Westerlo en in die van Langdorp.

Vandenbroeck Evrard, missionaris van Scheut, °Gijmel 6 mrt 1902, gelofte 8 sep 1922, wijding 21 aug 1927, +Schilde 18 feb 1970. Was gedurende 41 jaar missionaris in de Kasai in Kongo. Hij werd vaak erg mishandeld en gevangen gezet, vooral tijdens de secessieoorlog toen Katanga zich wou afscheiden van Kongo (sic).

Van der Borght Antoon °W. 30 mrt 1830, zn van Petrus Jozef en Peeters Maria Francisca. Wijding in Mechelen op 28 dec 1854. Onderpastoor in Sint-Pieters-Leeuw (tot 1857) Herentals (tot 1865) Grobbendonk (tot 1877) en Halle waar hij overleed op 24 nov 1880.

Van der Hoeven Justina, zuster Bernarda van de augustinessen van Geel, °W. 29 sept 1883, dr van Jacob en Meynckens Rosalia. Gelofte in Geel op 19 nov 1904. Werkte in het burgerlijk gasthuis van Geel en was daar moeder-overste. Geen verdere gegevens.

Van Dyck Ludovicus, broeder Caesar, redemptorist, °W. 14 jan 1880 zn van Amandus Frans en Maria Rosalia De Keyser. Gelofte op 15 okt 1907, missionaris in Congo tot 18 juli 1960  en overleed in Roeselare op 24 okt 1961.

Van Opstal Josepha, (Bertha Josephina)  jarenlang Eerwaarde moeder Theodora van de grauwzusters in Antwerpen. °W. 28 sept 1903, dr van Louis en Jennes Regina. Gelofte in Antw. op 6 okt 1925. Ze overleed in Antwerpen op 1 jan 1976.

Van Opstal Clementina, zuster Colomba, Berlaar, °W. 4 sep 1870,  dr van Ignaas en Peeters Francisca. Gelofte 29 aug 1900. Overleden in Buizingen op 21 aug 1907.

Van Ouytsel Maria Antonia, zuster Maria Aloysia (Berlaar) °W. 24 mei 1870, dr van Petrus en Brems Catharina. Ze deed haar gelofte in Berlaar op 29 aug 1900 en overleed aldaar op 31 mei 1919. Plechtige nadienst op 17 juni in de parochiekerk van W.

Van Ouytsel Maria Josephina, zuster Maria Chantal (Berlaar), °W. Zavel op 23 sept 1873, dr van Henri Frans en Bergen Anna Elisabeth. Ze deed haar gelofte in Berlaar op 19 mrt 1919 en was daar werkzaam. Van 3 juni 1946 tot 27 aug 1954 verbleef ze in Denemarken. + 27 aug 1954 in Berlaar. Ze was zus van Justina en Leonia.

* Van Ouytsel Justina, zuster Aubina, °W. 20 juni 1885, dezelfde ouders. Gelofte in Vorselaar op 6 nov 1911 en daarna werkzaam in Rumst en Westmalle. Geen verdere gegevens.

* Van Ouytsel Leonia, zuster Nestora van Vorselaar, °W.11 apr.1890, dezelfde ouders. Gelofte in Vorselaar op 3 juli 1911. Daarna werkzaam in O.-L.-Vrouw-Tielt, Messelbroek, Morkhoven en Grobbendonk. Geen verdere gegevens.

Van Ouytsel Maria Antonia, zr Maria Aloysia (Berlaar). °W. 24 mei 1870, gelofte 19 aug 1900, +Berlaar 31 mei 1919. Plechtige nadienst in parochiekerk W. op 17 juni 1919.

Van Rompay Leopold, pater Rudolf, °W. 24 mei 1879, zn van Gummarus Jozef en Barbara Maria Lintermans, wijding in Leuven op 1 okt 1905 congregatie v.d. HH.Harten (picpussen), econoom, ‘s Gravenbrakel en Overijse. + Overijse 22 jan 1955.

Van Rompay Maria °W. 2 nov 1938, missiezuster, nog steeds werkzaam in Brazilië.

Een getuigenis over haar levenswerk volgt.

Van Thielen Jan, pater van de H.Geest  °L. 6 april 1914, zn van Jozef en Lauwens Elisabeth, missionaris, daarna onderpastoor in Aarschot in de Christus-Koningkerk. Overleden in Aarschot   op 4 feb 1967.

* Van Thielen Louis, pater van de H.Geest, °L. 5 aug 1923, dezelfde ouders, missionaris in Zaïre en daar in Budi overleden op 1 okt 1984.

Van Tongelen Bertha, zuster Maria-Griselda (Vorselaar), L of G

In het gezin Louis Verbeeck en Maria Julia Heylen waren een grauwzuster en twee broeders van O.-L.-V. van Barmhartigheid (ook broeders van Scheppers genoemd naar hun stichter mgr Victor Scheppers).

* Verbeeck Maria Theresia °L 30 dec 1896, zuster Ambrosia, grauwzuster overleden in

Antwerpen op 30 april 1991. Deed nachtoppas bij zieken in de stad en was naaister in het klooster.

 * Verbeeck Alfons, broeder Marcus van O.L.V. van Barmhartigheid. °W 23 mrt 1902. Gelofte 15 aug 1925, overleden in Herentals op 28 mrt 1998 en aldaar ook begraven. Verbleef op meerdere plaatsen. Was een tijd overste in Kapellen, verder o.m. de  kleermaker en hovenier van de gemeenschap. Laatste kloosterjaren in Herentals.

* Verbeeck Frans, broeder Bertrand van O.-L.-V.van Barmhartigheid. °W. 7 jan 1906. Gelofte op 25 aug 1923. Functies: onderwijzer aan Sint-Victor Alsemberg, novicenmeester in Kapellen bij Antw., visitator van de missiehuizen en scholen van zijn orde in o.m. Burundi, woonde enkele jaren in Rome als secretaris-generaal van de Orde. Later terug in Starrenhof Kapellen waar hij zowat van alle werk deed. Overleed op 13 jan 1995 in ziekenhuis Kapellen. Begraven bij zijn medebroeders op het kerkhof in Herentals.

Verbeeck Dora °L 8 aug 1928, zuster Lamberta (Berlaar) °L 8 aug 1928, dochter van Johannes en Isabella Maria Peeters. Geprofest 22 aug 1949. Kleuterleidster in Buizingen, Aarschot, Kapellen, Breedhout en Stevoort. Na haar pensionering zette ze zich in voor haar gemeenschap in Geel, Stevoort en Wiekevorst, waar ze overleed op 28 juli 2014. Zus van Helena.

* Verbeeck Helena °L. 14 jan 1925, zuster Laetitia, dezelfde ouders. Ingetreden bij de Dienstmaagden van Maria in Leuven op 12 nov 1949. Aangesloten bij de Zusters van Maria in Leuven op 7 jun 1963. + in Leuven 26 apr 2001.

Verbeeck Norbertina, zuster Florentine (Vorselaar), L of G

Verbinnen Maria Julia (Julia) , zuster Adelfa (Vorselaar), °L 26 mrt 1908, dochter van Sooi en Andries Coleta, gelofte op 12 sep 1929. Kleuteronderwijzeres. Overleden in de kloostergemeenschap van Westmalle op 14 mrt 1969. Zus van Margriet.

* Verbinnen Maria Theresia Margaretha (Margriet), zuster Hildebranda van Vorselaar,  °Westerlo 3 mrt 1904, dezelfde ouders, professie op 25 mrt 1925. Kleuteronderwijzeres, werkzaam in de zustergemeenschap van Broechem, en daar overleden op 17 juni 1983. Ze waren tantes van Renaat Vermeulen.

Verbruggen Maria, zuster Véronique (Vorselaar). °L. 22 feb 1908, dr van Franciscus en Theresia Torfs (Sus en Treske van pachters). Gelofte in Vorselaar op 11 okt 1926 en overleden in RVT in Westmalle op 23 mrt 1993. Onovertroffen in het leren lezen en schrijven van de kinderen van het eerste leerjaar. Bleef gedurende haar hele loopbaan in Grootlo (Heist o/d Berg).

 * Verbruggen Rosalia, zuster Marie-Huberta (Vorselaar). °L. 7 jan 1913, dezelfde ouders. Geprofest op 2 okt 1934 in Vorselaar. Werkte in Rijmenam als kleuterleidster. Overleden in RVT Westmalle op 28 okt 1970.

Verbruggen Frans, °L. 27 jan 1941, zn van Jozef (Jef van pachters) en Janssens Maria. Wijding Langdorp 27 jan 1967. Leraar St.-Jan Berchmanscollege Diest 1969-1990. Werkte vanaf 1977 als priester van Molenbeek en Wersbeek. Overleden in UZ Leuven op 23 mei 2003.

Zuster Véronique en zuster Marie-Huberta waren zijn tantes.

Verbruggen Theresia, zuster Elisabeth (Vorselaar), °L 2 feb 1882, dr van Jozef Louis en Maes Elisabeth (tante van Jef van pachters en v.d. zrs Véronique en Marie-Huberta). Geprofest op 23 sept 1907. Op 13  juni 1961 overleden in  Neerlinter waar ze onderwees.

Vercammen Maria Barbara, zuster M. Feliciana van de zrs annonciaden van Huldenberg. °W 23 aug 1914, dr van Joannes en Willems Florantia (Florentina). Professie in Huldenberg op 18 aug 1945. Werkzaam in Boechout en  Archennes. In Scherpenheuvel: eerst in het voormalige Godshuis daarna in O.L.V.-Ster-der-Zee als zieken- en bejaardenverzorgster. Overleden in Huldenberg 17 nov 2004.

Vercammen Louis, pater Valeriaan, picpus. °W. 23 sep 1879, zn van Frans en Cuypers Isabella. Wijding 16 aug 1903. Lange tijd professor in Kerkelijke Geschiedenis en Canoniek Recht. Aan boord van de Belgenland als missionaris naar de Hawaï-eilanden vertrokken op 24 okt 1923 en daar overleden op 18 nov 1933. Zijn grafsteen bevindt zich in het Diamond Head Memorial Park in Honululu.

Vereycken Julia, zuster Agnes, apostelinnen Antwerpen, °Testelt 7 juni 1938 ( parochiaal W.), dr van Louis en Verreycken Melania, gelofte te Antw op 4 april 1961, kleuterleidster. + 19 juli 1999 in het Middelheim-ziekenhuis.

Vermeulen Renaat,  °L. 8 mei 1922, zn van Frans en van Verbinnen Maria Sidonia, priester gewijd in Mechelen op 13 apr 1947. Na verdere studies in Leuven werd hij eerst leraar aan het college van Herentals en het Sint-Norbertuscollege van Antwerpen. Vanaf 1960 was hij daar  ook directeur. Hij overleed in de Gijmel op 31 juli 1982.

Verreycken Josephina, zr Maria Francina, zrs van Opwijk,  °L. 1 mei 1927, dr van Frans en Janssens Paulina. Gelofte in Opwijk. Werkzaam in Droeshout en Hever. Overleden in  Kalmthout op 18 mei 1984.

Verreydt Paula, zr Salvia van Berlaar, °W.24 jan 1933, dr van Jozef (Jef van boerkes) en Blockx Louisa. Ze overleed in Berlaar op 24 feb 2016.

* Verreydt Maria, (Mit) zuster Gerlaca, °W 9 april 1928, dezelfde ouders. Gelofte in Berlaar op 30 april 1950. Woont in het RVT in Berlaar.

Verzwijfelt Maria, zuster Suzanna, grauwzusters Antwerpen, °W 1 aug 1871, dr van Jan Jozef en Ceusters Christina. Gelofte in Antw. op 1 sep 1896. Overleden in Antw. op 25 aug 1959.

Weckhuyzen Margareta, zuster Sixta (Vorselaar), L of G

* Weckhuyzen Rosalia, zuster Adeline (Vorselaar), L of G

Wellens Jos, °L. 1 juni 1947 zn van Louis en Van Thielen Rosa, een zus van de paters Jan en Louis. Hij werd priester gewijd op 6 mei 1972. Werkte eerst als onderpastoor te Merchtem en werd op 31 juli 1987 pastoor benoemd in Keerbergen. Werd tevens federatiepastoor van Haacht op 4 mei 2001 en parochievicaris van Boortmeerbeek op 1 juli 2003. In 2012, na 40 jaar parochiedienst is Jos terug in Aarschot komen wonen en vanaf juli 2021 verhuist hij naar de pastorij van Rijmenam. Hij blijft meewerken in die omgeving.

Wellens Theresia, zuster Francina (Vorselaar), L of G

Willems Josephine, zuster Camilia (Vorselaar), L of G

Willems Bertha, zuster Gulielma (Vorselaar), °W. 9 mrt 1902, dr van Edward en Vervoort Rosalia. Gelofte te Vorselaar op 16 okt 1919. Ze overleed er op 7 januari 1921. Zus van Josephina. Plechtige nadienst in de parochiekerk W. op 18 jan 1919.

* Willems Josephina, zuster Canuta (Vorselaar), °W. 27 juni 1893, idem. Gelofte te Vorselaar op 1 sept 1916. Werkzaam in Hoeleden en Drieslinter. Geen verdere gegevens.

Willems Joannes Franciscus (Frans), pater Christiaan, passionist°W. 30 jan 1920,  zn van Alfons en Wuyts Paulien, deed op 28 april 1946 zijn eremis in Wolfsdonk. Hij was een tijd missionaris in Afrika. Eens terug werkte hij een tijd bij Oostpriesterhulp in Duitsland en daarna in een Duits bisdom. Hij was directeur bij de grauwzusters te Antwerpen en overleed in WZC Herselt op 21 mrt 2013. Broer van Julia Francisca en Margaretha.

* Willems Julia Francisca, zuster Chrysostoma (Berlaar), °W. 6 mrt 1915, dezelfde ouders, overleed te Lier op 1 dec 2007.

* Willems Margaretha (Mariette), zuster Florimonda, zrs van Opwijk. °W.15 juli 1930, dezelfde ouders, overleed te Grimbergen op 27 juli 2001.

Willems Bertha, zuster Guilielma, Vorselaar. ° W. 9 mrt 1902. Geprofest 16 okt 1919. +Vorselaar 7 jan 1921. Een plechtige nadienst had plaats in de parochiekerk H. Antonius W. 18 jan 1921.

Wouters Louisa, zuster Josephine (Vorselaar,  L of G

* Wouters Maria, zuster Benevenuta, (Vorselar), L of G

Wuyts Bernardina, zuster Maria Ambrosia (Berlaar) °W.3 jan 1883 dr van Jozef en Billion Theresia. Gelofte in Berlaar op 14 sep 1915. Overleden in Elsene op 7 dec 1954

Wuyts Maria Theresia, zuster Lucie, grauwzusters Antwerpen, verpleegkundige. °W. 12 feb 1920, dr van Theophiel Jozef (Fille)  en Melanie Verbeeck, gelofte in Antw 24 april 1941. Laatste moeder-overste van de Orde in Antw). Vierde nog haar honderdste verjaardag  mee in RVT in Berlaar, en overleed er ong. een maand later op 10 mrt 2020.

Afbeelding invoegen

 

Aanvulling: Geestelijken afkomstig uit Langdorp, Gijmel of Wolfsdonk

Bij de drie delen over ‘Geestelijken afkomstig uit Langdorp’ (in april) kunnen we onze lezers nog volgende aanvulling bezorgen:

* Andries Maria Magdalena, zuster Firmine, Vorselaar. °L 8 juni 1916, dr van Achiel en Van de Leest Maria Catharina. Gelofte 18 aug 1937, +Antw. 17 juni 1994.

Bergen Maria Clementina, zuster Maria Eulalie (Vorselaar), °L 5 aug 1896, dr van Ferdinand Jacob en Vrancken Caroline. Gelofte 19 sep 1930, +Westmalle 19 mrt 1980.

Ceulemans Francine, zuster Sophia (Vorselaar), °L 11 sep 1891, dr van Frans en Weckhuysen Maria Catharina. Gelofte 26 okt 1908,  +Antwerpen 6 juli 1972. 

Claes Maria Elisabeth, zuster Hyacintha, Vorselaar, °L 13 feb 1919, dr van Niklaas Frans Alfons en De Keyser Maria Ludovica. Gelofte 18 aug 1937, + Westmalle 14 aug 2010.

Craenen Maria Ludwina, zuster Martha, Vorselaar °L 21 mrt 1881, dr van Guillaume Louis en Verlinden Maria Theresia. Gelofte 6 nov 1911, + Vorselaar 5 feb 1955.

Dehond Hortensia, zuster Teresita (Berlaar) °L.30 okt 1916, dr van Frans en Coenen Philomena. Gelofte 25 apr 1944. Regentes Tuinbouw-Huishoudkunde. Gaf les en was secretaresse aan de Hogere Landbouwschool. +Berlaar 15 juli 1986.

Doms Maria,zuster Franciscanes, °W. 24 apr 1938, dr van Camiel Louis Gerard en Bertha Alaerts. Ze was kleindochter van ‘Jef uit de Snelle: zie verhaal over ‘Lourdesgrot uit dankbaarheid. Het gezin verhuisde tijdens de oorlog naar Herselt. Ze gaf les in de school van Bergom en werkte daarna in de H.Hartkliniek van Leuven, Naamsestraat. In 2021 verhuisden de 9 overblijvende zusters naar de Ch. Deberiotstraat in Leuven.

Hendrickx Octavie, zuster van Berlaar, °L 9 jan 1910, dr van Jan-Baptist en Bergen Mieke. Regentes in Stevoort. Stapte na haar pensioenleeftijd over naar de Franse orde ‘Missionarissen van Gods Vaderschap. + te Leuven UZ op 23 nov 1990. Kerkhof Gijmel. Zus van Victorine.

* Hendrickx Victorine, zuster Berchmans van Berlaar, °L 15 feb 1897, dezelfde ouders. Regentes wiskunde, stichtster en directrice van de landbouwschool Mariaburcht te Stevoort. Werd na haar pensioen lid van de Missionarissen van Gods Vaderschap. + te Aarschot op 9 jan 1993. Kerkhof Gijmel.

Heylen Albertine, zuster Floribertha, (Vorselaar),°L.31 dec 1921, dr van Frans Heylen (1900-1940) en Bertha Beylemans (1904-1969), gelofte 26 juli 1939, +Antwerpen 2 juni 1984 directrice in de school van  Schoten-Dutzel. Zus van Rosa.

* Heylen Roza, zuster Norbertine (Vorselaar), °L 10 nov 1930, dezelfde ouders, gelofte 9 aug 1948, +Antwerpen 18 dec 1981. Kleuterschool Boutersem, sociale werkster. Zus van Albertine.

Heylen Josephina,, zuster Cornelia (Vorselaar), °L 18 mei 1889, dochter van Victor Emmanuel en Verbraeken Maria Rosalia. Gelofte 13 sep 1909, +Westmalle 14 sep 1970.

Heylen Magdalena,zuster Illuminata, maar door iedereen Maria genoemd, norbertines van Duffel, °W. 3 feb 1927, dr van Frans en Grieten Irma Rosalia. Deed haar geloften te Duffel op 11 apr 1956. Ze werkte daar als verpleegster. Overleden te Duffel 10 dec 2019. Zus van Harlinda.

* Heylen Maria Harlinda, (Linda), zuster Rosula, norbertines van Duffel. °W.11 okt.1937, dezelfde ouders. Professie op 19 apr 1961. Eeuwige gelofte te Duffel op 26 apr.1964. Werkte opeenvolgend als kinderverzorgster in de kribbe, later als verpleegster op verschillende plaatsen  en als pastoraal werkster in Oud-Turnhout. Nu op rust.

Janssens Josephine, zuster Simonne van Vorselaar (Christelijke scholen), °L. 6 juli 1921. Ze deed haar gelofte op 26 juli 1939 en overleed in Westmalle op 8 aug 2017. Schoonzus  van Jef Verbruggen (Jef van pachters). Niet schoonzus van Marcel Verbruggen zoals geschreven in K. en L. nr. 15. Wél een tante van hem.

In het gezin J.Baptist Liekens - M.Thérèse Schepers (Hoek Oudenstok/Diepvenstraat) waren twee dochters bij de grauwzusters in Antwerpen:

Liekens Maria Angelina, zuster Godelieve, ° Herselt  op 9 dec 1907 maar het gezin verhuisde korte tijd daarna naar L. Gelofte op 1 juli 1934. Overleden in Antw. op 7 mei 1997.

*Liekens Maria Elisabeth, zuster Bonaventura, °L. 19 juni 1910. Gelofte 11 aug 1935. Overleden in rusthuis H.-Hart Nijlen op 8 sept 1999.

Liekens Hilda, zr. Antonia, grauwzuster-verpleegster Antwerpen, °Blauberg 24 apr 1932. Enkele jaren later verhuisde het gezin naar L. Gelofte 30 dec 1954. Dr van Liekens Johannes en Verheyden Anna.Verblijft momenteel in een WZC in het Antwerpse.

Zuster Godelieve en Zuster Bonaventura waren haar tantes.

Meynckens Constantinus, pater jezuïet Drongen °L 24 dec 1846 zn van Paulus Philippus en Crescentia Thiels. Wijding te Leuven op 08 sep 1885. +Drongen 13 apr 1916. Jongere broer van Paul Frans en schrijver van religieuze boeken.

*Meynckens PaulusFranciscus, diocesaan priester, °L 01 feb 1846, dezelfde ouders, +L. 03 dec 1891. Hij had als dooppeter zijn oudere naamgenoot (zie volgende). Was rector bij religieuzen.

Meynckens Paulus Franciscus, diocesaan priester °L 23 dec 1803 zn van Petrus Meynckens en Maria Ludovica Meynckens. +L op 17 okt 1892.  Gewezen pastoor van Nieuwrode.

Meynckens Paulus Philippus, broeder, °L 16 sep 1770 zn van Paulus Nicolaas (1738-1820) en Maria Anna De Cock (1743-1814).

Milants Norbert °L.01 mei 1794 en overleden te Kessel op 02 sep 1844. Pastoor in Kessel.

Peeters Maria Juliana, zuster Amanda, Ursuline Scherpenheuvel °W.18 dec.1902, dr van Louis en Gebruers Maria Rosalia. Gelofte 13 sept 1927. Werkte in Scherpenheuvel en in Belgisch Kongo.+Scherpenheuvel 22 dec 1977.

Sannen Irma, zuster Maria-Octavia (Vorselaar), °L 23 mrt 1913, dr van Jan Frans en Verdonck Maria Florentina. Gelofte 26 aug 1935. +Westmalle 15 sep 1974.

Theys Bertha, zuster Magdalena (Berlaar), °L.13 jan 1926 uit het gezin Theys-Peeters. Gelofte te Berlaar op 23 aug 1948 en overleden in Kapellen op 4 aug 1989.

Theys Joannes Baptist, diocesaan priester ,°L.01 dec 1803, +Vossem 20 apr 1883, pastoor Vossem. Verdere gegevens ontbreken.

Theys Joannes Josephus °L.17 feb 1805, zn van Joannes Antonius en Van Ouytsel Anna Maria. Wijding te Mechelen op 18 aug 1827. Onderpastoor in Kortrijk-Dutsel en Tongerlo. Pastoor in Wersbeek van 30 sep 1845 tot 15 dec 1893. Overleed  te Wersbeek op 9 jan 1896. Liet in 1865 de Cockskapel (of Kockskapel) bouwen in de Diepvenstraat op grond van zijn zus Charlotta Theys, die gehuwd was met Ludovicus De Kock. Uit dank voor het teruggekregen zicht van een slechtziend meisje uit Betekom, bij een bedevaart naar Scherpenheuvel en Averbode.

Van den Broeck Maria Josephina, zr Amelberga, Vorselaar. °L 28 mrt 1905 dr van Frans en Meynckens Maria Crescentia Francisca. Gelofte 11 sep 1927. +Westmalle 27 aug 1938. Zus van Evrard.

* Vandenbroeck Evrard, missionaris van Scheut, °Gijmel 6 mrt 1902, gelofte 8 sep 1922, wijding 21 aug 1927,  +Schilde 18 feb 1970. Was gedurende 41 jaar missionaris in de Kasai in Kongo. Hij werd vaak erg mishandeld en gevangengezet, vooral tijdens de secessieoorlog toen Katanga zich wou afscheiden van Kongo (sic).

Van der Borght Maria Josepha, zr Heroncine Vorselaar, °L 25 juni 1876, dr van Louis en De Keyser Joanna Angelina. Gelofte 17 aug 1899, + Lembeek 28 mrt 1947.

Van Tongelen Bertha, zuster Maria-Griselda (Vorselaar),  °L 21 juni 1920, dr van Jozef Franciscus en Vander Borght Maria Carolina. Gelofte 20 juli 1938, +Westmalle 8 mei 2010.

Verbeeck Norbertina, zuster Florentine (Vorselaar), °L 17 nov 1892, dr van Louis en Bos Maria Theresia. Gelofte 30 sep 1912, +Westmalle 28 okt 1963.

Vereycken Julia, zuster Agnes, apostelinnen Antwerpen, °Testelt 7 juni 1938 ( parochiaal W.), dr van Louis en Verreycken Melania,  gelofte te Antw op 4 april 1961, kleuterleidster. + 19 juli 1999 in het Middelheim-ziekenhuis Antw.

* Vereyken Eliza (Liske), zus van Julia, °Testelt 17 apr 1936. Intrede in het klooster Convent van Bethlehem te Duffel op 8 sep 1964.  Professie kerstnacht 1971. Eeuwige gelofte 10 dec 1972. Werkte van apr 1970 tot okt 1971 in Guatemala in een dispensarium en voor de promotie van de vrouw.  Was meerdere jaren verplegende in het Psychiatrisch Centrum van Duffel, en van 1981 tot 2007 Pastoraal Werkster. Nu is ze nog kosteres in het klooster.

Nota: De zusters van Duffel werden vroeger norbertienen genoemd maar na het Concilie zijn ze terug naar hun bronnen gegaan, en zoals het was in het begin, ‘Convent van Bethlehem’ gaan gebruiken .

Afbeelding invoegen

Verreydt Maria, zuster Miet, (Mit van boerkes) °W. 9 april 1928, dr van Jozef Verreydt en Louisa Blockx, gelofte te Berlaar op 30 april 1947. Ze werkte vanaf 1951 in Kapellen (bij Antw.) als kleuterleidster. In 1984 ging ze met pensioen en werd overste van de zustergemeenschap in Kapellen. In 2002 is ze naar Wiekevorst gegaan, naar een huis waar ze met een aantal medezusters woonde en ze werd mantelzorger voor de zusters van het WZC. In 2009 is ze dan zelf naar het WZC in Wiekevorst verhuisd. Sinds jan. 2019 woonde ze in het WZC Kloosterhof in Berlaar. Ze overleed op 31 aug 2021.

Weckhuyzen Joanna Rosalia, zuster Adelina, Vorselaar, °L 5 juni 1865, dr van Jozef en Coenen Philomena. Gelofte 10 nov 1886. + Westmalle 24 aug 1923. Tante van Weckhuyzen Rosalia

Weckhuyzen Maria Theresia, zuster Sixta (Vorselaar), L of G, °L 29 feb 1896, dr van Joannes en Janssens Angela. Gelofte 27 mei 1913, +Leuven 16 sep 1965.

Weckhuyzen Rosalia, zuster Adeline (Vorselaar),  °L 12 apr 1904, dr van Jan en van Heylen Anna Berthilia. Gelofte 21 apr 1925, +Westmalle 16 apr 2004.

*Over haar zus Weckhuyzen Margaretha, zuster Sixta, (Vorselaar) hebben we geen verdere info.

Wellens Theresia, zuster Francina (Vorselaar), °L 13 apr 1886, dr van Louis en Rens Angelina.  Gelofte 27 mei 1913, +Westmalle 3 apr 1968.

BLIJVEN ZONDER VERDERE INFORMATIE

Andries Celine, zuster Valerie (Vorselaar) L

Engelen Angèle, zuster Margaretha (Vorselaar) L

Willems Josephine, zuster Camilia (Vorselaar?), L of W

Volgende keer: geestelijken die bij ons werkzaam waren.


Priesters die bij ons werkzaam waren (Deel 1)

Vooraf:

Over velen onder hen is ruimere informatie te vinden in de Kleine Gidsen van de kerken Sint-Antonius Abt en Sint-Pieter die in 2015 werden uitgebracht, en ook in het boek ‘Wolfsdonk weleer … (1985)’. 

1. In Langdorp Sint-Pieter  (chronologisch vanaf ca.1600)

Liekerken Gerardus, reguliere kanunnik van de Sint-Geertruiabdij in Leuven wordt tussen 1600 en 1607 als pastoor genoemd in de dekenale visitatieverslagen.

Sebastiani, N., wordt in 1608 en 1609 vermeld als ’deservitor’ of bedienaar.

Murier Andreas, wordt pastoor in Langdorp vanaf 12 juni 1610.

 (Was evenals de 3 volgenden reguliere kanunnik van hogervernoemde abdij).

De Souhey Claudius,van 16 mrt 1610 tot zijn overlijden  in 1633.

Van Raveschot Michaël, van 6 juni 1633 tot zijn benoeming in Aarschot in 1666 tot zijn overlijden in 1684.

Vander Gracht Antonius, van 22 nov 1666 tot zijn benoeming in A. in 1676.

Taye Philippus Dominicus uit Wemmel komt van O.L.V.-Tielt naar L. van 1676 tot 1692.

De Bentinck Hendrik, zoals vorigen, reguliere kanunnik, pastoor te L. van 15 apr 1692 tot zijn overlijden op 14 feb 1713.

Collier Oliverius, van 1713 tot zijn overlijden op 22 juli 1722. Tevens landdeken van district Diest.

De La Kethulle Alexander, °Mechelen, reguliere kanunnik Leuven, van 11 feb 1735 tot zijn overlijden op 14 sep 1740.

Goedtgebuer Joannes Franciscus, bedienaar in 1740 en pastoor op 17 juni 1741, tot 1747.

Van Egen Jakob, pastoor van 17 juni 1747 tot zijn ontslag op 26 juli 1783.

Vande Eynde Petrus Joannes, °Putte 5 sep 1741. Pastoor van 29 aug.1783 tot zijn overlijden op 14 sep 1828. Met onderbreking tijdens het Franse regime.

Jacobs Philippus, pastoor te L. van 23 sep. 1828 tot zijn overlijden op 24 juni 1860.

Stroobants Jan Frans, °Bierbeek 15 mei 1800, pastoor te L. van 20 sep 1860 tot zijn overlijden op 28 okt 1875

Meulemans Jan, °Eindhout 28 feb 1829, wijding te Mechelen 1853, pastoor in  L. van 23 dec 1875 tot zijn overlijden op 9 juni 1892. Stichtte in 1883 de zustersschool.

Van Woensel Petrus Cornelius Antonius, °Mechelen 3 nov 1833, pastoor in Langdorp van 27 sep 1892 tot zijn overlijden op 4 apr 1893.

Sprengers Karel Jozef, °Geel 13 juni 1850. Wijding te Mechelen op 19 dec 1874, pastoor te L. van 24 juni 1893 tot zijn overlijden op 6 juni 1901.

Van Dyck Jan Frans, °Reet 8 okt 1852. Werd na zijn wijding onderpastoor te Tollembeek en daarna op 13 juli 1901 pastoor te L. tot zijn zijn overlijden op 31 okt 1905.

Wouters Jan Frans, °Geel 20 okt 1860. Wijding te Mechelen op 30 mei 1885. Onderpastoor in  Herne en tot 27 nov 1905 en daarna pastoor te L. tot zijn overlijden op 25 aug 1925.

Geens Pieter Jozef, °Houtvenne 12 jan 1877. Wijding in Mechelen op 24 mei 1902. Leraar in Hoogstraten. Pastoor in L. van 21 sep 1925 tot zijn overlijden in Leuven op 25 okt 1843. Hij kocht in 1937 het terrein aan voor de school van de Gijmel en begon met de eerste twee klaslokalen.

Wouters Alfons, °Olen 25 aug 1899. Wijding in Mechelen op 8 juni 1924. Hij was onderpastoor in  Muizen, Zichem, Itegem en Langdorp  (vanaf 22 nov 1938) vooraleer hij er pastoor werd op 28 nov 1943. Hij overleed in de kliniek van Leuven op 19 dec 1962. Hij promootte de bouw van de kerk in de Gijmel.

Van de GuchtLouis °Ternat 5 feb 1922. Wijding in Mechelen op 24 juli 1949. Onderpastoor in  Langdorp tot 1958, en pastoor in Ledeberg-Pamel  tot 1987.

Hij overleed in de Onze-Lieve-Vrouwkliniek van Aalst op 1 september 1999.

Van Looy Gerard, pater picpus, °Putte 3 mrt 1918. Wijding in Zandhoven op 18 juli 1943. Leraar Damiaancollege in Aarschot., en van 28 juli 1963 pastoor in L. tot zijn overlijden in Leuven op 12 mei 1987. Liet de parochiezaal in L. bouwen.

Zijn confrater pater René Obbels,° Pulle 1928, indertijd directeur van het Damiaancollege, nu wonend in het klooster in Leuven, was zijn onderpastoor en tevens koorleider.

Pater Obbels bekleedde gedurende zijn lang priesterschap wel meer functies: directeur van het Damiaancollege, algemeen Overste, missiecoördinator van de Orde van 1982 tot 1988.  Hij was jarenlang actief voor ‘Mensen Onderweg’ het maandblad uitgegeven door de paters der HH. Harten (Picpussen). Was van 1958 tot 2017 werkzaam in Herselt als onderpastoor, organist, koorleider. Van jongs af – en nog steeds - intens bezig met het werk en het belang van pater Damiaan.

Eerlings Paul, pater picpus,°Kaulille 7 okt 1940. Wijding in Tremelo op 20 mrt 1966. Leraar in het Damiaancollege en de technische school in Aarschot, en in het Sancta Maria Instituut te Leuven. Werd op 16 aug 1987 pastoor van Langdorp tot eind juni 2006. Een schitterende realisatie was de restauratie van het Robustelly-orgel in L. in de jaren ‘90. Ondertussen was hij van 1997 tot 2000 tevens deken van Aarschot. Sinds 2008 koorleider van het Verrijzeniskoor in de O.-L.-Vrouwekerk van A. Na 2006 was hij meewerkend priester in Groot-Aarschot. Hij overleed op 7 mei 2021.

Van Osta Jozef, witheer Averbode, °Brasschaat 13 mrt 1960, wijding in Averbode op 3 sep. 1989. Leraar college Brasschaat (1988-2006), pastoor in de drie Langdorpse parochies van 1 juli 2006 tot 30 nov 2013, alsook vanaf 1 jan 2007 federatiepastoor van Aarschot. Sindsdien is hij meewerkend priester in de Federatie Heverlee, subprior in de Abdij van Park en vanaf 2015 ook Prior. Het viergelui in de toren van L. zal ons blijvend aan hem herinneren. Hij was het die voor de vierde klok zorgde.

Gerits Huub, witheer Averbode, °Houthalen 19 jan 1945, wijding in Averbode op 1 mrt 1970, pastoor in Aarschot vanaf 30 april 2000 en deken vanaf 1 jan 2007. Op 1 dec 2013 werd hij ook pastoor van de drie Langdorpse parochies. Op 8 mei 2020 nam hij in de grote kerk van A. afscheid van zijn parochianen en ging terug naar de abdij van Averbode. Hij was een kenner en bewonderaar van de werken van Marc Chagall, Joods-Wit-Russisch schilder, en schonk ten afscheid een van diens schilderijen aan de O.-L.-Vrouwekerk.

Priester PaulVan der Stuyft , °Etterbeek 20 juni 1961, wijding op 28 sep 1996, pastoor te Evere Sint-Vincentius van 2009 tot 2013. Was korte tijd onderpastoor in Scherpenheuvel. Sinds 2011 lid van de vormingsploeg van het diocesaan seminarie te Namen, vanaf februari 2014 meewerkend priester te Langdorp, en sinds 2020 voor de pastorale zone Sint-Rochus Aarschot.

2. In Gijmel Onze-Lieve-Vrouw van Fatima

1956: Pastoor Alfons Wouters en onderpastoorLouis Van de Gucht zorgden voor de vieringen in twee met elkaar verbonden klaslokalen.

De Haes Emiel, °Herselt 23 mei 1924 in de familie De Haes-De Groot. Wijding te Mechelen op 22 juli 1951. Werd onderpastoor te Breendonk en op 3 mei 1958 kapelaanvan Langdorp-Gijmel. Hij woonde aanvankelijk in bij pastoor Alfons Wouters  Op 9 april 1961 werd de eerste steen gelegd van de kerk. De inwijding gebeurde op 19 mei 1962.  En op 5 juni 1963 werd E.H. De Haes tot pastoor aangesteld. Hij bleef dat tot 1992 toen hij als rustend priester pastor werd voor het ziekenhuis St.-Jozef in Malle en voorganger bij de zrs van het Convent van Betlehem in Zoersel. Hij overleed in het RVT in Wiekevorst op 12 dec 2006.             

Afbeelding invoegen   E.H. Emiel De Haes

Deken op rust  Herman Berghmans wordt administrator van de parochie tot 1998.

Eerlings Paul, pater picpus, pastoor van Langdorp Sint-Pieter wordt administrator van Gijmel van 1998 tot 2006 (zie ook Langdorp Sint-Pieter).

Van Osta Jozef, witheer van Averbode, Federatiepastoor, wordt administrator in Gijmel van 2006 tot eind november 2013. Liet in de kerk van Gijmel door iconograaf Joris Van Ael van Gent een prachtige Maria-icoon schilderen en een zeer mooi altaarkruis maken (zie ook Langdorp Sint-Pieter).

Gerits Huub, witheer van Averbode en deken van groot-Aarschot wordt hier in dec 2013 administrator tot 8 mrt 2020  (zie ook Langdorp Sint-Pieter).

Priester Paul Van der Stuyft, meewerkend priester voor de drie geloofsgemeenschappen van Langdorp is ook dienstdoend in G. (zie ook Langdorp Sint-Pieter).

3. In Wolfsdonk Sint-Antonius Abt

Van Hove Joannes Ferdinand. Geboren in Testelt op 7 sep 1746, zn van Petrus en Van de Wouwer Maria Elisabeth. Priester gewijd in Mechelen. Dienstdoend priester van 17 okt 1788 tot zijn overlijden in W. op 20 jan.1793. Hij was oom van Petrus Franciscus Van Hove.

Van Hove Petrus Franciscus Geboren te Testelt. 4 mei 1769. zn van Petrus en Buts Agnes Ludovica. Priester gewijd te Mechelen op 2 juni 1792. Was pastoor in W. van 22 jan 1793 tot 22 mei 1810 en later pastoor in Westmeerbeek tot zijn overlijden op 15 juli 1853.

Milis Joannes Cornelius. Geboren in  Rillaar op 22 sep 1768, was hij na zijn wijding eerst kapelaan in Rillaar en onderpastoor in Langdorp vanaf 19 sep.1803. Van 23 mei 1810 tot zijn overlijden op 29 sep 1814 was hij dienstdoend priester in W.

Claes Jan-Baptist. Geboren in Balen-Neet op 4 apr 1765 en priester gewijd te Mechelen op 22 dec 1792. Eerst onderpastoor te L. en vanaf nov 1814 kapelaan te W. Hij werd op 26 mei 1823 pastoor benoemd te Korbeek-Lo. Hij overleed in Mol op 14 okt 1850.

Rentmeesters Frans Jozef. Geboren in Leuven op 13 jan.1783  werd hij eerst onderpastoor in Wolvertem. Betrok in W. als eerste priester de pastorij van 24 juni 1823 tot 15 feb.1833. Na zijn ontslag verhuisde hij terug naar Leuven waar hij overleed op 25 mrt 1850.

Meelbergs Petrus. Hij werd geboren in Olmen 2 jan.1803. Zn van Joannes en Theys Dymphna. Werd priester gewijd in  Mechelen op 10 aug. 1825. Was eerst onderpastoor in  Eindhout  en vanaf 15 feb 1933 kapelaan in W. Werd op 20 dec 1842 de eerste pastoor van W.  Hij maakte als kapelaan niet alleen de bouw mee van de pastorij, maar als pastoor ook de wijding van de St.-Antonius Abt-kerk op 18 juni 1845. Hij overleed vijf maanden nadien op 13 november.

Soetewey Pieter Jozef  Hij werd geboren te Wezembeek op 2 juni 1804 en werd vanaf 15 juni 1831 onderpastoor in Aarschot. Op 30 dec 1845 werd hij pastoor in W. Tijdens de schoolstrijd zorgde hij ervoor dat in 1879 een vrije school werd opgericht als tegenhanger van de plaatselijke gemeenteschool. Hij nam ontslag op 19 mrt 1888 en overleed te Wezembeek op 14 jan 1890.

Couwenbergh Viktor, pater Hilarius. Hij werd geboren in Scherpenheuvel op 28 mei 1854. Priesterwijding in de abdij van  Averbode op 11 juni 1881. Zeven jaar later op 23 juni 1888 werd hij pastoor in W. Bekend als organist en componist van orgelstukken en liederen stond hij mee aan de wieg van de fanfare ‘De Verenigde Vrienden’ in 1893 en van de plaatselijke Boerengilde. Op 25 nov werd hij pastoor in Molenstede en in 1907 kapelaan aan de Sint-Michielskerk te Brussel. Hij overleed in Schaarbeek op 28 aug. 1914.

Van Houdt Jozef Viktor. Hij werd geboren in Kasterlee op 22 juli 1854. Zn van Jan Baptist en Maria Coleta Brusseleers. Wijding in Mechelen op  21 feb.1880. Hij was eerst onderpastoor in Borchtlombeek tot 7 juli 1881, later in Herne tot 30 dec.1884 en in Koningshooikt tot 25 jan 1899. Daarna pastoor in  W. tot zijn overlijden op 1 jan 1919. Was gekend als een vaardige stroper. In ‘Het dorp van Sint-Antonius’ van Alfons Heylen, staat hij model voor pastoor Laeremans die op strooptocht gaat en een ‘rankonter’ heeft met Soo de boswachter.

Pastoor Van Houdt kreeg een gedenksteen tegen de achtermuur van de kerk in Wolfsdonk.

Huybrechts Cornelius Augustinus. Hij werd geboren in Duffel op 27 jan. 1870. Zn van Jan Frans en Verlinden Joanna Lucia. Wijding in Mechelen op 27 aug. 1983. Hij was onderpastoor-cantor in de kathedraal  tot 18 feb.1919 toen hij pastoor werd in W. Hij nam zijn ontslag op 30 aug.1923. Hij was betrokken bij het ontstaan van de Oud-Strijdersbond in 1920 en de plaatselijke Boerinnengilde in 1921. Hij overleed in Antwerpen op 30 juli 1931.

Gepts Lodewijk. Hij werd geboren te Noorderwijk op 22 dec 1877 en priester gewijd in Mechelen op 24 mei 1902. Eerst was hij onderpastoor in Geel en vanaf 16 okt 1923 pastoor in W. tot 30 sept 1945. Hij ging op rust in het  begijnhof van Herentals tot zijn overlijden op 26 juni 1956. Hij was stuwende kracht voor het ontstaan van K.W.B., A.C.V., en B.J.B. In 1927 zorgde hij voor de bouw van de parochiezaal. 

Fonteyn Constant. Hij werd geboren in Zandhoven op 14 dec.1900, priester gewijd in Mechelen in 1927, onderpastoor in Meerle tot 1945 en nadien van 21 okt 1945 tot 31 mrt 1966 pastoor in W.  Hij vernieuwde en verruimde de parochiezaal, de kerk en de pastorie. Hij was een harde werker. Hij stierf hier te W. en rust op de nieuwe begraafplaats.. 

Croonenborghs Jozef. Hij werd geboren in Meerhout 30 nov.1921 en priester gewijd in Mechelen op 25 juli 1948. Hij was onderpastoor in O.L.V.-Olen van 31 juli 1948 tot hij in 1954 onderpastoor werd in Ourodenberg en in 1957 te Scherpenheuvel. Daarna kwam hij naar W. vanaf 1966. Was medestichter van onze Bond van Gepensioneerden in 1972. Hij ging op rust in 1988 maar bleef hier wonen tot hij overleed op 28 nov 1998.

De Roover Emiel Rafaël,  pater norbertijn, helper op zon- en feestdagen van 1958 tot 1983.

Hij werd geboren te Boechout op 18 juli 1926 en priester gewijd in de abdij van Averbode op 12 aug 1951. Naast zijn vele taken in en buiten de abdij was hij een graag geziene priester in Wolfsdonk en zijn preken spraken de mensen aan. Hij overleed op 20 okt te Moerzeke waar hij werkte als postulator voor de zaligverklaring van priester Edward Poppe.

(Postulator: geestelijke die in een proces tot zalig-of heiligverklaring als eiser optreedt en de bewijzen moet leveren).

Afbeelding invoegen

 

Pater De Roover met foto van priester Poppe aan de muur

 

Lemaire Liebrecht Alfons, pater norbertijn, onderpastoor vanaf 1983 en administrator van 1998 tot 1996.Hij werd geboren in Mortsel 22 mrt 1938 en priester gewijd in Averbode op 14 maart 1964. Deed eerst dienst in Denemarken. Hij overleed in de abdij op 10 juli 2007.

Kastekkere  Peter, pater norbertijn, pastoor van 1996 tot 2003. Hij werd geboren te Beernem op 30 mei 1964 en priester gewijd in Averbode op 1 april 1991. Op 1 juli 1996 werd hij pastoor in W. en bleef dat tot sept. 2003 toen hij benoemd werd in Rotselaar-Centrum en Rotselaar-Heikant. Hij liet zich opmerken door de herinvoering van de Sint-Antoniusviering en de renovatie van de parochiezaal, pastorie en kerkhofmuur.

Fleurent Marc, pater norbertijn, onderpastoor van 2000 tot 2003. Hij is geboren in Antwerpen op 27 april 1937 en priester gewijd in Averbode op 30 maart 1963. Hij was dienstbaar in de abdij en bij collega’s in hun parochie. Tussen 2000 en 2003 was hij niet alleen onderpastoor in W. maar ook in Christus-Koning en Rillaar. In jan 2004 werd hij pastoor in Christus-Koning en aalmoezenier in het WZC Sint-Rochus. Op rust sinds sep 2014.

Van Osta Jozef, norbertijn, (zie ook L. en G.). In 2012 tijdens zijn ambtsperiode in W. liet de kerkfabriek vier nieuwe glasramen installeren in de St.-Antonius Abt Kerk.

Priester Paul Van der Stuyft, ook hier dienstdoend  (zie Langdorp Sint-Pieter en Gijmel).

Vanaf 2004 deelt Wolfsdonk dezelfde voorgangers met Gijmel en Langdorp.

Andere zondags-onderpastoors uit de abdij van Averbode waren:

* Hofkens Eberghard-Alfons

* Monsieurs Reginaldus Kamiel

* Valvekens Jan-Baptist

 

* Valvekens Paul-Emiel +26 aug 1944

In K & L nr. 38, priesters die bij ons werkzaam waren ...

°                Ontbreekt het overlijdensjaar van pater Emiel Rafaël De Roover: ° Boeckhout 18 juli 1926 – overleden Moerzeke 20 oktober 1992.

°                Ontbreekt ook  pater Maurits Nagels, picpus, °Heist-op-den-Berg 17 aug.1928 – en aldaar overleden op 9 aug. 2017. Hij verzorgde reeds diensten in de noodkapel Gijmel vanaf 1960. Toen Gijmel in 1962 een zelfstandige parochie werd, vervulde hij er de functie van onderpastoor.

Afbeelding invoegen


 Deel 2: Zusters die bij ons werkzaam waren

 1° De zusters van Vorselaar in L. Sint-Pieter en Gijmel

 a)               in Langdorp vanaf december 1883 tot 1970

 E.Moeder Eulalia, De Vos Maria Joanna, °Boechout 1860.  Vanaf 1883 tot 1926.

Zr Amelberga. Van Roey Veronica, °Vorselaar 1956. Vanaf 1883. Tante van Kardinaal Van Roey.

Zr Ida, Sencie Louise °Halle 1961. Vanaf 1883, werd later overste in Zoutleeuw

Zr Albertina-Maria, Maria Braeckmans, °Waarloos 1927, overleden te Westmalle op 5 juli 2018.

Zr Aloysia-Maria, Wies Boonen, °Kasterlee 18 feb 1930, overleden te Westmalle op 16 mei 2020.

Zr Arnulfa, Vercammen Maria, °Deurne 1903. Gaf les in  de technische school.

Zr Beatrix, Celine Verellen, °Tielen 1896, onderwijs vanaf 1936, werd  moeder-bestuurster en  overleed te L op 2 dec 1959.                     

Zr Goberta, Van Baelen Theresia Dymphna, °Mol 1933. Verantwoordelijke keuken.

Zr Maria Benesa, of Bonosa, Gillis Jeanne, °Merchtem 1922. Huishoudkunde.

Zr Maria Eugenie, Glorian Margareta Cordula, °Antwerpen °1918. Bewaarschool.

Zr Marie-Irène, Van Hout Jozefa, °Olen 1919.  Eerste graad L. tot 1949, daarna in de Gijmel

Zr Prima, Van de Leest Joanna Maria, °Houtvenne 1892. Gedurende 41 jaar onderwijzeres:

Afbeelding invoegen

Zr Ursula. Wauters Severine, moeder van de gemeenschap. In 1937 zond ze twee zusters naar de eerste klaslokalen in de Gijmel.

b)               in Gijmel van september 1937 tot 2014

1937 Zr Maria Donatilla, Loodts Maria Louisa, °Retie 1915. Tot 1953 in de bewaarschool.

1937 Zr Veremonda, Valvekens Maria Helena, °O.L.V.Tielt 1893. Tot 1949 in de gemengde eerste graad. Daarna naar Morkhoven.

1949 Zr Marie-Irène, Van Hout Jozefa, °Olen 1919. Tot 1950 in de gemengde eerste graad.

1950 Zr Marie-Alfredine, Irma Goormans,°Nijlen 1918. Eerste graad vanaf 1950. Wordt plaatselijke overste en spilfiguur. Vanaf 1 jan 1960 directrice van de onafhankelijke school tot 1978. Ze overleed te Westmalle op 21 okt 2005.

Afbeelding invoegen

Zuster Marie-Alfredine (Irma)

1953 Zr Maria Rosine, Gijbels Leona, °Tessenderlo 1914. Bewaarschool. Ziek, Naar Westmalle

1954 Zr Norma, bewaarschool, overleed te Vorselaar in 2017.

1959 In een voorlopig KLOOSTERGEBOUW, tot 1972, Daarna in Hombergstraat.

1959 Zr Lucilla, Wagemans Maria Catharina, °Tielen 1893. Keukenzuster.

1959 Zr Anseline, Bruyninckx Maria Leontina, °Rillaar 1894. Keukenzuster.

1962 Zr Sylvia Goovaerts, derde graad, van 1962 tot 1978. Daarna directrice tot 1986.

Afbeelding invoegen

1963 Zr Julia, keukenzuster, verblijft momenteel in Vorselaar.

1976 Zr Aloysia, Boonen Mathilde Augusta, °Kasterlee 1930. In de tweede graad tot 1986, daarna naar Geetbets.

1991 Zr Josephine-Marie, Alida Vermeiren, °Pulle 1921. Ze kwam na een loopbaan in Tielt-Winge op rust in de Gijmel. Overleed te Westmalle op 1 mrt 2020.

1999 Zr Alberta, Braekmans Maria Coleta, °Waarloos 1927. Kwam eveneens uit Tielt-Winge op rust in de Gijmel tot 2014. Ze overleed te Westmalle in 2018.

2001 Zr Hildegard komt naar de Gijmel en blijft gevangenispastor. Ging op rust in Lier.

2014 De school van Gijmel neemt afscheid van de laatste vijf zusters: Norma, Alberta, Alida, Julia en Hildegard. In 2017 verlaten de laatste drie ook de parochie.  

 

Naast de reeds genoemden waren ook nog volgende zusters van Vorselaar werkzaam in L of G. We geven enkel hun kloosternamen.

Adhemara, Adriana, Alarda, Albertine, Alfonsina, Alvera, Anastasia, Armelia, Augusta, Augustina, Bertha, Bibiana, Bruno, Chrstiana, Chrysanta, Clementiana, Damasia, Devota, Dora, Edelberta, Ephrem, Eventa, Florionda, Frumenta, Geralda, Gisiberta, Godarda, Godefrida-Maria, Godewende, Gorgonia, Graëlda, Griselda, Heriberta, Hilda-Maria, Hubertina, Joachima, Landelina, Lutgardis, Maria Liberta, Marie-Alexandre, Marie-Aline, Marie-Emelda, Marie-Evodia, Marie-Fanny, Marie-Josée, Marie-Juliette, Maura, Natanaëla, Norbertina, Palmyra, Pascale, Rachildis, Rodriguez, Romualda, Rosalia, Stephanie, Symphorosa, Theodula, Valeriana, Verona, Victima en Victorina.

(Wellicht waren er zusters die niet vereerd waren met hun kloosternaam. Na het concilie mocht die ook weggelaten worden en droegen ze weer hun meisjesnaam.)

2° De  zusters van Berlaar in Wolfsdonk van 1891 tot  1985 (school) en tot voorjaar 2003

1891 Zr Theresia, Anna Catharina Verelst wordt op 9 okt schoolhoofd.

         Zr Apollonia, Bernardine Bosmans, huishoudelijke hulp.

1893 Zr Roza, Maria Wouters, begint als hulponderwijzeres zonder vergoeding tot 1898. Tot 1949 stond ze in het kleuteronderwijs. Ze overleed in W op 18 aug 1955.

 Afbeelding invoegen

V.l.n.r.: zr.Apollonia, zr. Theresia en zr. Rosa in 1893

 Zr Albina, Louisa Cautereels, van 1935 tot 1939.

Zr Alexia, U.Bladt, van 1923 tot 1924.

Zr Ancilla, M.Th. Van Riet, van 1939 tot 1942.

Zr Annie, Leonie Smets,van 1944 tot 1952.

Zr Arsenia, Josephine Van Wesemael, van 1942 tot 1946.

Zr Bernice, Adriana Van Hoye,°Tielrode 1916, van 1955 tot 1976 °Tielrode. Was leerkracht, gaf catechese, deed ziekenbezoek. + Wiekevorst op 28 okt 2008.

Zr Bertha, Josephine Vermeulen, van 1910 tot 1913.

Zr Bibiana, Maria Vande Laar, 1ste kleuterklas van 1935 tot 1963. Ze was toen 70 jaar. Ze overleed  te W. op 14 juni 1978.

Zr Bonaventura, Maria Leysen, van 1913 tot 1920.

Zr Catharina,              Joanna De Ridder, °Antwerpen 5 april 1870, Van 1913 ror 1935. Ze overleed te W. op 14 nov. 1937.

Zr Chrysanta, M.Brisaert, van 1966 tot 1969. Schoolhoofd. Voordien en daarna in Blauberg.

Zr Cleophas, M.Hennus, van 1952 tot 1959.

Zr Febronie, Hennus, van 1949 tot 1951.

Zr Feliciana, M. Schoors, van 1948 tot 1948.

Zr Germa, Rachel Ooms, °Viersel 3 dec 1923, van 1946 tot 1966. Huishoudkunde in vierde graad W. Overleden te Berlaar op 11 april 2016. 

Zr Gisella, Leontine  Van Reppelen, van 1938 tot 1942 4de graad. Regentes landbouw.

Zr Hieronyma, A. Verwimp, van 1908 tot 1909.

Zr Josepha, Coleta Van Loon, van 1910 tot 1913.

Zr Lena, Elisa Keuppens, °Essen 23 mrt 1920, overleden te Wiekevorst op 28 juni 2012. Zus van Reginalda.

Zr Leona, Julia Van Cortenberghe, van 1928 tot 1935.

Zr Louisa, L. Gijsemans, van 1939 tot 1946.

Zr Maria Catharina, De Ridder Maria Joanna, vanaf 1935.

Zr Mechtild, Irma Keuppens, °Essen 29 sep 1925, van 1946 tot 1985 in W.  Kleuterschool en overste. Zorgde o.m. voor de bloemen in de kerk. Ze overleed te Bonheiden op 24 nov 2009.

Zr Milburga, Alda Rutten °Eksel op 28 mei 1918. Woonde in W. maar was werkzaam in de school en de verenigingen van Blauberg. Ze overleed in W op 6 april 2001.

 

Zr Rachildis,               Maria Adilia De Haes °Boksmeer (NL) 3 juli 1916 +Wiekevorst 27 jan. 2009.

Zr Richarda, M. Lambaerts, van 1946 tot 1950.

Zr Ruperta, Elisa Peeters, van 1932 tot 1966. Vierde graad. Schoolhoofd. O.m. leiding van zangkoor in de kerk.

Zr Tiburtia, B. Kuipers, van 1942 tot 1946.

Zr Urbanie, Emerence Van Echelpoel, van 1905 tot 1910.

 

Zusters verantwoordelijk voor het huishoudelijk werk:

Zrs Sebastiana, Genoveva, Josette, Hyacintha, Clara,Christine, Hilarina en Rachildis.

Tot in het voorjaar van 2003 woonden nog in Wolfsdonk de zrs Anne en Mechtild die toen naar Heist-op-den-Berg gestuurd werden, en zrsBernice en Yvonne die naar Wiekevorst moesten vertrekken. In 1991 waren ze nog samen met zr Milburga gevierd ter gelegenheid van 100 jaar zusters van Berlaar in Wolfsdonk.

Volgende keer: getuigenissen over onze geestelijken.

 GETUIGENISSEN OVER ONZE GEESTELIJKEN

Zr. Ruperta (Elisabeth Peeters)

Werkzaam in W. van 1932 tot 1966.

Haar gedachtenisprentje vermeldt het volgende:

‘Zuster Ruperta werd op 10 november 1905 te Essen geboren in het diepchristelijk gezin Peeters-Kerstens, waar de waarden van het leven werden voorgeleefd en een geestelijke roeping kon ontluiken. Op 28 augustus 1926 trad ze in te Berlaar, waar ze op 17 april 1928 werd geprofest. Zij had een jongere broer, pater Frans. Ze overleed te Kapellen in Zonnewende op 28 januari 1998.

Begaafd als zij was en een degelijke leerkracht, werd zij graag gezien bij de jeugd en de volwassenen. Zij was iemand met kracht en beeld van een eerlijke, rechtvaardige, gelovige vrouw met een overtuigd religieus leven. Haar inzet voor alles en nog wat was zeer bemoedigend.  

In 1970 is zij naar de gemeenschap van Kapellen gegaan waar zij de gave van het hart de boventoon gaf. In haar eenvoud was zij een voortreffelijke en liefhebbende medezuster, bereid om zorg en verantwoordelijkheid te dragen. Zij was een toegewijde en werkzame zuster met veel begrip, waardering en een warm hart voor familie, medezusters, medemensen’.

 Pater Emiel Rafaël De Roover, norbertijn van Averbode

Helper te W. op zon- en feestdagen van 1958 tot 1983.

Hij werd geboren te Boechout op 18 juli 1926 en ging kort na WO II binnen bij de norbertijnen in Averbode. Reeds als jonge frater mocht hij zich als hulpcantor ten dienste stellen van de abdijgemeenschap en als opsteller van het ziekenbriefje van de E.K. of Eucharistische Kruistocht die mede door priester Edward Poppe in de abdij was opgericht. Door Mgr. J.L. Brems werd hij op 12 augustus 1952 in de abdij tot priester gewijd. Hij doctoreerde in de H. Schrift en theologie te Rome en bekwaamde zich in de leer van de Kerkvaders, de oosterse wijsheid en kennis van het H. Land. Van 1956 tot 1968 gaf hij die kennis door in de abdij van Averbode. Ondertussen was hij ook de verantwoordelijke voor de jeugdkampen in en rond de abdij. Van 1972 tot 1988 doceerde hij H. Schrift en Kerkvaders in de abdij van Frigolet (Fr.). Ondertussen was hij gedurende 25 jaar in Wolfsdonk een graag geziene en graag beluisterde helper op zon- en feestdagen. Hij had niet alleen een aangename stem, maar kon ook de Blijde Boodschap naar het dagelijks leven brengen.

Daarna werkte hij vooral in Rome aan de voorbereiding van zaligverklaringen, in het bijzonder die van priester Poppe, en aan de redactie van tijdschriften.

Van 1983 tot 1988 was hij subprior en kapelaan te Bois-Seigneur-Isaac. Op 22 september 1988 werd hij rector van de zusters van de H. Vincentius a Paulo in Moerzeke, waar hij na een geduldig en moedig gedragen lijden overleed op 20 oktober 1992

Een confrater schreef op zijn doodsprentje ‘Met ongehoorde inzet en ijver beoefende hij een druk apostolaat. Toen hij in 1991 plotseling door een beroerte werd getroffen en gedeeltelijk verlamd bleef, werd zijn werkkracht gebroken. Hij zei toen zelf dat hij te hard gewerkt had. Het lijden werd zijn deel. De vrees van niet meer te kunnen werken is misschien wel het grootste offer geweest dat van hem was gevraagd. Door evangelische liefde, die nooit vraagt en altijd geeft, werd hij gedreven, hoe langer hoe onweerstaanbaarder naar algehele gelijkvormigheid met Jezus, door een leven dat gebouwd stond op consequente doorvoering van het Evangelie’.

Zuster Veronique (Maria Verbruggen)

Geboren te Langdorp, gedurende 65 jaar werkzaam in Grootlo.

Geboren in het gezin Verbruggen-Torfs op 22 februari 1908 en overleden te Westmalle op 23 maart 1993. Op haar doodsprentje lezen we:

‘Zuster Veronique was gedurende tientallen jaren de puike onderwijzeres van het eerste leerjaar. De kinderen leren lezen en rekenen, daarin was ze onovertroffen. Het voorbereiden op de eerste ontmoeting met de Heer, kon ze ontroerend mooi. Ze was steeds de eenvoudige gedienstige zuster; weinig vragend voor zichzelf, veel gevend aan anderen.

Ze genoot van een stevige gezondheid. Maar toen de ziekte zich enkele weken geleden aanmeldde, was het even wennen aan de gedachte dat nu alles gevraagd werd. De Heer mocht komen voor de definitieve ontmoeting. Ze had zonder voorbehoud naar Hem toe geleefd.

Voor de mensen van Grootlo is dit afscheid een onuitwisbare herinnering aan iemand die 65 jaar lief en leed met hen deelde’.

Zuster Elise Janssens

Wolfsdonk 25 mei 1921 - Brasschaat 20 nov 2006.

‘Na uw onderwijstaak in dienst van de kleuters ben je bij ons in Brasschaat komen wonen en heb je je volop ingezet voor wie het nodig had. Muziek was je leven, en je was dankbaar om de liturgische diensten die je mocht begeleiden.

Banneux en de zieken lagen je nauw aan het hart. Vooral het leven van de Congregatie en van uw familie nam je mee in het dagelijks gebed. Na dit rijkgevulde leven hebben we samen met je broers en zussen afscheid van je genomen op je laatste levensdag en je biddend begeleid op je tocht naar de Vader’.

 Afbeelding invoegen

Zuster Elise aan het orgel

Pater Valeriaan, picpus, (Louis Vercammen)

Wolfsdonk 23 sep 1879 - Honolulu 18 nov 1933.

Na het lager onderwijs bij meester Heylen ging hij naar het Damiaaninstituut in Aarschot. Op 20 okt. 1896 begon Louis het noviciaat in Kortrijk en kreeg hij Valeriaan als kloosternaam. Op 16 aug. 1903 werd hij priester gewijd. Tot sep 1905 gaf hij lesin Aarschot om daarna tot 1912  in het klooster te Kortrijk les te geven in kerkgeschiedenis en kerkelijk recht. Hij verzorgde er de redactie van het tijdschrift van Sint-Jozef. In 1914 aan het begin van WO I werd hij dienstdoend overste in Aarschot waar alle paters en broeders naar Duitsland waren weggevoerd. Hij hielp er mee aan de bedeling van brood aan de noodlijdende bevolking. Eind 1916 werd hij geestelijk directeur in hun klooster van Waudrez in Wallonië. In 1923 vertrok hij als missionaris naar Hawaï waar hij in een arme volkrijke buitenwijk van Honolulu pastoor werd. Omwille van zijn zwakke gezondheid werd hij directeur van het Klein Seminarie en aalmoezenier van een weeshuis. Zijn grafsteen bevindt zich op het Diamond Head Memorial Park in Honolulu.

Afbeelding invoegen   

Broeder Simeon (Ferdinand Alaerts)

Blauberg 17 mei 1874 - Aarschot Picpussen 18 juni 1957.

Na zijn kinderjaren in Wolfsdonk trok hij naar het Damiaaninstituut in Aarschot. Hij legde zijn gelofte af te Leuven in 1896 en werd medestichter en tevens eerste kok van het huis in Grave (NL). Daarna werd hij kok in Kortrijk en ook in Tremelo. Vanaf oktober 1909 verbleef hij te Aarschot als bedelbroeder en als propagandist van het ‘Groen Boekske’ Op 8 september 1914 werden alle paters en broeders gevangengenomen en een paar dagen later ondergebracht in het kamp van Sennenlager. Een paar dagen later werden ze geïnterneerd in het Groot Seminarie van Münster. Toen uit onderzoek bleek dat de betichtingen tegen de kloostergemeenschap vals waren, werden ze overgebracht naar Grave (NL) omdat de financiële toestand in Aarschot te slecht was en gevreesd werd dat ze daar terug op bedeltocht zouden trekken. Tijdens hun ballingschap in Grave was broeder Simeon portier en koster. In het oorlogsschooltje van Tremelo werd ondertussen veel gebrek geleden omdat de giften die bedelbroeder Simeon binnenbracht ontbraken.

Gedurende vijftig jaar heeft hij de meeste wegen van het Vlaamse land meermaals belopen. Tegelijk was hij een levende schakel tussen de school van Aarschot en de vele oud-leerlingen.

Op 13 juni 1957 maakte hij zijn laatste wandeling in de kloostertuin. Hij overleed op 18 juni in de vooravond bij het luiden van het Angelus.

 

Pater Ignace, ( Achiel Sempels) norbertijn

Wolfsdonk 21 april 1902 - Jaù (Brazilië) 15 juli 1975.

 

‘Afkomstig uit een zeer talrijke familie bracht hij een diepe godsvrucht, een grote eenvoud en een steeds blij gemoed mee. Het voorbeeld van zijn twee ooms riep hem uit Wolfsdonk naar Averbode. Zij waren als pioniers naar Brazilië vertrokken op het einde van de XIXde eeuw. Hun voorbeeld zou hij volgen.

Dadelijk na zijn priesterwijding (29 sep 1928) en theologische studies vertrok hij naar Brazilië en zou er heel zijn priesterleven werken. In alles en altijd straalde de eenvoud en de blijheid. Heel zijn apostolaat bestond uit de opleiding van toekomstige priesters. Hij heeft geen schitterende daden verricht, maar zijn werk werd stipt en trouw verzorgd en steeds met die blijde glimlach van iemand die gelukkig is.

Zijn fijne ziel kwam ook tot uiting bij het kunstig verzorgen van bloemen en het kweken van zeldzame planten. Dat deed hij eerst in de tuin van Averbode en later te Pirapora. En wanneer dan de tijd van lesgeven voorbij was, wijdde hij zich liefst helemaal aan de eenvoudige mensen die met hun miseries troost kwamen zoeken in het heiligdom van de goede Jezus van Pirapora. Na een lange pijnlijke ziekte is pater Sempels te Jaù overleden’.

Pater Gerard Van Looy, picpus

°Putte 3 maart 1918 - pastoor in L. Sint-Pieter (vanaf 1963), + Aarschot 12 mei 1987.

Hij deed zijn professie te Tremelo op 15 sept. 1937 en ontving de priesterwijding te Zandhoven op 18 juli 1943. Na zijn wijding was hij een aantal jaren leraar tot hij in 1963 pastoor werd te Langdorp. ‘Hij hield van zijn mensen op een heel bijzondere manier. Hij was een echte herder, bedachtzaam, grootmoedig, dienstbaar. Zijn grootste gave was een relativerende kijk op het leven. Zijn levensstijl werd gekenmerkt door humor en een geestig woord. Eerbied voor de eigenheid en het ritme van elke mens was nog zo’n kenmerk. Hij "dwong” niemand. Volgend jaar zou hij 25 jaar pastoor zijn. Het blijft een droom.

Pastoor Van Looy werd ziek en dag na dag moest hij meer en meer afstand nemen van zijn parochie. Het ging niet meer.Ook wij zagen dat hem dat pijn deed. Eerder dan verwacht stierf hij in de kloostergemeenschap van Aarschot op 12 mei. In die communauteit kwam hij graag, bijna dagelijks. Van daaruit kreeg hij tijdens de weekends ook hulp van pater René Obbels. De laatste maanden was hij er thuis. Hij was er een goede en graag geziene medebroeder.

De liefde voor zijn religieuze gemeenschap bleef niet bij woorden alleen’.

Zuster Bibiana, (Maria Van de Laar)

Eerste kleuterklas in W. van 1935 tot 1963.

‘43 jaren is ze in Wolfsdonk geweest. Al die tijd heeft zij haar beste krachten gegeven aan het onderwijs van de kinderen. Tot de ouderdom van 70 jaar stond zij in de klas, en daarna bleef zij nog behulpzaam voor het aanleren van breiwerk. Zij was vol werklust, toewijding, geduld, en leidde de kinderen op met vaste hand.

De twee laatste jaren zijn voor haar een beproeving geworden: ze kon niet meer naar de kerk en de school, ze kon niet meer werken, zelfs geen partijtje kaart meer spelen. Toch getuigde zij steeds van rustige zekerheid en opbeurende blijmoedigheid. Wie haar bezocht om haar te troosten, werd getroffen door haar tevredenheid. De glimlachende zuster bezat de kunst om met kwinkslagen en rake antwoorden iedereen opgeruimd te stemmen. En dan dat opgewekte, overtuigde, immer herhaalde dank u. Ze dankte voor iedere dienst, voor de kleinste attentie Twee dagen voor haar heengaan heeft zij buitengewoon vriendelijk afscheid genomen van haar medezusters. Dan is ze stil geworden om voor haar schoon levendank U, Heer te gaan zeggen in de hemel’.

Zuster Gerda, (Elisa Peeters)

Wolfsdonk 1928-Wiekevorst 2011

‘De liefde voor de Heer gaf haar de kracht om zich met warme zorg in te zetten voor haar kleuters, de medezusters en haar familie.Tevreden en blij kon ze vertellen over haar gelukkig leven en de gemeenschappen waar ze zich mocht thuis voelen.Volgend gebed van priester Edward Poppe was haar inspiratiebron en ze wil het ons als een geestelijk testament nalaten’.

"Heer Jezus, ik bied U mijn handen om uw werk te verrichten, om uw zegen te spreiden. Ik bied U mijn voeten om uw weg te gaan. Mijn ogen opdat Gij ze richten wilt met tederheid, mijn verstand om te denken, mijn geest om te bidden, mijn mond om te spreken uw woord van wijsheid en liefde. Ik geef U mijn hart om U en alle mensen te beminnen. Laat mij kleiner worden en wordt Gij groter in mij. Zoon van de Vader, levend in Maria, leef ook in mij”.

E.H. Renaat Vermeulen, directeur St.-Norbertuscollege Antwerpen

Gijmel 8 mei 1922 - 31 juli 1982

‘Na verdere studies te Leuven en een jaar leraarschap aan het college in Herentals kwam E.H. Vermeulen naar Antwerpen en het St.-Norbertuscollege waar hij in 1960 directeur Keyzer opvolgde, die in de bergen te Zermatt was omgekomen. E.H. Vermeulen heeft leiding gegeven in zeer moeilijke omstandigheden. De zorg voor de geest kwam bij hem op de eerste plaats. Wie initiatief wilde nemen gaf hij aanmoediging en ruimte. Hij bleef bij al zijn verwezenlijkingen de bescheiden stille werker, met veel toewijding, bekommerd om het welzijn van personeel, leraars en studenten. Zijn warm priesterhart maakte hem mild in zijn beoordeling en verklaarde zijn grote zorg voor het religieuze leven van zijn leerlingen. Met hem is een innig-goed mens en een diepgelovig priester heengegaan. Een zwaar verlies treft de hele Norbertusgemeenschap’.

Philomena Weckhuysen, lekenmissionaris

In Langdorp geboren op 12 April 1941 als dochter van Jan Baptiste en Maria Van de Weyer.

Ze vertrok in 1968 naar de Republiek van Djibouti, een land dat gelegen is in de Hoorn van Afrika. Ze deed dat niet als religieuze van een congregatie maar als ‘Medewerkster van het Apostolaat’ of ‘lekenmissionaris’. In het bisdom Djibouti werkte ze als lerares in een katholieke school ‘Foyer Social’ voor de promotie van de vrouwen en jonge meisjes.

De bisschop zond haar naar het dorp Tadjourah in het noorden van het land om er les te geven in ‘Snit en Naad’ en huiselijke opvoeding. De hoofdtaal is er Frans aangezien het een kolonie is van Frankrijk. Naast het lesgeven werd ze in 1991 ook directrice.

Om financiële redenen werden in 2002 de sociale Foyers omgevormd in ‘Centre LEC’ wat een afkorting is voor Lire Ecrirer Compter et Parler (lezen, schrijven, rekenen en spreken). Het zijn dus scholen voor kinderen, jongens en meisjes, die moeilijkheden hebben in hun studies of nog ongeletterd zijn. Maar die het later dikwijls heel goed doen.

In 2010 werd Philomena gevraagd als lid in het bureau van Caritas en tevens om verantwoordelijk te zijn in het binnenland van Tadjourah bij de plaatselijke organisaties om samen met hen hulp te verlenen aan gezinnen die zeer afgezonderd leven en hulp nodig hebben.

Het is goed om weten dat 99% van de bevolking van Djibouti muzelman is en zelfs 100% van de leerlingen en leerkrachten. En toch zijn de Katholieke Scholen er zeer gewaardeerd.

Philomena zegt: ’Als Christen is onze inzet bruggen te bouwen tussen de verschillende godsdiensten. En dat doen we niet met discuteren of ‘zieltjes winnen’. Jezus is immers gekomen om alle mensen te verlossen. Door vanuit zijn Geest te leven is iedere christen missionaris. Onze zending hier is dus: met Gods genade de boodschap van Jezus’ Evangelie te beleven en zo getuigen te zijn van zijn Liefde voor elke persoon die we dagelijks ontmoeten’.

Afbeelding invoegen

Zijne Heiligheid Franciscus verleent van ganser harte de Apostolische zegen aan Philomena Weckhuysen bij gelegenheid van de 50ste verjaardag van Missionair Leven in Djibouti, en door de tussenkomst van de Heilige Maagd, smeekt hij om een nieuwe overvloed aan goddelijke genade.

In ‘de autotoerist’ van 9 juli 1970 vonden we een paar interessante artikels over Langdorp. We bezorgen ze u de volgende twee weken. 

Voor correcties, aanvullingen en andere gegevens:

* Julia Brems, Elsleukenstraat 23, gsm 0472 86 65 71  julia.brems@skynet.be

* Renaat Van den Berckt, Volkensvoortstraat 35, gsm 0473 50 43 12 renaatvdb35@gmail.com.