(UA-31898617-1)60035425 Sint-Pieter,Langdorp,Gijmel,Wolfsdonk,Aarschot,godsdienst,religie,gemeenschap,

2021ReligieuzenLangdGijWolfsd

WIE WAREN en ZIJN ONZE GEESTELIJKEN?  DEEL 1

Een geïnteresseerde lezer van onze bijdragen stelde onder meer deze vraag. En al beschikken we niet over een volledige lijst om hier een antwoord op te geven, toch willen we al een eerste deel publiceren waarmee we met jullie op zoek kunnen gaan niet alleen naar een aanvulling ervan, maar vooral naar levensverhalen van en anekdotes over onze Langdorpse geestelijken. We zouden immers ook graag hun warm kloppend hart willen voelen. 

In Wolfsdonk vonden we reeds een drietal documentatiemappen met namen van zusters, broeders, paters en priesters. Eén daarvan werd door pastoor Fonteyn in de jaren 1957-1958 samengesteld en een andere door Frans Janssens, de drijvende kracht achter de Wolfsdonkse dorpsraad. Uit Gijmel kregen we al wat gegevens over geestelijken uit de documentatie van Bekke Lemmens. Daarnaast beschikken we over een elektronisch bestand van doodsprentjes en -brieven waarmee we een drietal jaren geleden begonnen zijn en dat nog haast dagelijks groeit. Het bevat reeds ruim 3000 namen, vooral van gewezen bewoners van Wolfsdonk. Hiervoor waren enkele verzamelaars en families bereid ons hun persoonlijke verzameling voor enkele dagen uit te lenen.

We durven hopen ook van uwentwege niet alleen aanvullende gegevens te ontvangen voor de lijst der geestelijken, maar zo mogelijk ook een tijdelijke uitlening van uw doodsprentjes en -brieven. Het kan allemaal terecht op deze adressen:

* Julia Brems, Elsleukenstraat 23, gsm 0472 86 6571  julia.brems@skynet.be

* Renaat Van den Berckt, Volkensvoortstraat 35, gsm 0473 50 43 12 renaatvdb35@gmail.com.  

             

A.  Zijn afkomstig van Langdorp, Gijmel of Wolfsdonk

 Alaerts Franciscus, broeder Timoteus, Picpus, werd geboren te Blauberg op 15 juni 1879 als zn van Edward en Van de Brande Seraphina maar woonde te Wolfsdonk tegenover de rijkswacht. Hij legde gelofte af te Kortrijk op 17 mei 1898 en was professor in de wijsbegeerte. Hij werd ziek en overleed  te Aarschot op 10 okt 1902 slechts 23 jaar oud. Hij is een broer van Ferdinand.

* Alaerts Ferdinand, broeder Simeon, Picpus. Zelfde ouders als Franciscus, geboren te Blauberg op 17 mei 1874. Hij legde zijn gelofte af te Leuven op 26 mrt 1896 en was bedelbroeder tot kort voor zijn overlijden in 1955.

Andries Celina,zuster Valerie (Vorselaar),  L of G. zus (?) van Magdalena.

* Andries Magdalena, zuster Maria Firmine (Vorselaar), L of G.

Bergen Magdalena, zuster Raphaël, °Testelt 27 nov 1926, maar woonde te W.  Dochter van Jan en De Hondt Theresia, deed haar gelofte te Scherpenheuvel bij de zusters Ursulinen. Wellicht is ze daar ook overleden.

Bergen Maria,zuster Maria Eulalie (Vorselaar), L of G.

Billion Frans Aloïs, pater Joannes van de congregatie van O.L.Vrouw van Barmhartigheid, (Scheppers), werd geboren te °W. op 7 mei 1849, zn van Henri en Bergen Antonia. Hij was ingetreden te Mechelen om broeder te worden. Pas toen hij in Jefferson (V.S.) werkzaam was, deed hij verdere studies om priester te worden. Wijding te Dakota, Sioux op 22 nov 1891. Pastoor in Wakonda (Zuid-Dakota). Hij overleed te Wakonda, Sioux op 15 apr 1896.

Boeckx Albert. °W.17 jan 1917 zn van Victor en Meynckens Maria, werd priester gewijd te Luik op 17 okt 1943 en vanaf september leraar benoemd in St.-Truiden. Hij overleed aldaar in de kliniek op 16 okt 1955, 38 jaar oud.

Boeckx Frans Louis,°W.22 dec.1874, zn van Jan Jozef en Van Wezemaal Maria Catharina. Priester gewijd te Mechelen op 5 apr 1899. Werd eerst meewerkend priester te Vossem en vanaf  29 mei 1901 onderpastoor te Kessel-Lo tot 25 jan 1912. Vervolgens was hij onderpastoor te Vollezele tot 20 jan 1915. Ten slotte werd hij pastoor benoemd te Leerbeek en was daar werkzaam tot 15 mrt 1941. Hij kwam op rust in Wolfsdonk in de Senatorlaan en overleed op 15 jan 1970 in de kliniek van Diest.

Afbeelding invoegenE.H. pastoor Louis Boeckx

Boeckx Rosa,zuster Maria Stanislas, °W.11 juni 1906, dr van Victor en Meynckens Maria, trad binnen en deed haar gelofte bij de Ursulinen van Vorst-Laakdal op 21 sep 1931. Ze verbleef er wellicht tot haar dood.

Boeckx Simon, °W. 14 mei 1862, zn van Petrus Egied en De Kock Maria Rosalia. Wijding te Mechelen op 9 mei 1886. Eerst was hij leraar te Halle in het O.L.V.-college tot 29 jan 1892 en ten slotte leraar te Mechelen in de middelbare meisjesschool tot 9 aug 1910. Hij kwam op rust naar Wolfsdonk tot mei 1940, en overleed in Oostende op 3 nov 1940. Hij was oom van pastoor Louis Boeckx.

Boeckx Suzanna, zuster Marie-Louise, °W.18 mei 1914, dr. van Denis en Jans Lucie, trad in bij de zusters van Bever en deed er haar gelofte op 22  juli 1939. Ze verhuisde naar Neufville (Fr) in aug 1940. Verdere gegevens ontbreken.

Brems Bernardus,°W.11 feb 1791, zn van Joannes Antoon en Willems Maria Theresia. Wijding te Mechelen op 1 jan 1814. Hij werd onderpastoor te Deurne tot 16 juni 1819, pastoor te Berchem St.-Agatha tot 21 juni 1826, pastoor te Kampenhout tot 15 mrt 1855 en pastoor te Meerbeek-Everberg tot zijn overlijden op 13 april 1963. Hij was broer van Jan Frans en Vital Brems.

* Brems Jan Frans,°W.17 mrt 1789, zelfde ouders. Na zijn priesterwijding te Mechelen op 14 mrt 1812  werd hij onderpastoor in Hoboken tot 1 juni 1814, in  Balen tot 9 mrt 1820. Daarna was hij  pastoor in Zichem tot 12 mrt  1827 en in Zandhoven waar hij ook overleed op 15 sept 1852.

* Brems Vital,°W. 28 april 1801, dezelfde ouders. Wijding te Mechelen 24 apr 1825. Hij werd onderpastoor te Berg tot 5 juli 1831 en te Merksplas tot 28 juli 1836. Op 28 juli 1866 ten slotte werd hij pastoor te Turnhout-Schoonbroek. Hij ging op rust te Merksplas en overleed daar  op 1 juli 1872.

Deze drie priesters waren groot-ooms van Mgr. Jozef Brems uit Testelt, bisschop in Denemarken. Ze hadden gestudeerd in de zogenaamde Latijnse School van Joannes-Baptista Peeters waarover meer in ‘Wolfsdonk weleer’ blz. 144.

Brems Jan Baptist °W. 10 juli 1783 was zoon van Andreas en Van der Borght Catharina Theresia. Priester gewijd te Mechelen op 23 sep 1809, werd hij onderpastoor te Beerse tot 6 nov 1821 en daarna op dezelfde plek pastoor tot zijn overlijden op 28 april 1864.

Brems Pius °W. 18 juni 1871, zn van Jan Antoon en Sannen Barbara, ontving de priesterwijding te Mechelen op 6 apr 1896. Hij werd onderpastoor in Pamel en vanaf 12 jan 1900 in Nieuwrode tot 3 aug 1901. Daarna werd hij coadjutor (meewerkend priester) in Neervelp tot 11 jan 1907 en in Etterbeek St.-Gertrudis tot 17 nov 1927. Ten slotte werd hij onderpastoor in Brussel St.-Clara tot  zijn overlijden op 15 mrt.1932. Hij was broer van Frans Polidor.

* Brems Frans Polidor °W. 16 juli 1877, dezelfde ouders, werd priester gewijd te Mechelen op 24 mei 1901. Hij was onderpastoor te Merksem tot 25 feb 1905, coadjutor te Bierbeek tot 11 juli 1911, te Gooik tot 5 febr 1919, en onderpastoor te Herent tot 17 dec 1928. Daarna was hij pastoor te Roosbeek tot 30 sept 1951 en rustend te Scherpenheuvel !ot hij op 9 sept 1957 overleed in de kliniek te Leuven. Hij werd begraven in Wolfsdonk op 13 sept 1957.

Bruyninckx Jan Baptist, °W. 16 sept 1851 was zoon van Ignaas en Verbruggen Monia. De wijding ontving hij te Mechelen op 22 sep 1877. Hij werd coadjutor te Attenrode tot 19 mrt 1880, onderpastoor te Sint-Lenaerts (Brecht) tot 3 aug 1904 en pastoor te Kortenaken tot op 10 sept 1922, de dag van zijn overlijden.

Ceulemans Francine, zuster Sophia (Vorselaar), L of G.

Engelen Angèle, zuster Margareta (Vorselaar),  L of G.

Engels Franciscus, W. 18 juni 1866 zn van Jan en Van Looy Maria Theresia, kreeg bij de paters norbertijnen in Tongerlo de kloosternaam Evermodus, maar ontving de diocesane priesterwijding te Mechelen op 23 okt 1892, werd leraar te Basse-Wavre, parochiepriester te Geel, Anderlecht en Brussel. Hij werd benoemd tot rector bij de zusters in Schaarbeek en bleef daar van 1921 tot zijn overlijden op 27 jan 1928. Hij was broer van Joannes.

* Engels Joannes, °W.4 jan 1872, zn van dezelfde ouders, werd als pater Franciscus gewijd bij de Norbertijnen van Tongerlo op 20 apr 1897. Hij werd proost van de monialen te Oosterhout (NL) en overleed daar op 5 mrt 1922.

EveraertsAdeline, zuster Maria Nicasia °W. 31 okt 1907, dr van Joannes en Jansen Angelina.  Ze deed haar gelofte op 7 sept 1931 te Berlaar. Geen verdere gegevens. Zus van Maria Elisabeth.

* Everaerts Maria Elisabeth, zuster Maria Antonia (Berlaar) °L. 13 okt.1904, dezelfde ouders,  gelofte te Berlaar op 17 sep 1928. Ze verbleef te Berlaar en te Kapellen waar ze op 24 aug 1983 overleed.

Everaerts Florentina, zuster Cornelia (Berlaar) °W. 10 juni 1885 dr van Jozef en Beylemans Maria Carolina. Legde haar gelofte af te Berlaar op 16 sept. 1909. Verbleef te Nieuwmoer, Kapellen, Merksem en Wiekevorst. Geen verdere gegevens.

Geerts Florentina, zuster Maria Leonia (Berlaar), °W. 8 feb.1883, dochter van Henri Geerts  en Francisca Bergen (zie foto 52 in ‘Honderd jaar de lens op Langdorp’), Ze was werkzaam te Webbekom en is daar ook overleden op 7 nov 1952. Ze was tante van o.m.Frans Brems en Frans Van den Berckt.

Heylen Isidorus, broeder Pascal, °W 3 mei 1861 zn van Jan Jozef en Verbiest Maria Isabella, legde als redemptorist zijn gelofte af op 1 nov 1891. Hij werkte te Jette, en te Rome op het generalaat. Hij is overleden te Boulogne-sur-Mer op 28 nov 1940. Hij was broer van Antonius en van meester Jan-Baptist, en oom van Heylen AntoonJozef.

* Heylen JozefAntonius (Toon),  ingetreden bij de jezuïeten, °W 5 okt 1863, dezelfde ouders. Overleed te Vineville (Macon in de USA) op 13 aug 1888. Hij was nog geen 25 jaar en wellicht

nog niet priester gewijd. De brief die zijn vader ontving na zijn overlijden volgt over enkele weken.

Heylen Antoon Jozef(Jef), °W. 3 mei 1889, zn van meester Jan-Baptist en Wellens Maria Leonia, priester gewijd te Mechelen vlak voor W.O. I die hij als aalmoezenier bij het leger meemaakte. Een tweede maal zou dit gebeuren in W.O. II en in bezet Duitsland. Ondertussen was hij leraar in een college. Later werd hij aalmoezenier in de Sint-Elisabethkliniek te Ukkel tot hij  op rust kwam in Wolfsdonk bij zijn zussen Eliza en Marieke (nu Senatorlaan) en daar overleed op 18 apr 1958.

Heylen Bertha, zuster Floribertha, (Vorselaar), L of G.

* Heylen Josephine, zuster Cornelia (Vorselaar), L. of G.

* Heylen Roza, zuster Norbertine (Vorselaar), L of G.

Heylen Magdalena zuster Illuminata, norbertines van Duffel, °W. 3 feb 1927, dr van Frans en Grieten Irma Rosalia. Deed haar geloften te Duffel op 11 april 1956. Ze werkte daar als verpleegster. Geen verdere gegevens. Ze was zus van Harlinda.

* Heylen Maria Harlinda, zuster Rosula, norbertines van Duffel. °W.11 okt.1937, dezelfde ouders. Geen verdere gegevens.

(Wordt verdergezet)

 

WIE WAREN en ZIJN ONZE GEESTELIJKEN?  DEEL 2

  

A. Vervolg: Geestelijken van Langdorp, Gijmel of Wolfsdonk afkomstig

 

Dehond Hortensia, zuster Teresita (Berlaar), °L.30 okt 1916 dr van ??, gelofte 25 apr 1941, overleden op 15 juli 1996 in Berlaar.

Jacobs Louis, pater Timoteus picpus, °W. 10 mei 1909 zn van Karel en Eggers Maria Catharina. Hij deed zijn middelbare studies in het Damiaaninstituut van A., zijn noviciaat en filosofie in Tremelo en theologie in Zandhoven waar hij op 25 juli 1935 de priesterwijding ontving. Hij vertrok als missionaris naar de Hawaï-eilanden op 11 juli 1936. Daar is hij in een viertal parochies pastoor geweest. Hij kwam met verlof in 1948, 1955 en 1967. Hij overleed in Honolulu op 5 mei 2003.

Janssens Elise, zuster Maria Leopolda van Opwijk, °W. 25 mei 1921, dr van Leopold en Didden Ludovica. Deed haar gelofte in Opwijk op 8 sept 1942. Ze verbleef in Sterrebos, Wuustwezel, Hulshout, Opwijk en Leefdaal. Zus van Isabella en Maria Leopoldina en van Frans Janssens-Verreydt. Zij overleed in de kliniek van Brasschaat op 20 nov 2006.

* Janssens Isabella,zuster Maria Reginalda van Opwijk, °W. 29 jan 1933, dezelfde ouders. Ze deed haar gelofte te Opwijk op 31 aug 1954 en was werkzaam in Kalmthout-Heuvel.

In mrt 2021 was ze nog in leven.

* Janssens Maria Leopoldina, zuster Maria Michelina van Opwijk, °W. 1 dec 1929, dezelfde ouders. Ze deed haar gelofte in Opwijk op 13 aug 1951 en verbleef daarna in Kalmthout-Achterbroek en Ruisbroek-Sauve-Garde. Ze overleed in Kalmthout op 12 mei 2020.

Janssens Josephine, zuster Simonne van Vorselaar (Christelijke scholen), °L. 6 juli 1921, schoonzus van Marcel Verbruggen. Ze deed haar gelofte op 26 juli 1939 en overleed in Westmalle op 8 aug 2017.

In het gezin J.Baptist Liekens - M.Thérèse Schepers (Hoek Oudenstok/Diepvenstraat) waren twee dochters bij de grauwzusters in Antwerpen:

Liekens Maria Angelina, zuster Godelieve, ° Herselt op 9 dec 1907 maar het gezin verhuisde korte tijd daarna naar L. Gelofte op 1 juli 1934. Overleden in Antw. op 7 mei 1997.

*Liekens Maria Elisabeth,zuster Bonaventura, °L. 19 juni 1910. Gelofte 11 aug 1935. Overleden in rusthuis H.-Hart Nijlen op 8 sept 1999.

Liekens Hilda, zuster Antonia, grauwzuster Antwerpen, ° Blauberg  24 apr 1932. Enkele jaren later verhuisd naar L. Gelofte 30 dec 1954. Ze verblijft momenteel in een RVT in het Antwerpse. Zuster Godelieve en zuster Bonaventura waren haar tantes.

Meynckens Rosalie,zuster Brigitte van de Goede Herder, °L.4 april 1883, dr van Jan-Baptist en Brems M.Theresia. Gelofte in Meerle. Ze overleed op 13 aug 1964.

* Meynckens Juliette, zuster Martha, °L.23 jan 1880, idem. Zrs H.-Hart Oudergem, +juli 1953. 

Pauwels Elisabeth, zuster Alvara, Berlaar °W. 17 sep 1915, dr van Frans  en van Peeters Maria Catharina. Gelofte 27 april 1939. Geen verdere gegevens. Zus van Maria Josephina  NOTA: ze was tevens zus van Louis Pauwels ( Mouthoren) en Jozef (Elsleuken) - gekend als familie Tamboer.

*Pauwels Maria Josephina, zr Catharina, Berlaar °W. 26 sept 1913, dezelfde ouders. Gelofte 27 apr 1942, Ze overleed in Wiekevorst op 3 april 2001.

Pauwels Maria, zuster Cornelie, ursulinen Scherpenheuvel, °W. 9 jan 1911, dr van Jozef en Blockx Elisabeth. Ze deed haar gelofte in Scherpenheuvel op 31 aug 1932 en is overleden in Leuven 29 op mrt 1996. Ze is de zus van Maria Clementina.

* Pauwels Maria Clementina, zuster Heliodora, Berlaar, °W 14 jan 1931, dezelfde ouders,  gelofte in Berlaar op 30 april 1952.

Peeters Andreas Benedictus °W.13 apr 1790 zn van Gaspar en Peeters Anna Elisabeth (Zavel). Wijding in Mechelen op 18 mrt 1813.  Hij werd in Steenokkerzeel onderpastoor  tot 7 juni 1821 en daarna pastoor. Op 30 apr 1844 werd hij tevens district-deken van Vilvoorde. Hij overleed in Steenokkerzeel op 8 mei 1857.

NOTA Op een gedenksteen in deze kerk staat hij vermeld als "Weldoener van deze kerk”. Hij vergrootte voor eigen rekening de zijbeuk van de kerk. Zijn vader en zus Anna Catharina woonden bij hem in. Joannes Antonius was zijn broer.

*Peeters Joannes Antonius °W.17 jan 1799. Wijding in Mechelen 14 juli 1821. Onderpastoor  in Steenokkerzeel tot 17 juni 1857. Pastoor in Sterrebeek tot 20 juni 1865. Rustend in W tot zijn overlijden op 12 feb 1880.

NOTA:  zij studeerden aan de Latijnsche School, de eerste middelbare uit de streek, die door Joannes-Baptista Peeters van de Zavel op de Rode werd opgericht. (Zie W.w. blz.144).

Peeters Bertha, zuster Ceciliana (Berlaar) °W.  6 jan 1904 dochter van Joannes en Cauberghs Joanna. Ze deed haar geloften in  Berlaar en is daar ook overleden op 1 mei 1970. Ze is de zus van Joanna Dymphna en van Leonia Peeters.

* Peeters Joanna Dymphna, zuster Wenceslas, Berlaar. °W 19 mrt 1893. Gelofte 17 sept 1918, +?

* Peeters Leonie, zuster Dymphna, Berlaar °W. 19 okt.1895. Gelofte 5 sept.1925, +?

Nota: ze zijn zussen van de echtgenotes van Edward Luyten, Isidoor Verheyen en Fille Peeters (Veerlestraat).

Peeters Bertha, zuster Maria Augustina, ursuline Scherpenheuvel °W 23 mrt 1905 dr van Louis en Gebruers Maria. Gelofte 13 sep 1927. +? Ze is zus van Juliana en Maria Peeters..

* Peeters Juliana, zuster Maria Amanda, ursuline Scherpenheuvel °W.18 dec.1902, gelofte 13 sept 1927. Werkte in Scherpenheuvel en in Belgisch Kongo. +?

* Peeters Maria,zuster Monica, ursuline Scherpenheuvel,°W. 2 juli 1898, idem dr van Louis en Gebruers Maria, Gelofte 28 aug 1934, +Scherpenheuvel 26 mei 1949.

Peeters Joannes Franciscus °W. 6 feb 1862, zn van Gaspar Vitus en Sools Maria Theresia. Wijding in Mechelen op 19 juni 1886. Daarna leraar in St.-Norbertuscollege Antwerpen tot 29 dec 1886, onderpastoor in Leuven St.-Michiel tot 20 apr 1900, pastoor in Attenrode tot zijn overlijden 28 mrt 1905.

Peeters Jozef, pater Erik, passionist. Hij werd geboren in  W. op 8 juni 1922 als zoon van Jozef en Octavie Janssens. Ontving de priesterwijding in Diepenbeek op 14 apr 1948. Werd missionaris op enkele plaatsen in Congo tot 1976. In ons land was hij werkzaam in Ransberg, en in de kloostergemeenschap van Kortrijk waar hij op 11 oktober 1995 overleed. Broer van Elisabeth.

* Peeters Elisabeth, zuster Gerda, Berlaar °W 26 jan 1918. Gelofte op 31 aug.1936, kleuterklas te Wiekevorst  en daar overleden op 10 okt 2011.

Sannen Irma, zuster Maria-Octavia (Vorselaar), L of G. Geen verdere gegevens.

Sannen Joannes Emmanuel°L. 12 jan 1838, zn van Jan Frans en van De Kock Maria Theresia, priester gewijd in Mechelen op 21 dec 1801. Pastoor in Vollezele en daar overleden op 8 nov 1920.

In het gezin van Petrus Sempelsen Leonie De Hondt waren vier dochters bij de zusters ursulinen te Scherpenheuvel en één zoon witheer van Averbode. Een gezinsfoto staat in W.w. op blz. 114.

* Sempels Achiel °W 21 apr 1902, overleden als missionaris in Brazilië op 15 juli 1975.

* Sempels Anna °W 29 mrt 1905, zuster Angelina, overleden in Diest op 5 dec 1995.

* Sempels Francisca°W 8 aug 1896, zuster Mathilde, overleden in Scherpenheuvel op 24 jan 1992

* Sempels Leonie°16 juli 1890, zuster Emelie overleden in Scherpenheuvel op 11 aug 1983.

* Sempels Marie °W. 25 mei 1893, zuster Christine, overleden in Scherpenheuvel op 3 jan 1974.

In het gezin van IgnaasSempels en Francisca Peeterswaren twee witheren van Averbode en één ursuline van Scherpenheuvel.

* Sempels Amandus Franciscus (Jacobus Hroznata) °W. 13 mei 1877 overleden in Averbode op 2 mrt 1907.

* Sempels Antonius°W. 15 nov. 1872, witheer Averbode, pastoor in Messelbroek en overleden in Averbode op 14 mei 1925.

* Sempels Clementina°W. 9 sep 1870, zuster Maria Colombia (orde?) overleden in Buizingen op 21 aug. 1917.

Smekens Maria Angelina, zuster Laurence, ursuline Scherpenheuvel, °L 3 mrt 1866, dr van Louis en van Van Woensel Bernardina. Ze is overleden in Scherpenheuvel op 28 okt 1958.

Soetemans Maria Francisca, zuster Carolina, grauwzuster in Antwerpen, °W. 26 juli 1866, dr. van Jan Antoon en Rens Rosalia. Gelofte in Antw. op 25 juni 1895. Overleden in Antw op 3 april 1956. Nota: ze leerde als dienster in Antw. de grauwzusters kennen. Zij was tante van Maria Soetemans en van Anna Tielemans, zuster Gabriël.

Soetemans Maria, zuster Gerarda van de grauwzusters in Antwerpen,°L op 15 mrt 1891, dr van Jan Isidoor (°W. 17 mei 1860) en Billion Paulina (°W. 11 mrt 1864). Ze overleed in Antw. rond 1968.

Soetemans Maria Justina, zuster Servanda ( Vorselaar). ° L. 25 feb 1890, dr van Jan Antoon en Willems Francisca. Ingetreden 10 apr 1910. Overleden in Westmalle op 24 sept 1951.

Somers Emerentiana, zuster Henrica (Berlaar), °W 25 aug 1882 dr van Louis en Van Habberney Isabella. Ze deed haar gelofte in Berlaar op 15 sep 1908. +? Zus van Maria Somers.

* Somers Maria, zuster Isabella (Berlaar) °W 18 mei 1874. Was werkzaam in Congo van nov  1901 tot nov 1919 en later in de schoolkolonie van Berlaar. Geen verdere gegevens.

Somers Ludovica Josephina, zuster Irena van Gonzaga, (Gent, Sint Amandsberg),°W. 1 nov 1888, dochter van Coleta Somers. Gelofte in Gent op 10 mrt 1914. Was werkzaam in Edelare, Gent, Eine en Leopoldsburg. +?

Strackx Maria, zuster Francisca, ursuline Scherpenheuvel, °L 23.juli 1910, overleden in Scherpenheuvel op 2 okt 1985.

Theys Bertha1926, zuster Magdalena (Berlaar), °L 23 juli 1910 uit het gezin Theys-Peeters, overleden in Kapellen op 2 okt 1989.

Tielemans Anna, zuster Gabriël, grauwzuster van Aarschot,  °L. 27 feb.1907, dr van Victor en Soetemans Maria. Gelofte op 6 mei 1977. Werkte in de materniteit van Aarschot en in het rusthuis van Rillaar, waar ze overleed op 18 juli 1977. Nicht van Soetemans Maria F., Tante van Renaat Van den Berckt..

(wordt voortgezet)

Afbeelding invoegen 

  De oude, diepchristelijke familie van het  Wolfsdonk van weleer: het gezin  Petrus Sempels-Leonie De Hondt op de Heide na de eremis van pater Achilles Sempels in 1928, met o.m. ook de vier kinderen kloosterzusters Francisca, Marie, Leonie en Anna.

 

WIE WAREN en ZIJN ONZE GEESTELIJKEN?  DEEL 3

Geestelijken afkomstig van Langdorp, Gijmel of Wolfsdonk

Vooreerst een paar rechtzettingen en een mededeling bij deel 2:

Janssens Josephine, zuster Simonne (Vorselaar), °L. 6 juli 1921, geprofest 26 juli 1939, overleden te Westmalle 8 aug 2017, was niet de schoonzus van Marcel Verbruggen, maar zijn tante, een zus van zijn moeder Maria Janssens.

Theys Bertha, zuster Magdalena (Berlaar), Correctie data: ° L. 13 jan 1926, in het gezin Theys-Peeters, geprofest in Berlaar op 23 aug 1948, + in Kapellen 4 aug 1989.

Vanwege de zusters van Vorselaar krijgen we binnenkort meer info over de zusters van  L. of G. van wie we tot hiertoe enkel de wereldlijke naam en de kloosternaam kennen. Waarvoor dank!

Deel 3:

Brems Joannes (een priester die eigenlijk in deel 1 thuis hoorde maar wat laat binnenkwam). ° W. 6 mrt 1789, + Zandhoven 15 sept 1852. Kerkelijk hoger onderwijs a.h.Grootseminarie van Mechelen vanaf 1808. Wijding 14 mrt 1812. Onderpastoor in Hoboken 1812-1814, onderpastoor in Balen 1814-1820, pastoor in Zichem 1820-1827, pastoor in Zandhoven 1827 tot zijn overlijden in 1852.

Torfs Maria Isabella, zr Huberta (Vorselaar), °L.3 mei 1871, dr van Louis Frans en Van Ouytsel Marie Angeline. Geprofest in Vorselaar op 16 feb 1897 en overleden in Heist-Goor op 25 mrt 1928. Ze is tante van zuster Véronique en zuster Marie-Huberta (zie verder bij Verbruggen).

Van Aelst Elza, zuster Reginalda. Zuster van het Convent van Bethlehem (norbertinessen Duffel), °W. 4 juli 1932, dr van Edward en Alaerts Bertha. Ze deed haar gelofte in Duffel op 21 sept 1956 en werd daar kleuteronderwijzeres. Overleden in Duffel op 26 dec 2008.

Van Aelst Sophia, zuster Marie Calasanz, maar liet zich graag zuster Sofie noemen. Kleuterleidster. °L. 19 okt 1912. Professie Vorselaar op 12 okt 1934. Overleden in Lier op 2 nov 1998.

Van den Berckt Emiel, pater Simeon (picpus),°W. 5 dec 1889 zn van Joannes en Vermeulen Theresia. Wijding te Brugge op 21 mei 1921. Werkzaam in Kaatsheuvel, Wandrey (Binche), Leuven. Legeraalmoezenier, doodgeschoten door een Duitse scherpschutter in het klooster op het pater Damiaanplein in Leuven op 4 sept 1944 bij de bevrijding van de stad. Hij was de jongste zoon thuis, broer van ‘‘Tistke de wever’ en van Sidonie, echtg. Jozef Salaets. 

Van den Berckt Renaat, °W. 26 sep 1938, zn van Frans en Paulina Tielemans. Wijding in Brussel op 7 juli 1963. Onderpastoor in Lot van 26 juli 1963 tot okt1984 en tevens dienstdoend pastoor in Vlezenbeek van 31 okt 1982 tot 13 mei 1984. Vanaf 14 okt 1984 was hij pastoor in Leuven St.-Kwinten. Op 31 aug 1999 werd hij tevens benoemd tot pastoor in Leuven St.-Jozef en op 4 mei 2001 tot federatiepastoor van Leuven binnenstad. Op 1 okt 2011 ging hij op rust in Wolfsdonk en werd meewerkend priester in de federatie van Herselt-Hulshout en Westerlo en in die van Langdorp.

Vandenbroeck Evrard, missionaris van Scheut, °Gijmel 6 mrt 1902, gelofte 8 sep 1922, wijding 21 aug 1927, +Schilde 18 feb 1970. Was gedurende 41 jaar missionaris in de Kasai in Kongo. Hij werd vaak erg mishandeld en gevangen gezet, vooral tijdens de secessieoorlog toen Katanga zich wou afscheiden van Kongo (sic).

Van der Borght Antoon °W. 30 mrt 1830, zn van Petrus Jozef en Peeters Maria Francisca. Wijding in Mechelen op 28 dec 1854. Onderpastoor in Sint-Pieters-Leeuw (tot 1857) Herentals (tot 1865) Grobbendonk (tot 1877) en Halle waar hij overleed op 24 nov 1880.

Van der Hoeven Justina, zuster Bernarda van de augustinessen van Geel, °W. 29 sept 1883, dr van Jacob en Meynckens Rosalia. Gelofte in Geel op 19 nov 1904. Werkte in het burgerlijk gasthuis van Geel en was daar moeder-overste. Geen verdere gegevens.

Van Dyck Ludovicus, broeder Caesar, redemptorist, °W. 14 jan 1880 zn van Amandus Frans en Maria Rosalia De Keyser. Gelofte op 15 okt 1907, missionaris in Congo tot 18 juli 1960  en overleed in Roeselare op 24 okt 1961.

Van Opstal Josepha, (Bertha Josephina)  jarenlang Eerwaarde moeder Theodora van de grauwzusters in Antwerpen. °W. 28 sept 1903, dr van Louis en Jennes Regina. Gelofte in Antw. op 6 okt 1925. Ze overleed in Antwerpen op 1 jan 1976.

Van Opstal Clementina, zuster Colomba, Berlaar, °W. 4 sep 1870,  dr van Ignaas en Peeters Francisca. Gelofte 29 aug 1900. Overleden in Buizingen op 21 aug 1907.

Van Ouytsel Maria Antonia, zuster Maria Aloysia (Berlaar) °W. 24 mei 1870, dr van Petrus en Brems Catharina. Ze deed haar gelofte in Berlaar op 29 aug 1900 en overleed aldaar op 31 mei 1919. Plechtige nadienst op 17 juni in de parochiekerk van W.

Van Ouytsel Maria Josephina, zuster Maria Chantal (Berlaar), °W. Zavel op 23 sept 1873, dr van Henri Frans en Bergen Anna Elisabeth. Ze deed haar gelofte in Berlaar op 19 mrt 1919 en was daar werkzaam. Van 3 juni 1946 tot 27 aug 1954 verbleef ze in Denemarken. + 27 aug 1954 in Berlaar. Ze was zus van Justina en Leonia.

* Van Ouytsel Justina, zuster Aubina, °W. 20 juni 1885, dezelfde ouders. Gelofte in Vorselaar op 6 nov 1911 en daarna werkzaam in Rumst en Westmalle. Geen verdere gegevens.

* Van Ouytsel Leonia, zuster Nestora van Vorselaar, °W.11 apr.1890, dezelfde ouders. Gelofte in Vorselaar op 3 juli 1911. Daarna werkzaam in O.-L.-Vrouw-Tielt, Messelbroek, Morkhoven en Grobbendonk. Geen verdere gegevens.

Van Ouytsel Maria Antonia, zr Maria Aloysia (Berlaar). °W. 24 mei 1870, gelofte 19 aug 1900, +Berlaar 31 mei 1919. Plechtige nadienst in parochiekerk W. op 17 juni 1919.

Van Rompay Leopold, pater Rudolf, °W. 24 mei 1879, zn van Gummarus Jozef en Barbara Maria Lintermans, wijding in Leuven op 1 okt 1905 congregatie v.d. HH.Harten (picpussen), econoom, ‘s Gravenbrakel en Overijse. + Overijse 22 jan 1955.

Van Rompay Maria °W. 2 nov 1938, missiezuster, nog steeds werkzaam in Brazilië.

Een getuigenis over haar levenswerk volgt.

Van Thielen Jan, pater van de H.Geest  °L. 6 april 1914, zn van Jozef en Lauwens Elisabeth, missionaris, daarna onderpastoor in Aarschot in de Christus-Koningkerk. Overleden in Aarschot   op 4 feb 1967.

* Van Thielen Louis, pater van de H.Geest, °L. 5 aug 1923, dezelfde ouders, missionaris in Zaïre en daar in Budi overleden op 1 okt 1984.

Van Tongelen Bertha, zuster Maria-Griselda (Vorselaar), L of G

In het gezin Louis Verbeeck en Maria Julia Heylen waren een grauwzuster en twee broeders van O.-L.-V. van Barmhartigheid (ook broeders van Scheppers genoemd naar hun stichter mgr Victor Scheppers).

* Verbeeck Maria Theresia °L 30 dec 1896, zuster Ambrosia, grauwzuster overleden in

Antwerpen op 30 april 1991. Deed nachtoppas bij zieken in de stad en was naaister in het klooster.

 * Verbeeck Alfons, broeder Marcus van O.L.V. van Barmhartigheid. °W 23 mrt 1902. Gelofte 15 aug 1925, overleden in Herentals op 28 mrt 1998 en aldaar ook begraven. Verbleef op meerdere plaatsen. Was een tijd overste in Kapellen, verder o.m. de  kleermaker en hovenier van de gemeenschap. Laatste kloosterjaren in Herentals.

* Verbeeck Frans, broeder Bertrand van O.-L.-V.van Barmhartigheid. °W. 7 jan 1906. Gelofte op 25 aug 1923. Functies: onderwijzer aan Sint-Victor Alsemberg, novicenmeester in Kapellen bij Antw., visitator van de missiehuizen en scholen van zijn orde in o.m. Burundi, woonde enkele jaren in Rome als secretaris-generaal van de Orde. Later terug in Starrenhof Kapellen waar hij zowat van alle werk deed. Overleed op 13 jan 1995 in ziekenhuis Kapellen. Begraven bij zijn medebroeders op het kerkhof in Herentals.

Verbeeck Dora °L 8 aug 1928, zuster Lamberta (Berlaar) °L 8 aug 1928, dochter van Johannes en Isabella Maria Peeters. Geprofest 22 aug 1949. Kleuterleidster in Buizingen, Aarschot, Kapellen, Breedhout en Stevoort. Na haar pensionering zette ze zich in voor haar gemeenschap in Geel, Stevoort en Wiekevorst, waar ze overleed op 28 juli 2014. Zus van Helena.

* Verbeeck Helena °L. 14 jan 1925, zuster Laetitia, dezelfde ouders. Ingetreden bij de Dienstmaagden van Maria in Leuven op 12 nov 1949. Aangesloten bij de Zusters van Maria in Leuven op 7 jun 1963. + in Leuven 26 apr 2001.

Verbeeck Norbertina, zuster Florentine (Vorselaar), L of G

Verbinnen Maria Julia (Julia) , zuster Adelfa (Vorselaar), °L 26 mrt 1908, dochter van Sooi en Andries Coleta, gelofte op 12 sep 1929. Kleuteronderwijzeres. Overleden in de kloostergemeenschap van Westmalle op 14 mrt 1969. Zus van Margriet.

* Verbinnen Maria Theresia Margaretha (Margriet), zuster Hildebranda van Vorselaar,  °Westerlo 3 mrt 1904, dezelfde ouders, professie op 25 mrt 1925. Kleuteronderwijzeres, werkzaam in de zustergemeenschap van Broechem, en daar overleden op 17 juni 1983. Ze waren tantes van Renaat Vermeulen.

Verbruggen Maria, zuster Véronique (Vorselaar). °L. 22 feb 1908, dr van Franciscus en Theresia Torfs (Sus en Treske van pachters). Gelofte in Vorselaar op 11 okt 1926 en overleden in RVT in Westmalle op 23 mrt 1993. Onovertroffen in het leren lezen en schrijven van de kinderen van het eerste leerjaar. Bleef gedurende haar hele loopbaan in Grootlo (Heist o/d Berg).

 * Verbruggen Rosalia, zuster Marie-Huberta (Vorselaar). °L. 7 jan 1913, dezelfde ouders. Geprofest op 2 okt 1934 in Vorselaar. Werkte in Rijmenam als kleuterleidster. Overleden in RVT Westmalle op 28 okt 1970.

Verbruggen Frans, °L. 27 jan 1941, zn van Jozef (Jef van pachters) en Janssens Maria. Wijding Langdorp 27 jan 1967. Leraar St.-Jan Berchmanscollege Diest 1969-1990. Werkte vanaf 1977 als priester van Molenbeek en Wersbeek. Overleden in UZ Leuven op 23 mei 2003.

Zuster Véronique en zuster Marie-Huberta waren zijn tantes.

Verbruggen Theresia, zuster Elisabeth (Vorselaar), °L 2 feb 1882, dr van Jozef Louis en Maes Elisabeth (tante van Jef van pachters en v.d. zrs Véronique en Marie-Huberta). Geprofest op 23 sept 1907. Op 13  juni 1961 overleden in  Neerlinter waar ze onderwees.

Vercammen Maria Barbara, zuster M. Feliciana van de zrs annonciaden van Huldenberg. °W 23 aug 1914, dr van Joannes en Willems Florantia (Florentina). Professie in Huldenberg op 18 aug 1945. Werkzaam in Boechout en  Archennes. In Scherpenheuvel: eerst in het voormalige Godshuis daarna in O.L.V.-Ster-der-Zee als zieken- en bejaardenverzorgster. Overleden in Huldenberg 17 nov 2004.

Vercammen Louis, pater Valeriaan, picpus. °W. 23 sep 1879, zn van Frans en Cuypers Isabella. Wijding 16 aug 1903. Lange tijd professor in Kerkelijke Geschiedenis en Canoniek Recht. Aan boord van de Belgenland als missionaris naar de Hawaï-eilanden vertrokken op 24 okt 1923 en daar overleden op 18 nov 1933. Zijn grafsteen bevindt zich in het Diamond Head Memorial Park in Honululu.

Vereycken Julia, zuster Agnes, apostelinnen Antwerpen, °Testelt 7 juni 1938 ( parochiaal W.), dr van Louis en Verreycken Melania, gelofte te Antw op 4 april 1961, kleuterleidster. + 19 juli 1999 in het Middelheim-ziekenhuis.

Vermeulen Renaat,  °L. 8 mei 1922, zn van Frans en van Verbinnen Maria Sidonia, priester gewijd in Mechelen op 13 apr 1947. Na verdere studies in Leuven werd hij eerst leraar aan het college van Herentals en het Sint-Norbertuscollege van Antwerpen. Vanaf 1960 was hij daar  ook directeur. Hij overleed in de Gijmel op 31 juli 1982.

Verreycken Josephina, zr Maria Francina, zrs van Opwijk,  °L. 1 mei 1927, dr van Frans en Janssens Paulina. Gelofte in Opwijk. Werkzaam in Droeshout en Hever. Overleden in  Kalmthout op 18 mei 1984.

Verreydt Paula, zr Salvia van Berlaar, °W.24 jan 1933, dr van Jozef (Jef van boerkes) en Blockx Louisa. Ze overleed in Berlaar op 24 feb 2016.

* Verreydt Maria, (Mit) zuster Gerlaca, °W 9 april 1928, dezelfde ouders. Gelofte in Berlaar op 30 april 1950. Woont in het RVT in Berlaar.

Verzwijfelt Maria, zuster Suzanna, grauwzusters Antwerpen, °W 1 aug 1871, dr van Jan Jozef en Ceusters Christina. Gelofte in Antw. op 1 sep 1896. Overleden in Antw. op 25 aug 1959.

Weckhuyzen Margareta, zuster Sixta (Vorselaar), L of G

* Weckhuyzen Rosalia, zuster Adeline (Vorselaar), L of G

Wellens Jos, °L. 1 juni 1947 zn van Louis en Van Thielen Rosa, een zus van de paters Jan en Louis. Hij werd priester gewijd op 6 mei 1972. Werkte eerst als onderpastoor te Merchtem en werd op 31 juli 1987 pastoor benoemd in Keerbergen. Werd tevens federatiepastoor van Haacht op 4 mei 2001 en parochievicaris van Boortmeerbeek op 1 juli 2003. In 2012, na 40 jaar parochiedienst is Jos terug in Aarschot komen wonen en vanaf juli 2021 verhuist hij naar de pastorij van Rijmenam. Hij blijft meewerken in die omgeving.

Wellens Theresia, zuster Francina (Vorselaar), L of G

Willems Josephine, zuster Camilia (Vorselaar), L of G

Willems Bertha, zuster Gulielma (Vorselaar), °W. 9 mrt 1902, dr van Edward en Vervoort Rosalia. Gelofte te Vorselaar op 16 okt 1919. Ze overleed er op 7 januari 1921. Zus van Josephina. Plechtige nadienst in de parochiekerk W. op 18 jan 1919.

* Willems Josephina, zuster Canuta (Vorselaar), °W. 27 juni 1893, idem. Gelofte te Vorselaar op 1 sept 1916. Werkzaam in Hoeleden en Drieslinter. Geen verdere gegevens.

Willems Joannes Franciscus (Frans), pater Christiaan, passionist°W. 30 jan 1920,  zn van Alfons en Wuyts Paulien, deed op 28 april 1946 zijn eremis in Wolfsdonk. Hij was een tijd missionaris in Afrika. Eens terug werkte hij een tijd bij Oostpriesterhulp in Duitsland en daarna in een Duits bisdom. Hij was directeur bij de grauwzusters te Antwerpen en overleed in WZC Herselt op 21 mrt 2013. Broer van Julia Francisca en Margaretha.

* Willems Julia Francisca, zuster Chrysostoma (Berlaar), °W. 6 mrt 1915, dezelfde ouders, overleed te Lier op 1 dec 2007.

* Willems Margaretha (Mariette), zuster Florimonda, zrs van Opwijk. °W.15 juli 1930, dezelfde ouders, overleed te Grimbergen op 27 juli 2001.

Willems Bertha, zuster Guilielma, Vorselaar. ° W. 9 mrt 1902. Geprofest 16 okt 1919. +Vorselaar 7 jan 1921. Een plechtige nadienst had plaats in de parochiekerk H. Antonius W. 18 jan 1921.

Wouters Louisa, zuster Josephine (Vorselaar,  L of G

* Wouters Maria, zuster Benevenuta, (Vorselar), L of G

Wuyts Bernardina, zuster Maria Ambrosia (Berlaar) °W.3 jan 1883 dr van Jozef en Billion Theresia. Gelofte in Berlaar op 14 sep 1915. Overleden in Elsene op 7 dec 1954

Wuyts Maria Theresia, zuster Lucie, grauwzusters Antwerpen, verpleegkundige. °W. 12 feb 1920, dr van Theophiel Jozef (Fille)  en Melanie Verbeeck, gelofte in Antw 24 april 1941. Laatste moeder-overste van de Orde in Antw). Vierde nog haar honderdste verjaardag  mee in RVT in Berlaar, en overleed er ong. een maand later op 10 mrt 2020.

Afbeelding invoegen

Voor correcties, aanvullingen en andere gegevens:

* Julia Brems, Elsleukenstraat 23, gsm 0472 86 65 71  julia.brems@skynet.be

* Renaat Van den Berckt, Volkensvoortstraat 35, gsm 0473 50 43 12 renaatvdb35@gmail.com.  

 

(UA-31898617-1)60035425