(UA-31898617-1)60035425 Sint-Pieter,Langdorp,Gijmel,Wolfsdonk,Aarschot,godsdienst,religie,gemeenschap,

2021Kerstvieringen

KERST IN WOLFSDONK

Met veel kinderlijk enthousiasme werd het kindje Jezus door de engel in de kribbe gelegd op tweede kerstdag in Wolfsdonk. Juf Erna en Leo hadden met de eerste communicanten een vertederend kerstspel voorbereid. De kerk was versierd met zelfgemaakte groen geschilderde dennenbomen en de vormelingen hadden fonkelende sterren geknutseld.
De gezinsviering werd voorgegaan door zonepastoor Rudy en diaken Bert. Priester Rudy legde in zijn homilie de klemtoon op de waarde van het gezin in onze tijd, onafhankelijk of het klassiek of nieuw samengesteld is. De kern is het samenleven in liefde en daarvoor kunnen we ons inspireren aan het model van de Heilige Familie. Bij het Onze Vader maakten de kinderen voor het eerst sinds lange tijd als broers en zussen een grote kring rond het altaar.
De samenzang werd ondersteund door de koorleden onder leiding van dirigente Jo en aan het orgel Rik die bovendien als jarige op een applaus werd getrakteerd. Zo ook de gezinnen en medeparochianen voor hun aanwezigheid. Dank verder aan de kerststalbouwers, aan de mama’s Leen en Katrien voor hun helpende hand bij het versieren van de kerk.
In combinatie met de ingetogen biddende viering op kerstdag, voorgegaan door priester Paul, was het een Kerst die jong en oud vleugels gaf.
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

 KERSTAVOND  IN GIJMEL

Afbeelding invoegen 

 

Op vrijdagavond, 24 december, vierden de parochianen de kerstviering in de kerk. Niettemin we in een donkere periode vertoeven, werd het lichtgevende en hoopvolle viering.

Mooie, sfeervolle kerstmuziek klonk door de kerk.

Enkele vrijwillige handen hadden op voorhand de beelden van de stal netjes klaar gezet, vlak voor het altaar.

Ook de koningen stonden klaar, het leek net of ze op weg waren naar het stalletje. 

Rosette had weer haar uiterste best gedaan om de kerk met mooie bloemstukken te versieren.

Dank u wel aan al de vrijwillige helpers om het zo fijn in orde te krijgen.

Ook een dank u aan priester Paul om de kerstviering intens te verzorgen.

Langs deze weg bieden we alle parochianen de beste wensen aan voor een hoopvol en vredevol 2022 !

MIDDERNACHTVIERING IN AARSCHOT

 Voor het eerst sinds vele jaren was er in onze kerk een middernachtmis, die dus om klokslag 0 uur begon. Ondanks (of dankzij?) dat late uur waren heel veel mensen uit Aarschot en de grote regio aanwezig. Waarschijnlijk was ook de herinnering aan Kerstmis 2020 met alleen een gestreamde kerstviering een uitdaging voor velen om dit jaar zelfs na 23 uur ’s avonds nog te kunnen samen komen.

Bij het binnenkomen was er een ‘wauw’ gevoel: in het donkere kerkgebouw schitterden dwarrelende sterren boven het altaar en trok het groene licht boven de kerststal, die vooraan was opgesteld,  ieders aandacht.

De pastoor en enkele medewerkers kwamen even later in stilte binnen en deelden het licht uit zodat iedereen met zijn kaarsje de mensen rondom licht en warmte kon geven. De donkere kerk in volle licht: een heel mooi beeld. Toen het Kindje in de mooi aangeklede stal werd gelegd, was de spanning te snijden.

Het was spijtig dat het koor (weeral door corona!) geen warme kerstliederen kon zingen; Hilde en Bart probeerden het goed te maken met hun stem, het orgel en de dwarsfluit.

Tijdens de homilie wees de pastoor op de weg tussen stal en kruis: blijdschap om de nieuwe Mens en droefheid om Zijn lijden kunnen niet zonder elkaar. Het beeld van de schitterende sterren boven het kruis en het koordoksaal vormde een heel mooi beeld. Een klein kindje dat ondertussen door de kerk liep, recht op de stal af (en ook naar de doopvont!) kreeg alle aandacht én een applaus!

De vele aanwezigen volgden de anderhalfuur durende viering met veel respect (de fiere ‘suisse’ die zich voor de gelegenheid in het kostuum van zijn overgrootvader had gestoken, kon dit alleen maar bevestigen!).

Het licht van het mensgeworden goddelijk Kind liet iedereen vreugdevol de nacht ingaan met een warm gevoel.

 

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen 


(UA-31898617-1)60035425