2021HernieuwingAbonnementParochieblad

HERABONNERING KERK & LEVEN 2022

Elke woensdag ontvangt u een reeks boeiende artikels en interessant nieuws over onderwerpen die u werkelijk belangrijk acht: relaties en opvoeding, school en vereniging, cultuur en media, gezin en spiritualiteit, geloof en engagement. Met een blik die de wereld omspant en scherp stelt op uw parochie.

Wat Kerk & Leven echt uniek maakt, is dat wij inderdaad ook parochieblad zijn en zo tegelijk het best lokaal verankerde blad. Geen enkel ander dag- of weekblad verschaft informatie die zo dicht bij de mensen en de lokale gemeenschap staat als uw parochieblad. Met zijn 2.000 plaatselijke correspondenten die schrijven voor meer dan 500 edities heeft ons blad voelhorens tot in uw straat. Wat mensen drijft en bekommert, wat mensen inspireert en bijeenbrengt, wat het leven dagdagelijks kleur geeft, is voor ons elke week opnieuw nieuws. Soms zullen foto’s dit nieuws nog meer actueel en levendig maken. Ook praktische informatie over liturgische vieringen, de kalender van verenigingen en organisaties zijn voor ons interessante informatie. We houden u ook op de hoogte van de gegevens over de werkzaamheden in en aan ons kerkgebouw, over ons kunstpatrimonium en de rijke geschiedenis.

Met het parochieblad komen we inderdaad naar u toe, daar waar u woont en leeft, waar mensen elkaar ontmoeten. In een tijd waar eenzaamheid, ieder-voor-zich en vervreemding veel gehoorde klachten zijn, laten wij duidelijk zien dat veel verheugende en hartverwarmende contacten mensen bij elkaar brengen en het voor elkaar opnemen. Informatie over de eigen leefgemeenschap is dus uiterst waardevol en die bieden wij in Kerk & Leven.

Aarzel niet om uw abonnement te vernieuwen. Door de inzet van duizenden vrijwilligers bieden wij u 48 nieuwe nummers aan in 2022. De prijs voor de hele jaargang bedraagt 43 euro. We hebben de prijs jammer genoeg met 2 euro moeten verhogen, omwille van stijgende grondstofprijzen en loonindexering bij de uitgever Halewijn. Het bedrag kan gestort worden op het rekeningnummer BE64 7340 3810 5952. U kunt dit bedrag zelf storten met vermelding van het abonneenummer dat u in de bovenhoek op de eerste pagina van het parochieblad kunt terugvinden. In het parochieblad zal echter ook een persoonlijk overschrijvingsformulier gedrukt worden en begin november ontvangen jullie een aparte brief met hetzelfde overschrijvingsformulier.

Van harte dank!