2021CathecheseSintMartinus

CATECHESE SINT-MARTINUS

Het leven van Sint Maarten spreekt tot de kinderlijke verbeelding. 11 november vierden we zijn naamdag met de Eerste Communicanten van Langdorp en Gijmel en de volgende dag met de communicanten van Wolfsdonk. We beluisterden het verhaal van de ridder die zijn mantel in twee deelde en de helft schonk aan een arme bedelaar. We speelden poppenkast, knutselden lantarentjes en zongen liederen over deze heilige die leefde in de 4deEeuw. En natuurlijk maakten we een tochtje met de zelfgemaakte lantarentjes, waarna een tas dampende pompoensoep wachtte. De catechesenamiddag eindigde met een kort gebedsmoment samen met de ouders in de kerk van Gijmel. Te Wolfsdonk leefden de kinderen zich in met een rollenspel over deze ridder van God.
Het Sint Maartensfeest is een herfstfeest van offerbereidheid , van goedheid en deemoed. Tegelijkertijd is het een feest van lichtjes en vormt daarmee het eerste ‘lichtfeest’ als voorbereiding op het kerstfeest waarbij we de geboorte van het Christuslicht vieren. Het valt 40 dagen voor kerstmis zoals Lichtmis 40 dagen na kerstmis gevierd wordt.
Dank aan het ouderteam van 4 mama’s en 1 papa (!) te Gijmel voor de helpende handen en aan catechisten Erna en Leo te Wolfsdonk.
Bert, diaken

Afbeelding invoegen