2019VrijwilligersfeestGijmel

Vrijdag 4 oktober 2019, feestdag van de H. Franciscus van Assisi, de dag waarop in Vlaanderen alle klokken luidden ter nagedachtenis van de historische ontmoeting van Franciscus en de sultan van Egypte, nu 800 jaar geleden, was een mooie dag om met de verantwoordelijken van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima van Gijmel eens feestelijk en dankend samen te komen om het voorbije werkjaar af te sluiten en met nieuwe moed te beginnen aan het komende werkjaar. De samenkomst ging door in het Rutgerhof te Testelt. De 27 aanwezigen werden verwelkomd door Louis Van Roie, voorzitter van de kerkfabriek van Gijmel. Hij drukte zijn grote dankbaarheid uit voor al het vrijwilligerswerk dat in onze parochie gebeurt. Men kan op heel wat mensen rekenen en een beroep doen. Dankzij die bereidwillige inzet van velen blijft een parochiegemeenschap leven en bloeien. Zijn dank ging dan ook uit naar de vele ziekenbezoekers, de zangers van het kerkkoor, de misdienaars, de lectoren, de kerkpoetsers, de bloemenschiksters, de koster, de leden van kerkfabriek, parochieploeg, zij die instaan voor de financies en allen die het parochiale leven kleur en vorm geven. Na een inleidend gebed mochten we genieten van een smakelijk etentje met soep, hoofdgerecht en delicieus nagerecht en koffie. Vooral het gezellig samenzijn deed enorm deugd. Het geeft nieuwe moed om verder te doen. Zo’n samenzijn is zeker voor herhaling vatbaar!
 Afbeelding invoegenAfbeelding invoegenAfbeelding invoegenAfbeelding invoegen