2019VieringSTPIETER-Beginschoo

VIERING SINT-PIETER: BEGIN SCHOOLJAAR
Op vrijdag 6 september liep onze kerk vol met schoolkinderen. De vijfde en zesde klas verzorgden de viering. Er werd gebeden en gezongen rond het thema " Handenvol hoop". Na het intredelied " klap eens in je handen voor de Heer" vroegen de kinderen vergeving omdat ze soms een boze vuist maken. Bij de lezing herhaalden ze " ik geef je een hand, high five !" De priester vertelde dat Jezus het soms ook moeilijk had en dat Hij mensen ook bij de hand nam. Hij deed met zijn handen wondere dingen, Hij had een stevige handdruk. Geef ook die kinderen de vijf, blijf bij hen. Samen hand in hand stappen ze allen het nieuwe schooljaar in. 
Afbeelding invoegen