2019VieringHRitaWolfsdonk

DE HEILIGE RITA WERD GEVIERD 
 
Zoals elk jaar vieren we in Wolfsdonk, rond 22 mei, het naamfeest van de Heilige Rita. Ook dit jaar zorgde Denise Vanden Eynde uit Aarschot weer voor een mooi bloemstuk voor het beeld van deze heilige die in onze kerk toch een speciale plaats bekleedt. Waarvoor onze grote dank ! Voor de Eucharistieviering hadden de gelovigen de mogelijkheid om kaarsen en rozen aan te kopen, die dan tijdens de viering gewijd werden. De 500 bestelde rozen gingen vlot van de hand, niet in het minst door toedoen van Laurent (Renneke) Van Roie. Met de opbrengst van de verkoop zullen weer een aantal eucharistievieringen opgedragen worden, tot heil van onze parochianen, ter ere van de patroonheilige van o.a. de hopeloze gevallen. Ook Gusta Van Dijck, al zovele jaren, de grote bezieler van dit gebeuren, kon dit keer, niettegenstaande haar mindere gezondheid, toch aanwezig zijn op deze viering. Uiteraard ging zij ook mee op de foto met Denise Vanden Eynde.
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen