2019ProcessieLangdorp15aug

PROCESSIE OP 15 AUGUSTUS
Naar jaarlijkse gewoonte zal op donderdag 15 augustus 2019 om 10.00 u. de processie doorgaan vanaf het kapelletje van de Donk tot in de kerk waar om 10.30 u. de plechtige eucharistieviering ter ere van O.L.V. Tenhemelopneming zal doorgaan.
 
Een plechtige optocht waarbij gelovigen in of buiten de kerk blijk geven van hun geloof en verering van O.L.V. van de Donk die wordt meegedragen, samen met het Allerheiligste Sacrament onder het baldakijn.
Afbeelding invoegen
Op de rustplaats aan het kapelletje van de Sint-Pietersschool zal de priester E.H. Paul Vanderstuyft de zegen geven met het Heilig Sacrament. Daarna wordt de processie verder gezet tot in de kerk waar om 10.30 u. de plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden.
Afbeelding invoegen 
Het is een echte traditie geworden in onze Sint-Pietersparochie en een eerbetoon aan de vrijwillige medewerkers die al die jaren hebben gewaakt en zorg gedragen over het kapelletje van de Donk en het kapelletje aan de Sint-Pietersschool met hun "Lieve Vrouwke”. Om heel het gebeuren een waardig karakter te geven, wordt de medewerking gevraagd van onze parochianen en inzonderheid de mensen van de Donk .
Afbeelding invoegen 
Het ware wenselijk dat de Donkenaren hun huizen versieren en zoveel mogelijk parochianen mee opstappen in deze processie als een biddende gemeenschap die aansluit achter het baldakijn. Bij voorbaat dank aan allen voor jullie medewerking en mee opstappen in de processie.