2019PastoraalEvangelisatieSintRochus

 Terug
EVANGELISATIE IN DE NIEUWE PASTORALE ZONE SINT-ROCHUS GROOT-AARSCHOT
We geven je deze week graag een woordje uitleg bij één van de domeinen binnen de pastorale zone, namelijk de evangelisatie.
In zijn visietekst: "de kracht van het evangelie” stuurde wijlen Mgr Lemmers, hulpbisschop Vlaams-Brabant en Mechelen aan, meer aandacht te besteden aan volgende domeinen: evangelisatie, liturgie, het tijdelijke, diaconie en catechese.
Het was zijn bedoeling mensen uit alle lagen van de bevolking te motiveren om samen met de dienstdoende priesters een zoneploeg te vormen en elk domein te concretiseren in de dagelijkse pastorale zorg.
De afgelopen twee jaar wisten een zestal mensen zich geroepen een ploeg te vormen ter bevordering van de lokale kerkgemeenschap, Aarschot.
Elk lid van de ploeg nam de opdracht aan om een domein te behartigen, niet met de intentie geïsoleerd aan de slag te gaan, maar om in overleg elkaar te verrijken en te versterken.Met de installatie van de zoneploeg op 24 maart 2019 maken we de wereld duidelijk, dat diversiteit in het kerkelijk beleid, belangrijk en nodig is.
De kracht van het evangelie zal zichtbaar worden in gedeelde zorg en in de verantwoordelijkheidszin van zowel vrouwen als mannen.
Op het veld van de evangelisatie gaan we - net als in de diaconie - de samenleving in om allerhande mensen te ontmoeten - jongeren, volwassenen, ouderen, nieuwkomers, zoekers. En terwijl we hen ontmoeten zoeken we om voor hen kansen te scheppen tot ontmoeting en dialoog, tot openheid om te praten over zinvragen, tot het smaken van het leven naar Jezus’ voorbeeld. Het veld evangelisatie richt zich tot allen die in onze pastorale zones wonen, maar niet direct tot onze gemeenschap behoren en er ook niet zelf komen aankloppen. We hopen voor hen meer zichtbaar te worden, bijvoorbeeld door een website en een folder te maken.
We denken ook aan het organiseren van bijvoorbeeld een filmavond of een lezing zodat we een uitgangspunt hebben waarover we daarna verder in gesprek kunnen gaan.
Een gemeenschap van christenen zien leven, trekt nieuwe mensen aan. De manier waarop christenen met elkaar omgaan en liturgie vieren, bezit missionaire kracht.
Omdat daar de onderlinge liefde, de vreugde, de geest van gebed en van vertrouwen zichtbaar en voelbaar worden.
We willen mensen blijven uitnodigen voor de grotere liturgische vieringen, zoals bijvoorbeeld de patroonsfeesten in de verschillende parochies.
Dit zijn maar enkele ideeën… We hopen dat jullie, lezers van het parochieblad, mee zaaiers willen zijn van het evangelie in onze samenleving!