2019pastoraal Cathechese

TERUG 

CATECHESE IN DE NIEUWE PASTORALE ZONE SINT-ROCHUS GROOT-AARSCHOT

We geven je deze week graag een woordje uitleg bij één van de domeinen binnen de pastorale zone, namelijk de catechese.

In zijn visietekst: "de kracht van het evangelie” stuurde wijlen Mgr Lemmers, hulpbisschop Vlaams-Brabant en Mechelen aan, meer aandacht te besteden aan volgende domeinen: evangelisatie, liturgie, het tijdelijke, diaconie en catechese.

Het was zijn bedoeling mensen uit alle lagen van de bevolking te motiveren om samen met de dienstdoende priesters een zoneploeg te vormen en elk domein te concretiseren in de dagelijkse pastorale zorg.

De afgelopen twee jaar wisten een zestal mensen zich geroepen een ploeg te vormen ter bevordering van de lokale kerkgemeenschap, Aarschot.

Elk lid van de ploeg nam de opdracht aan om een domein te behartigen, niet met de intentie geïsoleerd aan de slag te gaan, maar om in overleg elkaar te verrijken en te versterken.

Met de installatie van de zoneploeg op 24 maart 2019 maken we de wereld duidelijk, dat diversiteit in het kerkelijk beleid, belangrijk en nodig is. De kracht van het evangelie zal zichtbaar worden in gedeelde zorg en in de verantwoordelijkheidszin van zowel vrouwen als mannen.

 

Vandaag focussen we op het domein van de catechese.

 

Veel mensen zijn op hun manier op zoek naar "zin”: de zin van het leven, zin van de wereld, de zin van werken, zin van zorg voor elkaar, zin van respect voor de aarde, de zin van lijden, enzovoort. Sommigen vinden een antwoord in muziek, anderen in wetenschap, of in film, lectuur, kunst, …

Het zoeken naar zin brengt ons in een proces dat soms een leven lang duurt. Ook vanuit ons geloof kunnen wij proberen een antwoord te geven aan de zoekende medemens. Want ook geloven is een zoekproces, en gelukkig niet langer een éénrichtingsverkeer waarbij de zoekende moest bestookt en beladen worden met kennis, regels en gewoonten.

Catechese kan zo van grote betekenis zijn in de ondersteuning van mensen tijdens hun zoekproces. Vanuit de Bijbelse verhalen, de visies en de acties die erin voorkomen, kan je je leven zelf voeden.

Met onze catechese willen wij alle mensen, jong en oud, helpen om God onderweg te ontmoeten.

God ontmoeten wil zeggen dat wij dicht bij Hem komen die ervoor zorgt dat ons geloof en vertrouwen in een mooiere wereld zullen groeien. Dat kunnen we doen door ervaringen te delen en te leren van én door elkaar. Er moet plaats zijn voor geloof en ongeloof, voor twijfel en vraag, voor ervaring en openbaring. Zo vormen wij gemeenschap met elkaar en met God, want niemand kan alleen verder: We hebben mekaar heel erg nodig!

Catechese moet zorgen dat er goed voedsel is voor iedereen die in het huis van God woont of er komt aankloppen. We hebben een groot, luchtig en smakelijk meergranenbrood nodig!

We hebben natuurlijk de sacramentencatechese (doopsel – eerste communie – vormsel – huwelijk – overlijden), maar er is meer nodig dan dat.

Catechese beslaat vele vormen, vele visies. Wat geloven de mensen in mijn buurt, in mijn land? Waar verschillen we van elkaar? Daar moeten we over kunnen praten!

Catechese moet smakelijk zijn: het moet aanzetten tot meer honger of trek! Er bestaan immers zelden pasklare antwoorden op het zoeken naar zin!

Catechese moet groot en luchtig zijn: we moeten het kunnen delen met velen, en toch moet het gemakkelijk verteerbaar zijn voor iedereen, want iedereen mag komen aankloppen aan onze deur. Wij heten iedereen van harte warm welkom die op zoek is naar antwoorden op levensvragen.

Wij gaan zorg dragen voor iedereen die de vraag stelt naar een sacrament en hen warm en met open armen onthalen.

Want catechese is levenslang een hand reiken, is ieder seizoen opnieuw zaaien, een geschenk aanbieden, en samen op weg gaan naar een nieuwe wereld waar wij allemaal samen het leven delen met elkaar! Dat gaan we samen doen in onze zone Sint-Rochus Aarschot!

 

tekst: Rudy Borremans en Wilfried Van Welde