2019PaaswakeInSintPieter

ZATERDAG 20 APRIL : PAASWAKE IN SINT-PIETER
Op zaterdag 20 april, Stille Zaterdag, werd er de Paaswake gehouden in Sint-Pieter. Na het ontsteken en zegenen van het vuur, werden de paaskaarsen van de 3 parochies ontstoken aan het nieuwe vuur. Terwijl men de kerk binnentrad met de nieuwe kaarsen, gaven de misdienaars het licht door aan de mensen. Na de woorddienst werd tijdens het klokkengelui en belgerinkel het gloria feestelijk gespeeld en gezongen. In de doopvont werd er nieuw water gegoten, gezegend en hernieuwden we onze doopbelofte. De priester zegende ook alle parochianen. Het werd een mooie, verzorgde viering. Langs deze weg willen we ook alle mensen van harte danken voor hun medewerking. Dank u wel aan al onze misdienaars, ze hebben het weer fijn gedaan. Ook het koor en onze organist Rik worden van harte bedankt voor de muzikale begeleiding en de mooie zang. Priester Paul wordt ook hartelijk bedankt voor de mooie, intense viering. En zeker ook een dankuwel aan alle helpende handen en aan onze parochianen om mee te bidden en te zingen. Zo dragen wij samen het Licht van Pasen uit.