2019InstraakmomentKerkGijmel

 
INSPRAAKMOMENT toekomst kerk Gijmel – 21 november 2019
 
TOEKOMST VAN GIJMEL Op donderdag 21 november 2019 kwamen 47 geïnteresseerden samen in de kerk om in groepsverband na te denken over de toekomst van het kerkgebouw van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima te Gijmel. Louis Van Roie, voorzitter van de kerkfabriek, verwelkomde eenieder op een hartelijke manier. Hij was opgetogen door de talrijke opkomst en voor de grote belangstelling van de Gijmelaars die door hun aanwezigheid toch hun zorg voor het kerkgebouw tot uiting brachten. Louis overliep even de geschiedenis van de opbouw en de werken die er in de loop van het korte bestaan al verricht zijn. Hij had het onder andere over de nieuwe buitendeuren, de restauratie van de buitenkant, de schilderwerken binnen, de vernieuwing van de verwarming en de enthousiaste medewerking van vele parochianen. Jonas Danckers gaf na een toelichting met lichtbeelden uitleg over de verschillende mogelijkheden om aan een kerk een nevenbestemming te geven. In heel Vlaanderen is men volop bezig hiermee. Er zijn al heel wat kerken waar men de verschillende dingen heeft uitgeprobeerd. Hij liet allerlei voorbeelden zien van wat er zoal met de ruimte van een kerkgebouw kan gebeuren: een skatebord, een studieruimte voor blokkende studenten, een dienst voor toerisme, een columbarium met urnen, een stille ruimte, tentoonstellingen, een buurthuis, presentaties voor lezingen, een boerenmarkt, een ruimte voor bio-producten, een wijkschool, een ruimte voor recepties, een sociaal restaurant, een bibliotheek, een circusruimte, sportactiviteiten, een concerthal. In groepjes verdeeld kwam er heel wat uit de bus voor Gijmel. Er werd ook gedacht om een scheidingsmuur te plaatsen tussen de midden- en de zijbeuk. Voor concertmogelijkheden moet er iets gedaan worden aan de akoestiek. Er zijn mogelijkheden voor verenigingen, voor de school en voor zachte sporten, turnen, joga, dansen, bewegingsoefeningen, muziekonderwijs. Men dacht ook aan een gebedsruimte, een stille ruimte voor gebed en meditatie. Hiervoor moet er dan wel iemand gevonden worden om de kerk te openen en te sluiten. Alles verliep vlot en sereen. Er werd een glaasje gedronken. De verslagen werden opgehaald en zullen verwerkt worden. Louis Van Roie dankte iedereen om aanwezig te zijn en voor zijn of haar inzet. Toch zal er nog veel water door de Demer stromen voor alles in kannen en kruiken is. Maar de samenkomst gaf moed en vertrouwen. 
 
Afbeelding invoegen
 Afbeelding invoegen
Beste mensen van Gijmel en sympathisanten, Het religieuze en pastorale landschap in Vlaanderen is de laatste decennia spectaculair veranderd. Het wekelijkse kerkbezoek is algemeen afgenomen waardoor kerkgebouwen, die centraal in onze dorpen en wijken staan, minder frequent gebruikt worden.
De Vlaamse overheid heeft daarom enkele jaren geleden alle kerk- en gemeentebesturen gevraagd werk te maken van een kerkenbeleidsplan, een langetermijnvisie op het gebruik van de kerken in een stad of gemeente.
Ook in Aarschot werd hier werk van gemaakt. Zo werd beslist dat voor de Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk van Gijmel een nevenbestemming wordt gezocht: naast de eredienst (de liturgische functie) zullen er ook regelmatiger andere activiteiten kunnen plaatsvinden (de profane functie).
Binnen de nieuwe pastorale zone Sint-Rochus Aarschot, het samenwerkingsverband tussen de Aarschotse geloofsgemeenschappen, is duidelijk bepaald dat de kerk van Gijmel ook in de toekomst als gebedshuis gebruikt zal worden. Samen met alle mensen van Gijmel zal nu echter ook naar een bredere invulling van het gebouw worden gezocht… Er werden hiertoe al stappen gezet… In het kader van het project ‘Verhalen verbinden platteland’ deed de kerk van Gijmel begin juni mee aan het kunstproject RELIGARE. Deze zomer was de kerk zeven zondagen geopend en vonden er ook verschillende concerten plaats, o.a. van Passion4Strings, met jong Gijmels talent.
Ook dit jaar worden tijdens de Gijmelse Kerstmarkt, op zaterdag 14 december, verhalen verteld in de kerk. Binnen de nieuwe parochie Langdorp-Gijmel-Wolfsdonk, die op zondag 5 januari 2020 boven de doopvont gehouden wordt, zullen in de kerk van Gijmel steeds de grote vieringen en het vormsel plaatsvinden. In september kwam een kleinere groep van parochiale medewerkers en vrijwilligers van de Gijmelse verenigingen al een eerste maal samen om te bekijken hoe een verdere zoektocht naar een nevenbestemming zal worden aangepakt.
Op donderdag 21 november nodigen we ALLE GEÏNTERESSEERDE GIJMELAARS uit voor een PARTICIPATIEMOMENT over de TOEKOMST van ONZE KERK. We willen alle geïnteresseerden informeren en vooral hun mening vragen over de toekomst van onze kerk. Welk gevoel heeft u bij dit gebouw? Wat ziet u in de toekomst mogelijk in ons kerkgebouw?
We heten u allen van harte welkom om 19u30 in de kerk van Gijmel.
Na een algemene inleiding over de vraag waarom we hierover dienen na te denken laten we u heel wat voorbeelden van nieuwe en aanvullende functies in kerken zien, die inspirerend werken. We gaan erna aan tafels in gesprek over onze kerk rond enkele concrete vragen en voorstellen. We zetten zo de eerste stap om samen de kerk van Gijmel nog meer dé plek bij uitstek voor de Gijmelse gemeenschap te maken.
Graag tot 21 november !  Breng gerust uw buren en vrienden mee. Heel, heel welkom. De kerkraad van Gijmel.
 
Afbeelding invoegen