2018 Vresdesbeiaard aarschot

VREDESBEIAARD IN AARSCHOT
JO HAAZEN SPEELT VREDESBEIAARD IN
Op zondag 11 november 2018, precies 100 jaar na de Wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog, werd onze Vredesbeiaard ingespeeld door Jo Haazen, stadsbeiaardier van de Sint-Peter en Pauluskathedraal van Sint-Petersburg (Rusland). Hij begon met ‘Dan zal de beiaard spelen’ van Peter Benoit. De VIPS en de sponsors, die zich hadden ingeschreven voor de receptie in de kerk, waren al toegekomen om 14 u. Zij konden genieten van een mooie muziek. Onze koster Bart Verhaeghe had hiervoor plaatsgenomen aan het Pelsorgel. Zijn vrouw Indra en Hilde Debleser speelden dwarsfluit. Ze speelden onder meer het Concerto in A-dur van Michelle Corrette, de Triosonate in G-dur van Johann Joachim Quantz, en enkele mooie stukjes van George Philippe Telemann. Hun muziek werd afgewisseld door het jonge strijkkwartet Passion4strings, bestaande uit Amber Vanstechelman, Tuur Devroye, Anthe en Charis Neyens. Velen hebben genoten van hun prachtige muziek. Ondertussen werden de VIPS met een stadsgids rondgeleid in de kerk. Onder hen bevonden zich de ambassadeur van Japan en zijn  vrouw en vertegenwoordigers van de Ambassade van Ierland, de burgemeester van Solingen en zijn echtgenote, de ceo van de Koninklijke klokkengieterij Eijsbouts met zijn gevolg, en Marc Fierens, de abt van Averbode.  Anderen konden genieten van een hapje en een drankje en kijken naar een groot videoscherm dat was opgesteld op het doksaal boven de westelijke hoofdingang. Er werd vrij rondgewandeld in de kerk. Overal werden er overvloedig drankjes en hapjes uitgedeeld. Ook de tentoonstelling over de betekenis van 11 november en de Eerste Wereldoorlog, opgesteld in de zuidelijke zijbeuk, trok heel wat aandacht. Honderden mensen waagden het om onder de leiding van een stadsgids, in kleine groepen, de tocht naar boven te doen. Via de 195 trappen kon men eerst een kijkje nemen in de eerste torenkamer, waar een video een kort overzicht geeft van de Aarschotse geschiedenis, om dat uiteindelijk via een prachtige spiltrap uit te komen in de grootse ruimte van de klokkenkamer bij de beiaard, waar de gloednieuwe klokken alle bewondering en aandacht opeisen. Buiten werd er tot 16 u. door Marc Van Bets op de rijdende beiaard (van koningin Fabiola) van Mons gespeeld die vlak voor de kerk stond. De vele toeschouwers die stonden te wachten op de klokkenparade kregen zo een voorsmaakje van de echte beiaard die in de Onze-Lieve-Vrouwetoren werd geïnstalleerd.  Rond 15.30 u. kon iedereen de kerk verlaten om buiten de grote klokkenparade te aanschouwen. 130 mensen konden plaats nemen in de overdekte tribune op het Hertogelijk Plein. Er was veel regen voorspeld, rukwinden en zelfs onweer. Maar voor Aarschot hadden weergoden een uitzondering gemaakt. Het bleef droog ! De parade was indrukwekkend. Het feestelijk spektakel werd met luide stem aangekondigd door de Aarschotse Belleman. Een twintigtal praalwagens, getrokken door dubbelspannen van Dirk Hendrickx, Dries Janssens en Els, Etienne  Van Goidsenhoven en Leo Haesaerts en door een vierspan van Bart Gommers en Raf Braspenninckx. Er was ook hengst van de bouwhoeve Ruben Pierards. De fanfares van De Dalgalmen van Gelrode, De Sint-Pietersvrienden van Gijmel en  De Mottegalm van Rillaar, de Murgafanfare Agrum uit Heist-Op-Den-Berg, klaroenblazers, wagens die de Groote Oorlog evoceerden en uitbeeldden, dansers in klederdracht van de Aarschotse balletschool, het trommelkorps van de Chiro van Rillaar, vendelzwaaiers uit Genk, wagens waarop ook de andere martelaarssteden werden uitgebeeld, de vluchtelingen en een Britse oorlogstank, de nieuwe stadreus, hobbelpaardjes en een nar op stelten, Thebaanse trompetten uit Oudenaarde en helemaal achteraan volgde een rijdende beiaard van Hanswijk Mechelen, bespeeld door Elien Van den Broeck uit Meerhout. Het was voor onze stad een feestelijke hoogdag, waarop niet alleen de honderd jaar Wapenstilstand herdacht werd, maar ook de inhuldiging van de Vredesbeiaard luister werd bijgezet door een grootse klokkenparade doorheen het stadscentrum. Dit was de kers op de taart. Een dikke proficiat aan de fantastische bezieler en organisator Guillaume Alaerts. Na de parade galmden even de vier luidklokken van de kerk over de massa mensen. Iedereen keek naar boven. Dan werden de vensters geopend van de eerste torenkamer. Vier koperblazers, Thebaanse trompettisten uit Oudenaarde, kwamen in het geopende raam en kondigden het beiaardconcert aan. Op een groot scherm beneden zagen wij hoe een lenige beiaardier Jo Haazen met handen en voeten het stokkenklavier met hart en ziel genereus en melodieus bewerkte als verlengstuk van zijn eigen lichaam. De klanken die we te horen kregen waren een streling voor het oor. Onze dank gaat uit naar het stadsbestuur en de leden van de kerkfabriek, het beiaardcomité, de vele sponsors die dit mooie project  hebben mogelijk gemaakt, de deelnemers en medewerkers aan de klokkenparade,  de koninklijke klokkengieterij Eijsbouts uit Asten waar de 49 klokken werden  gegoten. Dank ook aan de firma Van Loy die ervoor zorgde dat alles met de kraan naar boven werd gebracht. Maar er zou in Aarschot geen beiaard gekomen zijn zonder de jarenlange en enthousiaste inzet van onze beiaarddeskundige Marc Van Eyck. Hij is er blijven in geloven ook al moest het vaak langs hobbelige en kronkelige wegen met allerlei hindernissen. Zijn begeestering en bezieling werkten aanstekelijk en haalden ook heel wat twijfelaars en sponsors over de streep. De laatste dagen heeft hij uren tot ’s avonds laat doorgebracht in de toren  om de verbindingen met het beiaardklavier en klokkenklepels goed af te stemmen. Wat hij tot stand bracht zal de eeuwen trotseren. Alle Aarschottenaren mogen fier en dankbaar zijn voor wat hij gepresteerd heeft voor onze stad. Marc, een dikke proficiat en duizend maal dank! Op 11 november vieren we Wapenstilstand. Maar voor velen ben je op deze dag ook één van ons geworden, een echte Oschotteneir, een ereburger van onze stad.
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen

In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot wordt weldra een Vredesbeiaard geïnstalleerd en dit met behulp van vele sponsors en met financiële ondersteuning van onze stad. Achteraan in de kruiskapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot hangt reeds enkele maanden een spandoek met een voorlopige alfabetische lijst van de meer dan veertig grote sponsors die 500 euro of meer voor onze vredesbeiaard hebben gestort. 

De storting gebeurde op de rekening van de Koning Boudewijnstichting,  die recht geeft op een fiscaal attest. 
Er zijn ondertussen nog enkele sponsors bijgekomen. 
Hun namen worden toegevoegd op deze nieuwe voorlopige lijst. 
We zullen  nog even wachten om een nieuwe spandoek te laten maken. Want we hopen er nog enkele namen in de nabije toekomst aan te mogen toevoegen. De bedoeling is om al de namen van de grote sponsors na de inhuldiging van de beiaard op 11 november 2018  (net 100 jaar na Wapenstilstand) aan te brengen op een bronzen of koperen plakkaat, die achteraan in de kerk een plaats zal krijgen. Zo zullen deze namen  voor altijd te zien zijn.  Doe mee en vereeuwig je naam door een storting van 500 euro of meer voor onze Vredesbeiaard op rekening van de Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404BIC BPOTBEB1Referentie: L82329 – Aarschot Beiaard O.-L.-V.-kerk.