2018 Inwijding Wout

 Opname in het religieuze leven
 

Op dinsdag 28 augustus werd Wout Willems uit Wolfsdonk ingekleed als norbertijn van Averbode. Hij is de zoon van Dirk en Els Wathiong uit de Veerlestraat. Hij heeft een broer Maarten en een zus Kato. Hij studeerde Latijn-Wetenschappen aan het Damiaaninstituut en deed vervolgens één jaar theologie in Leuven. Hij was eerder jarenlang misdienaar in Wolfsdonk en werd sterk aangetrokken door het gemeenschapsleven in Averbode, waar hij ook als acoliet mee mocht doen in de eucharistie bij de Averboodse norbertijnen. Wout is ook actief geweest bij KLJ in Wolfsdonk, waar hij na verloop van tijd verantwoordelijkheid op zich nam als leider. Op provinciaal vlak deed hij vrijwilligerswerk, werd voorzitter van de werkgroep K, werkte mee aan de bezinningsdagen onder leiding van Dirk De Cuyper, pastoor van Dadizele. Langzaam maar zeker rijpte bij hem de roeping om kloosterling te worden.

Afbeelding invoegen

Het feest van de H. Augustinus is voor alle norbertijnen een hoogdag. Norbertijnen en augustijnen vieren deze bisschop van Hippo als de grote heilige, die in de 4de eeuw een kloosterregel schreef, waarin de klemtoon vooral op het leven in gemeenschap ligt.  Het is voor de norbertijnen ook de dag van de inkledingen. De pastoor van Aarschot werd op dezelfde dag ingekleed, maar dan precies 55 jaar geleden. Ook nu gebeurde de inkleding in de kapittelzaal. De premonstratenzergemeenschap verzamelde er zich om 10 u.  Er werd voorgelezen uit de regel van  Augustinus: ‘Eerst en vooral moet onze liefde gericht zijn  op God, daarna op de evenmens. Daarin bestaat immers onze voornaamste opdracht. U die een kloostergemeenschap vormt, dragen wij op het volgende na te leven. Allereerst moet u eensgezind tezamen wonen, één van hart en één van ziel op weg naar God. Want is dat juist niet de reden waarom u samen bent gaan leven?’ Daarna gebeurde de ondervraging naar de juiste intenties. Op de vraag van de abt ‘Wat verlangt gij?’, antwoordde Wout: ‘De barmhartigheid van God en van de gemeenschap. Hij drukte zijn verlangen uit opgenomen te worden om in Averbode het gemeenschappelijk leven te beleven, om zo Christus op volmaakte wijze te volgen.’ Na een toespraak van de abt werd Wout bekleed met het norbertijnergewaad. Dit bestaat uit het witte habijt (de toog), de scapulier en camail (schouderkleed) en riem. Daarna ontving hij het boek met de regel van de H. Augustinus en de constituties van de premonstratenzerorde.  Na de plechtigheid in de kapittelzaal volgde de processie naar het Mariabeeld in  de pandgang. Hie werd het Salve Regina gezongen.

Afbeelding invoegen

Dan werd er voor het hoofdaltaar in de kerk een groepsfoto getrokken met alle aanwezige norbertijnen van Averbode. Om 11 u. werd de plechtige eucharistie gevierd, waarin de abt in zijn preek zinspeelde op psalm 133, waarin de eendracht onder de broeders beklemtoond werd.

Afbeelding invoegen

Wout begint nu zijn eerste jaar noviciaat. Hij zal stilletjes aan ingewijd worden in het kloosterleven en zal kennis maken met de regel van Augustinus,  het leven van S. Norbertus, de statuten van de orde en de geschiedenis van de abdij van Averbode. Door een inleiding op de Bijbel en de Psalmen en de deelname aan  de officies (morgen-, middag- en avondgebed) en de gemeenschappelijke maaltijden zal hij inzicht verwerven en persoonlijk kleur en inhoud kunnen geven aan zijn religieuze roeping en opleiding. Christophe Monsieur en Jan Van Keirsbilck (novicemeester en socius) zullen  hem hierin bijstaan. Hij zal in zijn noviciaat het gezelschap hebben van Victor Henne en Nicolas De Brauwer, die beiden vier jaar ouder zijn.

Afbeelding invoegen

Na een jaar noviciaat volgen voor Wout normaal twee jaar filosofie en vier theologie. De lessen worden gegeven in d abdij zelf door eigen professoren. Er zullen ook twee jongeren van Westmalle in onze abdij mee de studies volgen.

Afbeelding invoegen

Op de foto’s zien we de inkleding van  Wout. Op een andere foto zien we hem samen met zijn ouders en familie, en verder tussen zijn vrienden van d KLJ. Op de eerste groepsfoto wordt hij omringd door zijn familie en vrienden van de parochie Sint-Antonius Abt va n Wolfsdonk. Op de grote groepsfoto met alle norbertijnen is het wel eventjes zoeken naar Wout.  Hij staat helemaal bovenaan links van het tabernakel. Wij wensen Wout veel geluk en genade toe. Dat hij elke dag mag groeien in geloof en toewijding. Wij willen hem ondersteunen met ons gebed.