2017 Kerstvieringen id 3 paroc

KERSTVIERING IN SINT-PIETER
Maandag 25 december vierden de parochianen van Sint-Pieter een mooie kerstviering.   Terwijl het kerstliedje " Maria die zoude naar Bethlehem gaan " gezongen werd, kwamen de priester en de misdienaars in processie naar voor en legde priester Paul het pas geboren kindje in de kribbe. 
Het Sint-Pieterskoor, begeleid door onze organist Rik Pijpers, zong tijdens de offerande het aloude lied " Stille nacht "  Het ‘'” Sanctus van Schubert " werd zeer stemmig gebracht.  Voor de zegen en zending nodigde de priester de mensen uit om het slotlied " Eer zij God in onze dagen” mee te zingen. 
Het werd een mooie, ingetogen viering, iedereen bad en zong intens mee.
Op het einde bedankte de priester alle helpende handen om van deze kerstviering iets moois te maken.
Ook wij willen, langs deze weg, iedereen van harte danken. 
Vooral dank u wel aan ons Sint-Pieterskoor en onze organist Rik om zeer geregeld te komen oefenen en de viering zo fijn te verzorgen. 
Dank u wel aan al onze misdienaars die het weer zo goed en eerbiedig gedaan hebben.  Dank u wel aan onze lectoren, aan alle helpende handen om de kerststal en de bomen te plaatsen, aan allen voor de kleine en grote klusjes in en om de kerk.
En vooral dank u aan priester Paul voor het verzorgen van de mooie viering.
 
 

KERSTAVOND IN GIJMEL

Een talrijke opkomst van onze parochianen in de  O.-L.-Vrouw van Fatimakerk op de vooravond van Kerstmis.

Rechts van het altaar beeldden de kinderen een levend Kersttafereel uit; engelen, herder, Jozef en Maria met het Goddelijke Kind.

Aandachtig en vol overtuiging zong ons vaste koor de warmste Kerstliederen.

Namens de parochie, hartelijk dank aan onze priester Paul Van der Stuyft voor deze mooie kerstviering.

Hartelijk dank aan iedereen, het koor, de organist Luc Luyten, misdienaars en vrijwilligers die voor de bloemen en voor de kerststal zorgden.Het was een heel mooie en feestelijke viering. 

Kerstviering in Wolfsdonk: