2017 Kapelletjes Wolfsdonk

DE KAPELLEKES

Ter gelegenheid van 175 jaar parochie Wolfsdonk werden de vier kapellekes die zich op de route van de processie bevinden, opgekuist en waar nodig bijgewerkt. 
Het kapelleke op de splitsing van de Haakstraat en de Processieweg werd voor de gelegenheid in ere hersteld.Het kapelleke van Sint Anteunkes (aan den Egger) op de splitsing van de Veerlestraat en de Processieweg, is in goede handen bij Fons Dierckx en Christiane Van Roosbroeck.Het kapelleke van Sint Anteunkes in de Veerlestraat (splitsing met Kerkweg) wordt in ere gehouden door Leo Janssens, in opvolging van vader Frans.