2017 Hulde slachtoffers wereld

VADERLANDSLIEVENDE PLECHTIGHEID
Op zaterdag 17 juni  bracht het Nationaal Verbond van Veteranen van Z.M.Koning Leopold III, afdeling Hageland, (en dit reeds voor de 49ste opeenvolgende maal !),  hulde aan de graven van de internationale bemanning van het vliegtuig dat door de Duitsers werd neergehaald boven Langdorp op 22 juni 1943. 
Deze acht helden ( vijf  Engelsen, een Deen, een Australier en een Nieuw Zeelander) worden elk jaar, op de derde zaterdag van de maand juni, geëerd met een indrukwekkende ceremonie.
Voorafgaandelijk werden er aan het Snoecxkapelleke bloemen  neergelegd door Marie en Irma Snoecx (twee zussen) en door Leo Janssens, Voorzitter van de afdeling aan het Snoecxkapelleke op de Testeltsesteenweg.  (August Snoecx werd daar op 30 augustus 1944 door de Gestapo neergeschoten).

Onder begeleiding van de Koninklijke Fanfare De Demervallei en met een aantal jeeps onder aanvoering van Raymond Justens van de Rijdende Legervrienden VZW, ging men dan stoetsgewijze naar de kerk van Langdorp waar om 10 uur een eredienst werd gehouden door priester Paul Vanderstuyft. 
Nadien volgde een ingetogen ceremonie op het kerkhof.  Hier werden bloemstukken neergelegd door Kolonel-Vlieger Hillewaert, Provinciecommandant,afgevaardigde van de Minister van Landsverdediging .  

Nadien volgde  Major RDAF Steen Sadolin van de Royal Danish Air Force, Counseloor Alexander Cooke van de Ambassade van Australie, Greet Lauvrijs namens de Provincie Vlaams Brabant,Ere- Burgemeester Jos Pelgrims Peeters namens de stad Aarschot,  Norman Stannard,namens de Vriendenkring van het Verbond der Oudstrijders van Groot Aarschot, en tot slot door de voorzitter R.A.F. Memorial Langdorp Leo Janssens.
Het hele gebeuren werd vakkundig (in Nederlands zowel als het Engels) aan mekaar gepraat door Paul Janssens en ondersteund door een afvaardiging van de 82nd -101st US AIRBORNE DIVISION  die in de traditionele klederdracht van die tijd het hele gebeuren een extra dimensie gaf. 
Het afvuren van een eresalvo, het loeien van de sirene, en het motorengeronk en geluid van vliegende bommen en neerstortende vliegtuigen gaven het hele gebeuren nog wat extra glans. 
Zoals steeds werd de plechtigheid besloten met het spelen van de Nationale Hymnes.Nadien werd er door de stad Aarschot een receptie aangeboden aan de aanwezigen, en de hoge vertegenwoordigers uit het buitenland. En nu op naar viering nummer 50, normaal gezien op de derde zaterdag van juni ! Dat wordt een editie om nooit te vergeten ! 

Volgens de traditie,  zorgde Marcel Rectem uit Wolfsdonk er voor dat de vlaggen allemaal keurig aan hun standaard bevestigd werden. Dank daarvoor !