MEDEDELING VAN DE KERKRAAD VAN DE PAROCHIE SINT-PIETER

 

GEDEELTELIJKE HERVERKIEZING VAN DE KERKRAAD

 

(leden van de kerkfabriek)

 

 

Het Vlaamse decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, behield het systeem van de driejaarlijkse gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraden. In 2014 treden voor onze parochie uit: 
 1. Luc GEUDENS          

 

2. Gijs LAUREYS

 

3. Marcel VERBRUGGEN

 

De overige leden:

 

4. Jos PEETERS

 

5. Maria VERSTRAETEN

 

treden op hun beurt uit in 2017.

 

Om lid te kunnen worden van de kerkraad moet een kandidaat voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

1. Rooms-katholiek zijn.

 

2. De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de aanstelling.

 

3. Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente(s) waar de parochie gelegen is.

 

Alleen wie zich schriftelijk kandidaat stelt ten laatste vóór 1 februari 2014 komt in aanmerking. Gelieve een fotokopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) bij te voegen.

 

Uittredende raadsleden, die een nieuw mandaat wensen te bekleden, dienen zich opnieuw kandidaat te stellen.

 

Voor onze parochie dienen de schriftelijke kandidaturen gericht te worden aan:

 

 

Kerkfabriek Sint-Pieter LANGDORP

 

T.a.v. Huub GERITS

 

p/a Langdorpsesteenweg 299

 

3201 AARSCHOT-LANGDORP

 

 

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

 

Na 1 februari 2014 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint-Pieter Langdorp

 

Opgemaakt op 31 december 2013 te Aarschot.

 

 

Z.E.H. Huub Gerits

 

 

Door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Pieter Langdorp

 

MEDEDELING VAN DE KERKRAAD VAN DE PAROCHIE SINT-ANTONIUS-ABT WOLFSDONK

GEDEELTELIJKE HERVERKIEZING VAN DE KERKRAAD

 

(leden van de kerkfabriek)

 

______________________________________________________________

 

Het Vlaamse decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, behield het systeem van de driejaarlijkse gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraden. In 2014 treden voor onze parochie uit: 1. Ludovicus Van Dijck

 

2. Louisa Van Rompay

 

3. Heens Jos

 

De overige leden:

 

4. Mark Van der Borght

 

5. Jonas Danckers

 

treden op hun beurt uit in 2017.

 

Om lid te kunnen worden van de kerkraad moet een kandidaat voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

1. Rooms-katholiek zijn.

 

2. De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de aanstelling.

 

3. Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente(s) waar de parochie gelegen is.

 

Alleen wie zich schriftelijk kandidaat stelt ten laatste vóór 1 februari 2014 komt in aanmerking. Gelieve een fotokopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) bij te voegen.

 

Uittredende raadsleden, die een nieuw mandaat wensen te bekleden, dienen zich opnieuw kandidaat te stellen.

 

Voor onze parochie dienen de schriftelijke kandidaturen gericht te worden aan:

 

 

Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Wolfsdonk

 

T.a.v. Huub GERITS

 

p/a dorp 20

 

3201 AARSCHOT-LANGDORP

 

 

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

 

Na 1 februari 2014 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk Sint-Antonius Abt Wolfsdonk

 

 

Opgemaakt op 31 december 2013 te Aarschot.

 

 

Z.E.H. Huub Gerits

 
Door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Antonius Abt Wolfsdonk

 

MEDEDELING VAN DE KERKRAAD VAN DE PAROCHIE OLV FATIMA,GIJMEL

 
  

GEDEELTELIJKE HERVERKIEZING VAN DE KERKRAAD

                            (leden van de kerkfabriek)

______________________________________________________________

 

?xml:namespace>
Het Vlaamse decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, behield het systeem van de driejaarlijkse gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraden. In 2014 treden voor onze parochie uit:              
                  1. Jos COENEN

                  2. Victor TIELEMANS

                  3. Louis VAN ROIE

De overige leden:

                   4. Luc LUYTEN

                   5. Jos SALAETS

treden op hun beurt uit in 2017.

Om lid te kunnen worden van de kerkraad moet een kandidaat voldoen aan de volgende voorwaarden:

1.    Rooms-katholiek zijn.

2.    De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de aanstelling.

3.    Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente(s) waar de parochie gelegen is.

Alleen wie zich schriftelijk kandidaat stelt ten laatste vóór 1 februari 2014 komt in aanmerking. Gelieve een fotokopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) bij te voegen.

Uittredende raadsleden, die een nieuw mandaat wensen te bekleden, dienen zich opnieuw kandidaat te stellen.

Voor onze parochie dienen de schriftelijke kandidaturen gericht te worden aan:

 

?xml:namespace>

Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Fatima  Gijmel

T.a.v.  Huub GERITS

p/a Hombergstraat 4

3201 AARSCHOT-LANGDORP

201 aarschot-langdorp

 

?xml:namespace>

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Na 1 februari 2014 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Fatima  Gijmel.

 

?xml:namespace>

Opgemaakt op 31 december 2013 te Aarschot.

 

?xml:namespace>

Z.E.H. Huub Gerits

Door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Onze Lieve Vrouw van Fatima Gijmel