2014 Restauratie schilderijen2

RESTAURATIE SCHILDERIJEN SINT-PIETERSKERK LANGDORP

 

In de parochiekerken van het Oude Land van Aarschot bleven relatief weinig schilderijen bewaard uit de 17de en 18deeeuw. Een uitzondering hierop vormt de Sint-Pieterskerk in Langdorp. Enkele maanden geleden kregen de twee door Krystyna Wazgird gerestaureerde schilderijen ‘Het visioen van de H. Franciscus’ en ‘De Boetvaardige Petrus’ opnieuw hun vaste plaats in het kerkinterieur. Ondertussen werden de twee overige schilderijen ‘De kroning van Maria door de Heilige Drievuldigheid’ en ‘De vrijkoping van de slaven’ van de muur gehaald en overgebracht naar Hasselt voor restauratie.

Houtwormaantasting

Voorzitter van de kerkfabriek Jos Peeters: "Volgens de kerkrekening van 1816 werden de schilderijen ingrijpend gerestaureerd. Al geruime tijd stelden we degeneratie en aantasting door houtwormen vast. Er is plaatselijk verfverlies door gaten en scheuren. Vele stoplappen op de achterzijde van deze originele doeken hebben beide schilderijen vervormd, wat zichtbaar is aan de voorzijde.”

Vrijwilligerswerk

"In samenspraak met en op voorstel van Krystyna Wazgird zullen Luc Van Asten, docent aan de kunstacademie van Anderlecht, en zijn uitmuntende leerlinge Patricia van den Borne samen de conservering en de restauratie van de twee schilderijen op zich nemen als vrijwilligerswerk en steun aan de parochiegemeenschap. Dit alles in het kader van haar opleiding ‘Restauratie vakmanschap van schilderijen’. Een meerwaarde voor de studente om de theorie in de praktijk om te zetten onder de deskundige leiding van Luc”, vervolgt Jos Peeters.
 

Een minimum aan financiële middelen

Schepen Bob Verstraete, bevoegd voor Begroting en Financiën, Stadspatrimonium, Monumenten en Kerkfabrieken: "In deze financieel moeilijke tijden verheugt het mij dat de kerkfabriek van Langdorp op zoek ging naar alternatieven om de realisatie mogelijk te maken met een minimum aan financiële middelen. Het verheugt mij nog meer dat er nog mensen zijn die dit vrij- en bereidwillig willen doen. Enkel de materiaalonkosten moeten vergoed worden.”

Een passie voor restaureren

"Luc Van Asten is gefascineerd door teken- en schilderkunst. Restaureren is voor hem een passie die hij wil delen met anderen. De liefde die mensen voor een schilderij hebben, boeit hem. Hij laat zich meeslepen door het verhaal. Hij was dan ook onmiddellijk bereid deze opdracht te aanvaarden”, besluit schepen Verstraete.