HEILIGE PLAATSEN – HEILIGE BOEKEN
Deze tentoonstelling in het MAS loopt nog tot 18 januari 2015,
die van de Erfgoedbibliotheek H. Conscience tot 21 december 2014.
Maandag zijn de musea gesloten.
Een tentoonstelling die we zeker aan onze catechisten en kerk-betrokken mensen kunnen aanbevelen.

De dubbeltentoonstelling in Antwerpen wil onze aandacht richten op de drie monotheïstische godsdiensten. In  het MAS (Museum aan de Stroom) wordt de pelgrimstocht naar de verschillende heilige plaatsen belicht. Hier wordt getoond hoe de heiligdommen steeds een magnetische aantrekkingskracht hebben uitgeoefend en mensen in beweging hebben gezet. In de Nottebohmzaal van de erfgoedbibliotheek van Hendrik Conscience worden prestigieuze topstukken getoond van oude Bijbels (Bijbel van Anjou, enkele oude Koranexemplaren, perkamenten Torarollen en een fragment van de Dode Zeerollen uit Qumran. In het MAS kunnen we het beroemde schilderij van Caravaggio bewonderen waarop de Madonna van Loreto wordt getoond, aanbeden door twee pelgrims. Een schilderij van Marc Chagall toont ons de Klaagmuur, die in 1931 enkel toegankelijk was via een klein straatje. Ook de moslims komen op deze tentoonstelling aan hun trekken: een verguld slot met de sleutel van de Ka’ba (Mekka), bewaard in het Topkapi Palace Museum van Istanboel kunnen men er bekijken. 
  

Jeruzalem, Rome en Mekka zijn de drie belangrijke bedevaartplaatsen van joden, christenen en moslims, waarmee ze zich sterk verbonden voelen en waardoor ze worden aangetrokken als door een magnetische kracht. De tentoonstelling in het MAS is opgebouwd vanuit het hart van de pelgrim. Om op bedevaart te gaan, moet men zijn vertrouwde omgeving verlaten en op tocht gaan. Hiervoor moeten er allerlei voorbereidingen worden getroffen. De reis die men onderneemt kan soms lang en moeizaam zijn. Op de plaats van het heiligdom ondergaat de pelgrim een spirituele transformatie. En terug thuis voelen zijn huisgenoten dat de pelgrim veranderd is. Rond deze drie thema’s van het parcours is de tentoonstelling ook opgebouwd: het op weg gaan, het belevingsmoment op de bedevaartplaats en het terug thuiskomen. Allerlei kunstwerken en rituele objecten uit de drie religies worden naast elkaar getoond. Mensen die zelf op bedevaart zijn gegaan beleven een stuk opnieuw wat ze ervaren hebben en ondervonden. Dit kan gepaard gaan met allerlei emoties, zeker als men de moeite loont om te luisteren en te kijken naar de gefilmde getuigenissen van mensen die hun gevoelens en ervaringen weergeven.

Naast Jeruzalem, Rome en Mekka komen ook andere bedevaartplaatsen aan bod. Voor joden vernoemen we graag Hebron, Tiberias, Safed en Meron. Voor christenen vermelden we als pelgrimsoord: Santiago de Compostella, Lourdes, Loreto en dichter bij ons ook Scherpenheuvel. Voor de islam zijn naast Mekka en Jeruzalem ook nog Medina, Kerbela, Najaf, Bagdad  en Konya belangrijke pelgrimsoorden. 

Elke pelgrimsplek brengt ons in de nabijheid met een wonder gebeuren. Graven, reliekhouders en heiligenbeelden worden aangeraakt. Door dit fysieke contact wordt de pelgrim emotioneel bewogen en innerlijk geraakt. Het brengt iets teweeg in zijn gevoelens. Men voelt zich bevrijd en innerlijk tot rust komen. Er worden processies gehouden, gebeden  gepreveld, souvenirs gekocht. Er zijn ook heel wat verschillen onder de pelgrims. Iemand die op stap gaat naar Compostella heeft een andere ingesteldheid dan iemand die met een groep naar Lourdes gaat. De pelgrimstocht kan een zoektocht zijn naar het eigen ik. Een bedevaart kan een groepsgebeuren zijn of een individuele ervaring.

Op de tentoonstelling in het MAS treffen we amuletten aan, schilderijen en prenten, kaarten, gebedenboeken, reisroutes, affiches, miniaturen, stempelkaarten, pelgrimsflessen, beelden, reispassen, kompassen, klederdrachten, manuscripten, voorhangen, tora-schilden, collectebusjes, wandtapijten, reliekschrijnen, zilverwerk, processievaandels, tegeltableaus, maquettes, kruisbeelden, certificaten, rituele voorwerpen, devotiekasten, gebedssnoeren, pelgrimsinsignes, processiestandaards en magische schalen.

De tentoonstelling in het MAS loopt nog tot 18 januari 2015, die van de Erfgoedbibliotheek H. Conscience tot 21 december 2014. Maandag zijn de musea gesloten. Een tentoonstelling die we zeker aan onze catechisten en kerk-betrokken mensen kunnen aanbevelen.