OFFICIELE INHULDIGING NIEUW SCHOOLGEBOUW

Vrijdag 31 mei was het zover… Na lang wachten, veel administratief papierwerk, vele werfvergaderingen, kopzorgen als "komt alles wel op tijd in orde”, enzovoort … staat het nieuwe, mooie schoolgebouw er! Het is een heel functioneel en tegelijkertijd een aangenaam gebouw. Het licht valt langs alle kanten binnen. De lokalen zijn zo uitgerust zodat onze jongens en meisjes kunnen gebruik maken van een efficiënt, comfortabele en kindvriendelijke leeromgeving.  

De dag begon al om 8.45 u met een gebed op de speelplaats. Daarna begaf onze pastoor Van Osta, begeleid door directeur Gerda Vandegaer, directeur van de school, en twee afgevaardigden per klas, zich naar de lokalen van het nieuwe gebouw. Elk lokaal werd gezegend met wijwater: "Heer zegen dit huis en allen die er komen”.  Daarna volgde een heel mooie dankviering in onze parochiekerk. Alle klassen hadden zelf een kruisje mogen kiezen dat in de nieuwe lokalen wordt opgehangen. Alle kruisje werden tijdens de viering naar voor gebracht en op het altaar gelegd waarna onze pastoor ze plechtig zegende. Een heel intense viering waar voluit gezongen en gebeden werd. Dankbaarheid vormde de hoofdtoon en er was veel om te danken!

’s Avonds vanaf 19.00 u werden een groot aantal genodigden (leerkrachten, ouderraad, kerkfabriek, zusters, parochieploeg,…) verwacht. Eerst volgde er een aantal toespraken van o.a. Zr. Sylvia Goovaerts, verantwoordelijke voor het apostolaat, de heer André Peeters, burgemeester en schepen van onderwijs.  De leerlingen zorgden voor een paar mooie stemmige intermezzo’s. Nadat het lint officieel werd doorgeknipt door Zr. Sylvia Goovaerts, klonk een luid applaus.

De avond werd nog feestelijk verder gezet met een hapje en een drankje.

Proficiat aan onze school en aan iedereen die zich hard heeft ingezet voor de verwezenlijking van deze droom!!