2018 Naamsopgave Vormelingen Langd

ZONDAG 4 FEBRUARI : NAAMOPGAVE VORMELINGEN IN SINT-PIETER

Op zondag 4 februari namen onze vormelingen deel aan de eucharistieviering.   
Bij de inschrijvingen van het vormsel hebben de ouders hun namen opgegeven.  
Nu hebben de kinderen het zelf gedaan en gevraagd om gevormd te worden.  
Hun naam werd geschreven op een steen. Vol ijver legden ze de stenen voor het altaar.   
Ze verklaarden de betekenis van hun naam en vertelden waarom ze gevormd wilden worden.  
Na de naamopgave werd er nog door ieder kind een bezinningstekstje gelezen :  
deze steen staat symbool voor onze inzet, verbondenheid, goedheid, geduld, vreugde, geloof,...  
Priester Paul sloot het af met een passende tekst.  
Ook tijdens de voorbeden werd er voor hen kracht en steun gevraagd.  
Volgende kinderen vroegen met veel overgave om gevormd te worden :
Carlier Jonas : betekent : vredesduif
Ectors Ella : betekent : de edele
Faes Liesa : betekent : gehecht aan God
Peeters Willem :  betekent : wilskrachtige beschermer
Van Dyck Febe : betekent :  helder, lichtend
Verherstraeten Ruben : betekent : aanschouw een zoon.
Van harte proficiat aan de vormelingen.  
Dank u wel aan de catechisten Toon, Petra en Nicole om de kinderen voor te bereiden op het sacrament van het vormsel.   
En vooral dank u wel aan priester Paul om de mooie viering te verzorgen en om de kinderen mee te begeleiden.