2017 SintHubertusvieringLangd

   SINT-HUBERTUS WERD GEVIERD IN LANGDORP
Op zondag 5 november vierden we in onze Sint-Pieterskerk de jaarlijkse Sint-Hubertusviering.De jagers en jachthoornblazers "Wartoe” zorgden ervoor dat hun patroonsfeest kon plaatsvinden.  Om 10.30 u. begon het feest met een plechtige eucharistieviering.  Tijdens de offerande werden het wild en de Sint-Hubertusbroodjes aangebracht. De priester zegende het wild en de broodjes en sprak er een mooi gebed over uit .De jachthoornblazers luisterden de viering op met een prachtig hoorngeschal.  Tussen de talrijke kerkgangers waren er ook verschillende dieren aanwezig.  Enkele honden beantwoorden ons gebed niet met amen maar met een flinke "woef”.  Vrome dieren.  Na de plechtige viering werden de broodjes uitgedeeld en vormden we een stoet, richting Demerbrug.  Het was een talrijke opkomst van paarden, honden, poezen, ....  die door onze priester gezegend werden. Na de dierenzegening werd het geofferde wild per opbod verkocht ten voordele van de KLJ Wolfsdonk. 
Ook een lekker drankje, warme koffie of soep, werd gesmaakt.Het was een prachtige en geslaagde Hubertusviering.  Langs deze weg willen we dan ook alle mensen die op een of andere manier hun medewerking hebben verleend, van harte danken. Dank u aan iedereen voor de hapjes en de drankjes en voor al het geleverde materiaal.  We bedanken vooral onze jagers voor het meegebrachte wild en de broodjes, de jachthoornblazers "Wartoe” voor de prachtige klanken en onze priester Paul Van der Stuyft voor de mooie verzorgde viering. 
Dank u wel aan iedereen !